Arbetslösheten sjunker för 20:e månaden i följd i Ånge

Ånge kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan april 2021 har arbetslösheten i Ånge kommun minskat. I december fortsatte den utvecklingen.

Under december månad rapporterade Ånge kommun en total arbetslöshet på 5,9 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,4 procentenheter). Även i Västernorrlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 250 av 4 237 invånare i åldern 16 till 64 år i Ånge kommun var inskrivna som arbetssökande (73 färre än i december i fjol).

Det är 20:e månaden i följd som arbetslösheten i Ånge är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 7,5 till 5,9 procent.

Graf: Arbetslöshet i Ånge kommun och Västernorrlands län
Ladda ner i fler format

Ånge är inte den enda kommunen i Västernorrland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Sollefteå, där arbetslösheten sjunker med 1,5 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Ånge hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Västernorrlands län och nu växer klyftan (5,9 procent i kommunen, jämfört med 6,8 procent i hela länet). Örnsköldsvik har den lägsta arbetslösheten i länet (5,7 procent), medan Härnösand har den högsta (9,4 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i december jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 265 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,2 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 17,6 procent i Ånge under december månad, motsvarande 69 av 392 personer. Det är 4,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−19 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över tre år i sträck. Sedan december 2019 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 31,0 till 17,6 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 11,7 procentenheter i Ånge. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,7 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Ånge kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Ånge som i andra kommuner i Västernorrland. Sundsvall har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Örnsköldsvik har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,8 procentenheter). I december var 8,7 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 31 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 14 personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Ånge kommun
Ladda ner i fler format

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Ånge lägre än i Västernorrland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,1 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Ånge kommun och Västernorrlands län
Ladda ner i fler format

31 annonser om lediga jobb just nu

Den 17 januari fanns det sammanlagt 31 arbetsplatsannonser i Ånge kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 60 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Ånge kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Övrig vård- och omsorgspersonal112
Lokförare18
Tandläkare15
Transportledare och transportsamordnare14
Specialistläkare13
Grundutbildade sjuksköterskor23
Arbetsterapeuter22
Underhållsmekaniker och maskinreparatörer22
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.22
Företagssäljare12

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 17 januari av utannonserade jobb där Ånge kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i december
ÅngeVästernorrlands länHela landet
Hela arbetskraften5,9 %−1,4 % 6,8 %−1,0 % 6,6 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda17,6 %−4,1 % 21,2 %−2,8 % 16,6 %−1,2 % 
Bland ungdomar8,7 %−1,8 % 9,8 %−2,0 % 8,1 %−0,6 % 
Total arbetslöshet i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Härnösand9,4 %−0,8 % 
Kramfors7,7 %−1,1 % 
Sollefteå7,0 %−1,5 % 
Sundsvall6,6 %−0,9 % 
Timrå7,7 %−0,4 % 
Ånge5,9 %−1,4 % 
Örnsköldsvik5,7 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Härnösand26,9 %−3,6 % 
Kramfors22,3 %−3,2 % 
Sollefteå21,3 %−4,8 % 
Sundsvall18,8 %−2,6 % 
Timrå22,3 %−1,1 % 
Ånge17,6 %−4,1 % 
Örnsköldsvik22,2 %−2,3 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Härnösand11,9 %−2,6 % 
Kramfors11,2 %−4,0 % 
Sollefteå9,7 %−2,9 % 
Sundsvall10,0 %−1,3 % 
Timrå13,4 %−0,6 % 
Ånge8,7 %−1,8 % 
Örnsköldsvik6,8 %−3,0 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.