Arbetslösheten sjunker för 21:a månaden i följd i Sollefteå

Sollefteå kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan mars 2021 har arbetslösheten i Sollefteå kommun minskat. I december fortsatte den utvecklingen.

Under december månad rapporterade Sollefteå kommun en total arbetslöshet på 7,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,5 procentenheter). Även i Västernorrlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 583 av 8 329 invånare i åldern 16 till 64 år i Sollefteå kommun var inskrivna som arbetssökande (143 färre än i december i fjol).

Det är 21:a månaden i följd som arbetslösheten i Sollefteå är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 9,2 till 7,0 procent.

Graf: Arbetslöshet i Sollefteå kommun och Västernorrlands län
Ladda ner i fler format

Sollefteå är inte den enda kommunen i Västernorrland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i just Sollefteå. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Sollefteå alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Västernorrlands län (7,0 procent i kommunen, jämfört med 6,8 procent i hela länet). Örnsköldsvik har den lägsta arbetslösheten i länet (5,7 procent), medan Härnösand har den högsta (9,4 procent). För att Sollefteå skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Örnsköldsvik skulle 108 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i december jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 265 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,2 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 21,3 procent i Sollefteå under december månad, motsvarande 251 av 1 178 personer. Det är 4,8 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−65 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för tolfte månaden i följd. Sedan december 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 26,1 till 21,3 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 14,3 procentenheter i Sollefteå. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−3,3 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Sollefteå kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Sollefteå om man jämför med andra kommuner i Västernorrland. Sundsvall har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Örnsköldsvik har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,9 procentenheter). I december var 9,7 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 75 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 28 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Sollefteå sjunkit tolv månader i följd (ner från 12,6 procent i december 2021 till 9,7 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Sollefteå kommun
Ladda ner i fler format

Medan Sollefteå har högre total arbetslöshet än Västernorrland, ligger ungdomsarbetslösheten på i stort sett samma nivå.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Sollefteå kommun och Västernorrlands län
Ladda ner i fler format

137 annonser om lediga jobb just nu

Den 17 januari fanns det sammanlagt 137 arbetsplatsannonser i Sollefteå kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 220 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Sollefteå kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor3945
Undersköterskor, vård- och specialavdelning och mottagning329
Specialistläkare916
Övrig vård- och omsorgspersonal112
Personliga assistenter59
Intensivvårdssjuksköterskor99
Soldater m.fl.16
Skogsarbetare26
Företagssäljare36
Underhållsmekaniker och maskinreparatörer25

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 17 januari av utannonserade jobb där Sollefteå kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i december
SollefteåVästernorrlands länHela landet
Hela arbetskraften7,0 %−1,5 % 6,8 %−1,0 % 6,6 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda21,3 %−4,8 % 21,2 %−2,8 % 16,6 %−1,2 % 
Bland ungdomar9,7 %−2,9 % 9,8 %−2,0 % 8,1 %−0,6 % 
Total arbetslöshet i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Härnösand9,4 %−0,8 % 
Kramfors7,7 %−1,1 % 
Sollefteå7,0 %−1,5 % 
Sundsvall6,6 %−0,9 % 
Timrå7,7 %−0,4 % 
Ånge5,9 %−1,4 % 
Örnsköldsvik5,7 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Härnösand26,9 %−3,6 % 
Kramfors22,3 %−3,2 % 
Sollefteå21,3 %−4,8 % 
Sundsvall18,8 %−2,6 % 
Timrå22,3 %−1,1 % 
Ånge17,6 %−4,1 % 
Örnsköldsvik22,2 %−2,3 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Härnösand11,9 %−2,6 % 
Kramfors11,2 %−4,0 % 
Sollefteå9,7 %−2,9 % 
Sundsvall10,0 %−1,3 % 
Timrå13,4 %−0,6 % 
Ånge8,7 %−1,8 % 
Örnsköldsvik6,8 %−3,0 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.