Arbetslösheten sjunker för 21:a månaden i följd i Hallsberg

Hallsbergs kommun Arbetslöshet
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan mars 2021 har arbetslösheten i Hallsbergs kommun minskat. I december fortsatte den utvecklingen.

Under december månad rapporterade Hallsbergs kommun en total arbetslöshet på 6,4 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,6 procentenheter). Även i Örebro län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 476 av 7 438 invånare i åldern 16 till 64 år i Hallsbergs kommun var inskrivna som arbetssökande (50 färre än i december i fjol).

Det är 21:a månaden i följd som arbetslösheten i Hallsberg är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,6 till 6,4 procent.

Graf: Arbetslöshet i Hallsbergs kommun och Örebro län
Ladda ner i fler format

Hallsberg är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i nio av tolv kommuner. Störst är minskningen i Hällefors, där arbetslösheten sjunker med 3,0 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Hallsberg hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Örebro län och nu växer klyftan (6,4 procent i kommunen, jämfört med 7,1 procent i hela länet). Lekeberg har den lägsta arbetslösheten i länet (4,0 procent), medan Ljusnarsberg har den högsta (8,9 procent). För att Hallsberg skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lekeberg skulle 179 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i december jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 265 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,2 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 18,3 procent i Hallsberg under december månad, motsvarande 262 av 1 432 personer. Det är 1,0 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−14 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan september 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 26,0 till 18,3 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 11,9 procentenheter i Hallsberg.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Hallsbergs kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Hallsberg om man jämför med andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,2 procentenheter). I december var 8,7 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 55 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 18 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Hallsberg sjunkit 17 månader i följd (ner från 14,2 procent i juli 2021 till 8,7 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Hallsbergs kommun
Ladda ner i fler format

Medan Hallsberg har lägre total arbetslöshet än Örebro, ligger ungdomsarbetslösheten 1,0 procentenheter högre i Hallsberg.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Hallsbergs kommun och Örebro län
Ladda ner i fler format

55 annonser om lediga jobb just nu

Den 17 januari fanns det sammanlagt 55 arbetsplatsannonser i Hallsbergs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 100 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Hallsbergs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Maskinoperatörer, kött- och fiskberedningsindustri120
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering313
Företagssäljare38
Transportledare och transportsamordnare27
Lokförare17
Grundskollärare35
Väktare och ordningsvakter13
Socialsekreterare33
Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik22
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.22

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 17 januari av utannonserade jobb där Hallsbergs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i december
HallsbergÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften6,4 %−0,6 % 7,1 %−0,6 % 6,6 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda18,3 %−1,0 % 20,4 %−1,6 % 16,6 %−1,2 % 
Bland ungdomar8,7 %−1,2 % 7,7 %−1,2 % 8,1 %−0,6 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Askersund5,1 %+0,5 % 
Degerfors8,1 %−0,6 % 
Hallsberg6,4 %−0,6 % 
Hällefors8,3 %−3,0 % 
Karlskoga6,3 %−0,7 % 
Kumla5,5 %−0,5 % 
Laxå7,1 %±0,0 % 
Lekeberg4,0 %−0,8 % 
Lindesberg6,7 %−1,1 % 
Ljusnarsberg8,9 %−0,2 % 
Nora6,6 %±0,0 % 
Örebro7,7 %−0,6 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Askersund20,0 %+1,3 % 
Degerfors26,4 %−0,2 % 
Hallsberg18,3 %−1,0 % 
Hällefors24,5 %−8,7 % 
Karlskoga20,9 %−1,5 % 
Kumla15,9 %−1,4 % 
Laxå20,5 %−1,0 % 
Lekeberg13,7 %−4,2 % 
Lindesberg19,0 %−3,4 % 
Ljusnarsberg20,4 %+0,9 % 
Nora20,0 %+0,9 % 
Örebro20,9 %−1,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Askersund8,1 %+0,4 % 
Degerfors10,5 %−4,1 % 
Hallsberg8,7 %−1,2 % 
Hällefors10,0 %−2,2 % 
Karlskoga7,1 %−1,7 % 
Kumla8,6 %−0,7 % 
Laxå7,9 %−2,9 % 
Lekeberg8,5 %+1,1 % 
Lindesberg7,5 %−2,5 % 
Ljusnarsberg15,4 %−0,4 % 
Nora9,7 %−0,4 % 
Örebro7,1 %−1,1 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.