Arbetslösheten lägre i Markaryd än i Kronoberg för första gången på över åtta år

Markaryds kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ända sedan i augusti 2014 haft Markaryd haft högre arbetslöshet än Kronoberg, men nu har länet gått om kommunen.

Under december månad rapporterade Markaryds kommun en total arbetslöshet på 7,1 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,0 procentenheter). Även i Kronobergs län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 323 av 4 549 invånare i åldern 16 till 64 år i Markaryds kommun var inskrivna som arbetssökande (54 färre än i december i fjol).

Det är 27:e månaden i följd som arbetslösheten i Markaryd är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan september 2020 har arbetslösheten gått ner från 10,3 till 7,1 procent.

Graf: Arbetslöshet i Markaryds kommun och Kronobergs län
Ladda ner i fler format

Markaryd är inte den enda kommunen i Kronoberg där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i sju av åtta kommuner. Störst är minskningen i Lessebo, där arbetslösheten sjunker med 1,7 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Den minskande arbetslösheten gör att Markaryd nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Kronobergs län. Ljungby har den lägsta arbetslösheten i länet (5,6 procent), medan Lessebo har den högsta (10,8 procent). För att Markaryd skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Ljungby skulle 68 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i december jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 265 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,2 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 16,1 procent i Markaryd under december månad, motsvarande 202 av 1 255 personer. Det är 3,9 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−46 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över tre år i sträck. Sedan november 2019 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 28,4 till 16,1 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 9,0 procentenheter i Markaryd. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,9 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Markaryds kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Markaryd om man jämför med andra kommuner i Kronoberg.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,5 procentenheter). I december var 6,6 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 29 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med sex personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Markaryds kommun
Ladda ner i fler format

Medan Markaryd har ungefär samma total arbetslöshet som Kronoberg, ligger ungdomsarbetslösheten 2,7 procentenheter lägre i Markaryd.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Markaryds kommun och Kronobergs län
Ladda ner i fler format

119 annonser om lediga jobb just nu

Den 17 januari fanns det sammanlagt 119 arbetsplatsannonser i Markaryds kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 250 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Markaryds kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Svetsare och gasskärare2293
Truckförare827
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter1123
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete511
Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik1111
Vårdare, boendestödjare110
Montörer, elektrisk och elektronisk utrustning110
Geriatriksjuksköterskor15
Arbetsledare inom tillverkning24
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering23*

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 17 januari av utannonserade jobb där Markaryds kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i december
MarkarydKronobergs länHela landet
Hela arbetskraften7,1 %−1,0 % 7,2 %−0,4 % 6,6 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda16,1 %−3,9 % 19,1 %−1,6 % 16,6 %−1,2 % 
Bland ungdomar6,6 %−0,5 % 9,3 %+0,1 % 8,1 %−0,6 % 
Total arbetslöshet i Kronobergs län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Alvesta8,3 %−0,4 % 
Lessebo10,8 %−1,7 % 
Ljungby5,6 %−0,2 % 
Markaryd7,1 %−1,0 % 
Tingsryd6,7 %−0,2 % 
Uppvidinge8,1 %+0,4 % 
Växjö7,1 %−0,4 % 
Älmhult7,2 %−0,6 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Kronobergs län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Alvesta23,1 %−0,7 % 
Lessebo26,1 %−3,9 % 
Ljungby13,7 %−0,6 % 
Markaryd16,1 %−3,9 % 
Tingsryd18,3 %−2,1 % 
Uppvidinge21,6 %+0,3 % 
Växjö19,7 %−1,6 % 
Älmhult17,3 %−1,6 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Kronobergs län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Alvesta13,3 %+0,2 % 
Lessebo12,4 %−4,6 % 
Ljungby7,2 %−1,3 % 
Markaryd6,6 %−0,5 % 
Tingsryd10,2 %+0,9 % 
Uppvidinge11,4 %+3,0 % 
Växjö8,8 %+0,6 % 
Älmhult9,6 %−1,1 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.