Arbetslösheten i Lessebo faller mer än i andra kommuner i Kronoberg

Lessebo kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sju av åtta kommuner i Kronobergs län såg en minskande arbetslöshet i december. Lessebo var en av de kommuner i länet där nedgången var störst.

Under december månad rapporterade Lessebo kommun en total arbetslöshet på 10,8 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,7 procentenheter). Även i Kronobergs län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 407 av 3 769 invånare i åldern 16 till 64 år i Lessebo kommun var inskrivna som arbetssökande (80 färre än i december i fjol).

Det är 21:a månaden i följd som arbetslösheten i Lessebo är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 14,8 till 10,8 procent.

Graf: Arbetslöshet i Lessebo kommun och Kronobergs län
Ladda ner i fler format

Lessebo är inte den enda kommunen i Kronoberg där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i sju av åtta kommuner. Störst är minskningen i just Lessebo. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Lessebo alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Kronobergs län (10,8 procent i kommunen, jämfört med 7,2 procent i hela länet). Lessebo har därmed även den högsta arbetslöshetsnivån i länet. Ljungby har den lägsta (5,6 procent). För att Lessebo skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Ljungby skulle 196 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i december jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 265 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,2 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,6 procent). Lessebos arbetslöshet sticker ut som den nionde högsta i hela landet.

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 26,1 procent i Lessebo under december månad, motsvarande 287 av 1 100 personer. Det är 3,9 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−61 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över fyra år i sträck. Sedan augusti 2018 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 46,0 till 26,1 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan augusti 2009.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 15,3 procentenheter i Lessebo. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,2 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Lessebo kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Lessebo om man jämför med andra kommuner i Kronoberg. Markaryd har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Alvesta har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−4,6 procentenheter). I december var 12,4 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 45 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 26 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Lessebo sjunkit 20 månader i följd (ner från 18,6 procent i april 2021 till 12,4 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Lessebo kommun
Ladda ner i fler format

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Lessebo högre än i Kronoberg som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 3,1 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Lessebo kommun och Kronobergs län
Ladda ner i fler format

22 annonser om lediga jobb just nu

Den 17 januari fanns det sammanlagt 22 arbetsplatsannonser i Lessebo kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 25 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Lessebo kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Installations- och serviceelektriker15
Kockar och kallskänkor23
Vårdare, boendestödjare33
Fordonsmontörer22
Företagssäljare12
Grundskollärare22
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering22
Arbetsförmedlare11
Barnskötare11
Fysioterapeuter och sjukgymnaster11

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 17 januari av utannonserade jobb där Lessebo kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i december
LesseboKronobergs länHela landet
Hela arbetskraften10,8 %−1,7 % 7,2 %−0,4 % 6,6 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda26,1 %−3,9 % 19,1 %−1,6 % 16,6 %−1,2 % 
Bland ungdomar12,4 %−4,6 % 9,3 %+0,1 % 8,1 %−0,6 % 
Total arbetslöshet i Kronobergs län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Alvesta8,3 %−0,4 % 
Lessebo10,8 %−1,7 % 
Ljungby5,6 %−0,2 % 
Markaryd7,1 %−1,0 % 
Tingsryd6,7 %−0,2 % 
Uppvidinge8,1 %+0,4 % 
Växjö7,1 %−0,4 % 
Älmhult7,2 %−0,6 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Kronobergs län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Alvesta23,1 %−0,7 % 
Lessebo26,1 %−3,9 % 
Ljungby13,7 %−0,6 % 
Markaryd16,1 %−3,9 % 
Tingsryd18,3 %−2,1 % 
Uppvidinge21,6 %+0,3 % 
Växjö19,7 %−1,6 % 
Älmhult17,3 %−1,6 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Kronobergs län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Alvesta13,3 %+0,2 % 
Lessebo12,4 %−4,6 % 
Ljungby7,2 %−1,3 % 
Markaryd6,6 %−0,5 % 
Tingsryd10,2 %+0,9 % 
Uppvidinge11,4 %+3,0 % 
Växjö8,8 %+0,6 % 
Älmhult9,6 %−1,1 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.