Arbetslösheten stiger i Askersund – medan den sjunker i Örebro

Askersunds kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Askersunds kommun såg under december en svagare utveckling på arbetsmarknaden än länet. Skillnaden i arbetslöshet mellan kommunen och Örebro län växer.

Under december månad rapporterade Askersunds kommun en total arbetslöshet på 5,1 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+0,5 procentenheter). I Örebro län däremot sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 263 av 5 157 invånare i åldern 16 till 64 år i Askersunds kommun var inskrivna som arbetssökande (24 fler än i december i fjol).

Graf: Arbetslöshet i Askersunds kommun och Örebro län
Ladda ner i fler format

Askersund går därmed mot strömmen i förhållande till andra kommuner i Örebro län. I de flesta andra kommuner i länet går arbetslösheten nedåt. Störst är minskningen i Hällefors, där arbetslösheten sjunker med 3,0 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Askersund alltså ökar, så ligger den fortfarande under snittet i hela Örebro län (5,1 procent i kommunen, jämfört med 7,1 procent i hela länet). Lekeberg har den lägsta arbetslösheten i länet (4,0 procent), medan Ljusnarsberg har den högsta (8,9 procent). För att Askersund skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lekeberg skulle 57 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i december jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 265 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,2 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda stiger

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 20,0 procent i Askersund under december månad, motsvarande 104 av 520 personer. Det är 1,3 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (+18 om man räknar personer).

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 14,9 procentenheter i Askersund. Det är en större skillnad än för ett år sedan (+0,8 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Askersunds kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Askersund om man jämför med andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet.

Ungdomsarbetslöshet ökar

Precis som den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+0,4 procentenheter). I december var 8,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 41 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med ett personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Askersunds kommun
Ladda ner i fler format

Medan Askersund har lägre total arbetslöshet än Örebro, ligger ungdomsarbetslösheten 0,4 procentenheter högre i Askersund.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Askersunds kommun och Örebro län
Ladda ner i fler format

38 annonser om lediga jobb just nu

Den 17 januari fanns det sammanlagt 38 arbetsplatsannonser i Askersunds kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 60 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Askersunds kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Personliga assistenter313
Barnskötare110
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering47*
Restaurang- och köksbiträden m.fl.26
Förskollärare14
Planerare och utredare m.fl.23
Kockar och kallskänkor33
Vårdbiträden12
Vårdare, boendestödjare22*
Underhållsmekaniker och maskinreparatörer22

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 17 januari av utannonserade jobb där Askersunds kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i december
AskersundÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften5,1 %+0,5 % 7,1 %−0,6 % 6,6 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda20,0 %+1,3 % 20,4 %−1,6 % 16,6 %−1,2 % 
Bland ungdomar8,1 %+0,4 % 7,7 %−1,2 % 8,1 %−0,6 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Askersund5,1 %+0,5 % 
Degerfors8,1 %−0,6 % 
Hallsberg6,4 %−0,6 % 
Hällefors8,3 %−3,0 % 
Karlskoga6,3 %−0,7 % 
Kumla5,5 %−0,5 % 
Laxå7,1 %±0,0 % 
Lekeberg4,0 %−0,8 % 
Lindesberg6,7 %−1,1 % 
Ljusnarsberg8,9 %−0,2 % 
Nora6,6 %±0,0 % 
Örebro7,7 %−0,6 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Askersund20,0 %+1,3 % 
Degerfors26,4 %−0,2 % 
Hallsberg18,3 %−1,0 % 
Hällefors24,5 %−8,7 % 
Karlskoga20,9 %−1,5 % 
Kumla15,9 %−1,4 % 
Laxå20,5 %−1,0 % 
Lekeberg13,7 %−4,2 % 
Lindesberg19,0 %−3,4 % 
Ljusnarsberg20,4 %+0,9 % 
Nora20,0 %+0,9 % 
Örebro20,9 %−1,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Askersund8,1 %+0,4 % 
Degerfors10,5 %−4,1 % 
Hallsberg8,7 %−1,2 % 
Hällefors10,0 %−2,2 % 
Karlskoga7,1 %−1,7 % 
Kumla8,6 %−0,7 % 
Laxå7,9 %−2,9 % 
Lekeberg8,5 %+1,1 % 
Lindesberg7,5 %−2,5 % 
Ljusnarsberg15,4 %−0,4 % 
Nora9,7 %−0,4 % 
Örebro7,1 %−1,1 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.