Ungdoms­arbetslösheten sjunker för 21:a månaden i följd i Nora

Nora kommun Arbetslöshet
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan mars 2021 har ungdoms­arbetslösheten i Nora kommun minskat. I december fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i ungdoms­arbetslöshet i Nora kommun med 0,4 procentenheter. Arbetslösheten bland personer i åldern 18–24 år låg i december på 9,7 procent.

Läs mer om ungdoms­arbetslösheten längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen oförändrad

Under december månad rapporterade Nora kommun en total arbetslöshet på 6,6 procent. Det är i samma nivå som i december i fjol. I Örebro län däremot sjunker arbetslösheten

Sett till antalet personer betyder det att 308 av 4 667 invånare i åldern 16 till 64 år i Nora kommun var inskrivna som arbetssökande (nio färre än i december i fjol).

Graf: Arbetslöshet i Nora kommun och Örebro län
Ladda ner i fler format

Nora går därmed mot strömmen i förhållande till andra kommuner i Örebro län. I de flesta andra kommuner i länet går arbetslösheten nedåt. Störst är minskningen i Hällefors, där arbetslösheten sjunker med 3,0 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Arbetslösheten i Nora ligger under nivån i hela Örebro län (6,6 procent i kommunen, jämfört med 7,1 procent i hela länet). Lekeberg har den lägsta arbetslösheten i länet (4,0 procent), medan Ljusnarsberg har den högsta (8,9 procent). För att Nora skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lekeberg skulle 121 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i december jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 265 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,2 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda stiger

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 20,0 procent i Nora under december månad, motsvarande 150 av 750 personer. Det är 0,9 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (+17 om man räknar personer).

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,4 procentenheter i Nora. Det är en större skillnad än för ett år sedan (+0,9 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Nora kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Nora som i andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Medan arbetslösheten bland utlandsfödda alltså ökar i Nora så minskar den i Örebro. Jämfört med december förra året har andelen arbetslösa utlandsfödda i länet minskat med 1,6 procentenheter (till 20,4 procent). Trots den senaste uppgången har Nora med andra ord fortfarande lägre arbetslöshet bland utlandsfödda än Örebro.

Graf: Arbetslöshet bland utrikesfödda i Nora kommun och Örebro län
Ladda ner i fler format

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Till skillnad från den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,4 procentenheter). I december var 9,7 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 40 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med sex personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Nora sjunkit 21 månader i följd (ner från 13,6 procent i mars 2021 till 9,7 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Nora kommun
Ladda ner i fler format

Medan Nora har lägre total arbetslöshet än Örebro, ligger ungdomsarbetslösheten 2,0 procentenheter högre i Nora.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Nora kommun och Örebro län
Ladda ner i fler format

37 annonser om lediga jobb just nu

Den 17 januari fanns det sammanlagt 37 arbetsplatsannonser i Nora kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 60 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Nora kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Vårdare, boendestödjare120
Personliga assistenter59
Marknadsundersökare och intervjuare14
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering24
Städare24
Grundutbildade sjuksköterskor33
Butikssäljare, dagligvaror22
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.22
Företagssäljare12
Hovmästare och servitörer12

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 17 januari av utannonserade jobb där Nora kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i december
NoraÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften6,6 %±0,0 % 7,1 %−0,6 % 6,6 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda20,0 %+0,9 % 20,4 %−1,6 % 16,6 %−1,2 % 
Bland ungdomar9,7 %−0,4 % 7,7 %−1,2 % 8,1 %−0,6 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Askersund5,1 %+0,5 % 
Degerfors8,1 %−0,6 % 
Hallsberg6,4 %−0,6 % 
Hällefors8,3 %−3,0 % 
Karlskoga6,3 %−0,7 % 
Kumla5,5 %−0,5 % 
Laxå7,1 %±0,0 % 
Lekeberg4,0 %−0,8 % 
Lindesberg6,7 %−1,1 % 
Ljusnarsberg8,9 %−0,2 % 
Nora6,6 %±0,0 % 
Örebro7,7 %−0,6 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Askersund20,0 %+1,3 % 
Degerfors26,4 %−0,2 % 
Hallsberg18,3 %−1,0 % 
Hällefors24,5 %−8,7 % 
Karlskoga20,9 %−1,5 % 
Kumla15,9 %−1,4 % 
Laxå20,5 %−1,0 % 
Lekeberg13,7 %−4,2 % 
Lindesberg19,0 %−3,4 % 
Ljusnarsberg20,4 %+0,9 % 
Nora20,0 %+0,9 % 
Örebro20,9 %−1,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Askersund8,1 %+0,4 % 
Degerfors10,5 %−4,1 % 
Hallsberg8,7 %−1,2 % 
Hällefors10,0 %−2,2 % 
Karlskoga7,1 %−1,7 % 
Kumla8,6 %−0,7 % 
Laxå7,9 %−2,9 % 
Lekeberg8,5 %+1,1 % 
Lindesberg7,5 %−2,5 % 
Ljusnarsberg15,4 %−0,4 % 
Nora9,7 %−0,4 % 
Örebro7,1 %−1,1 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.