Arbetslösheten sjunker för 20:e månaden i följd i Kumla

Kumla kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan april 2021 har arbetslösheten i Kumla kommun minskat. I december fortsatte den utvecklingen.

Under december månad rapporterade Kumla kommun en total arbetslöshet på 5,5 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,5 procentenheter). Även i Örebro län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 577 av 10 491 invånare i åldern 16 till 64 år i Kumla kommun var inskrivna som arbetssökande (60 färre än i december i fjol).

Det är 20:e månaden i följd som arbetslösheten i Kumla är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,5 till 5,5 procent.

Graf: Arbetslöshet i Kumla kommun och Örebro län
Ladda ner i fler format

Kumla är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i nio av tolv kommuner. Störst är minskningen i Hällefors, där arbetslösheten sjunker med 3,0 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Kumla hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Örebro län och nu växer klyftan (5,5 procent i kommunen, jämfört med 7,1 procent i hela länet). Lekeberg har den lägsta arbetslösheten i länet (4,0 procent), medan Ljusnarsberg har den högsta (8,9 procent). För att Kumla skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lekeberg skulle 157 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i december jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 265 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,2 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 15,9 procent i Kumla under december månad, motsvarande 262 av 1 648 personer. Det är 1,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−28 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 21:a månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 19,1 till 15,9 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juli 2008.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,4 procentenheter i Kumla. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,9 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Kumla kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Kumla som i andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,7 procentenheter). I december var 8,6 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 82 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 16 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Kumla sjunkit 20 månader i följd (ner från 11,3 procent i april 2021 till 8,6 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Kumla kommun
Ladda ner i fler format

Medan Kumla har lägre total arbetslöshet än Örebro, ligger ungdomsarbetslösheten 0,9 procentenheter högre i Kumla.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Kumla kommun och Örebro län
Ladda ner i fler format

59 annonser om lediga jobb just nu

Den 17 januari fanns det sammanlagt 59 arbetsplatsannonser i Kumla kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 100 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Kumla kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Butikssäljare, fackhandel112
Övrig bevaknings- och säkerhetspersonal110
Vårdare, boendestödjare29
Trädgårdsanläggare m.fl.18
Kockar och kallskänkor27
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer55
Grundskollärare55
Chefer inom handel44
Marknadsundersökare och intervjuare14
Företagssäljare24

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 17 januari av utannonserade jobb där Kumla kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i december
KumlaÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften5,5 %−0,5 % 7,1 %−0,6 % 6,6 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda15,9 %−1,4 % 20,4 %−1,6 % 16,6 %−1,2 % 
Bland ungdomar8,6 %−0,7 % 7,7 %−1,2 % 8,1 %−0,6 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Askersund5,1 %+0,5 % 
Degerfors8,1 %−0,6 % 
Hallsberg6,4 %−0,6 % 
Hällefors8,3 %−3,0 % 
Karlskoga6,3 %−0,7 % 
Kumla5,5 %−0,5 % 
Laxå7,1 %±0,0 % 
Lekeberg4,0 %−0,8 % 
Lindesberg6,7 %−1,1 % 
Ljusnarsberg8,9 %−0,2 % 
Nora6,6 %±0,0 % 
Örebro7,7 %−0,6 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Askersund20,0 %+1,3 % 
Degerfors26,4 %−0,2 % 
Hallsberg18,3 %−1,0 % 
Hällefors24,5 %−8,7 % 
Karlskoga20,9 %−1,5 % 
Kumla15,9 %−1,4 % 
Laxå20,5 %−1,0 % 
Lekeberg13,7 %−4,2 % 
Lindesberg19,0 %−3,4 % 
Ljusnarsberg20,4 %+0,9 % 
Nora20,0 %+0,9 % 
Örebro20,9 %−1,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Askersund8,1 %+0,4 % 
Degerfors10,5 %−4,1 % 
Hallsberg8,7 %−1,2 % 
Hällefors10,0 %−2,2 % 
Karlskoga7,1 %−1,7 % 
Kumla8,6 %−0,7 % 
Laxå7,9 %−2,9 % 
Lekeberg8,5 %+1,1 % 
Lindesberg7,5 %−2,5 % 
Ljusnarsberg15,4 %−0,4 % 
Nora9,7 %−0,4 % 
Örebro7,1 %−1,1 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.