Arbetslösheten stiger i Sorsele – medan den sjunker i Västerbotten

Sorsele kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sorsele kommun såg under december en svagare utveckling på arbetsmarknaden än länet. Kommunen har passerat Västerbottens län och har nu högre arbetslöshet.

Under december månad rapporterade Sorsele kommun en total arbetslöshet på 4,5 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+0,7 procentenheter). I Västerbottens län däremot sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 51 av 1 133 invånare i åldern 16 till 64 år i Sorsele kommun var inskrivna som arbetssökande (sex fler än i december i fjol).

Den senaste månadens uppgång innebär ett trendbrott. Under de föregående två månaderna var arbetslösheten lägre än motsvarande tidpunkt året innan, men nu ser vi alltså en ökning.
Graf: Arbetslöshet i Sorsele kommun och Västerbottens län
Ladda ner i fler format

Sorsele går därmed mot strömmen i förhållande till andra kommuner i Västerbottens län. I de flesta andra kommuner i länet går arbetslösheten nedåt. Störst är minskningen i Vilhelmina, där arbetslösheten sjunker med 1,7 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Sorsele hade redan tidigare högre arbetslöshet än snittet i hela Västerbottens län och nu växer klyftan (4,5 procent i kommunen, jämfört med 4,1 procent i hela länet). Skellefteå har den lägsta arbetslösheten i länet (3,4 procent), medan Åsele har den högsta (6,7 procent). För att Sorsele skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Skellefteå skulle tolv personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i december jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 265 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,2 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda stiger betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 15,4 procent i Sorsele under december månad, motsvarande 26 av 169 personer. Det är 5,1 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (+10 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet högre än vid samma tidpunkt i fjol för sjätte månaden i följd. Sedan juni 2022 har arbetslösheten bland utlandsfödda ökat från 10,1 till 15,4 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den högsta sedan december 2019.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,9 procentenheter i Sorsele. Det är en betydligt större skillnad än för ett år sedan (+4,4 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Sorsele kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Sorsele om man jämför med andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Storuman har den största.

Medan arbetslösheten bland utlandsfödda alltså ökar i Sorsele så minskar den i Västerbotten. Jämfört med december förra året har andelen arbetslösa utlandsfödda i länet minskat med 2,1 procentenheter (till 12,3 procent).

Graf: Arbetslöshet bland utrikesfödda i Sorsele kommun och Västerbottens län
Ladda ner i fler format

Ungdomsarbetslöshet ökar betydligt

Precis som den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+1,8 procentenheter). I december var 6,6 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande sju personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med ett personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Sorsele kommun
Ladda ner i fler format

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Sorsele högre än i Västerbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,6 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Sorsele kommun och Västerbottens län
Ladda ner i fler format

15 annonser om lediga jobb just nu

Den 17 januari fanns det sammanlagt 15 arbetsplatsannonser i Sorsele kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 15 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Sorsele kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor55
Elevassistenter m.fl.12
Barnmorskor11
Chefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning11
Distriktssköterskor11
Kockar och kallskänkor11
Miljö- och hälsoskyddsinspektörer11
Redovisningsekonomer11
Säkerhetsinspektörer m.fl.11
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering11

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 17 januari av utannonserade jobb där Sorsele kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i december
SorseleVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften4,5 %+0,7 % 4,1 %−0,9 % 6,6 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda15,4 %+5,1 % 12,3 %−2,1 % 16,6 %−1,2 % 
Bland ungdomar6,6 %+1,8 % 6,0 %−0,9 % 8,1 %−0,6 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Bjurholm5,7 %−0,5 % 
Dorotea4,4 %+0,1 % 
Lycksele5,3 %−0,9 % 
Malå4,0 %−0,5 % 
Nordmaling5,2 %−0,9 % 
Norsjö5,1 %−0,2 % 
Robertsfors3,8 %−1,0 % 
Skellefteå3,4 %−1,1 % 
Sorsele4,5 %+0,7 % 
Storuman4,4 %−0,9 % 
Umeå4,2 %−0,7 % 
Vilhelmina5,5 %−1,7 % 
Vindeln4,3 %−0,1 % 
Vännäs4,3 %−0,6 % 
Åsele6,7 %−1,3 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Bjurholm16,3 %−0,9 % 
Dorotea13,7 %+3,5 % 
Lycksele16,3 %−3,2 % 
Malå13,9 %−2,2 % 
Nordmaling17,3 %−2,0 % 
Norsjö16,0 %−4,5 % 
Robertsfors13,0 %−2,0 % 
Skellefteå11,7 %−2,5 % 
Sorsele15,4 %+5,1 % 
Storuman17,8 %−1,0 % 
Umeå11,2 %−2,3 % 
Vilhelmina17,3 %−1,9 % 
Vindeln12,4 %+2,0 % 
Vännäs16,3 %+0,2 % 
Åsele11,4 %−3,5 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Bjurholm4,3 %+2,0 % 
Dorotea2,0 %−3,7 % 
Lycksele9,0 %+0,4 % 
Malå6,8 %−2,2 % 
Nordmaling8,5 %−0,5 % 
Norsjö6,1 %−1,5 % 
Robertsfors6,4 %−4,5 % 
Skellefteå5,1 %−1,6 % 
Sorsele6,6 %+1,8 % 
Storuman6,4 %−1,2 % 
Umeå5,9 %−0,5 % 
Vilhelmina6,7 %−3,8 % 
Vindeln8,1 %−0,2 % 
Vännäs6,8 %+0,5 % 
Åsele8,8 %−2,7 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.