Arbetslösheten sjunker för 19:e månaden i följd i Grums

Grums kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan maj 2021 har arbetslösheten i Grums kommun minskat. I december fortsatte den utvecklingen.

Under december månad rapporterade Grums kommun en total arbetslöshet på 7,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,3 procentenheter). Även i Värmlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 311 av 4 039 invånare i åldern 16 till 64 år i Grums kommun var inskrivna som arbetssökande (63 färre än i december i fjol).

Det är 19:e månaden i följd som arbetslösheten i Grums är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan maj 2021 har arbetslösheten gått ner från 9,2 till 7,7 procent.

Graf: Arbetslöshet i Grums kommun och Värmlands län
Ladda ner i fler format

Grums är inte den enda kommunen i Värmland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i 15 av 16 kommuner. Störst är minskningen i Säffle, där arbetslösheten sjunker med 1,7 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Grums alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Värmlands län (7,7 procent i kommunen, jämfört med 6,5 procent i hela länet). Hammarö har den lägsta arbetslösheten i länet (3,6 procent), medan Filipstad har den högsta (10,7 procent). För att Grums skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Hammarö skulle 166 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i december jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 265 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,2 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 21,1 procent i Grums under december månad, motsvarande 98 av 464 personer. Det är 5,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−25 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 21:a månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 30,1 till 21,1 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,4 procentenheter i Grums. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−3,8 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Grums kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Grums om man jämför med andra kommuner i Värmland. Eda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Sunne har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3 procentenheter). I december var 12,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 41 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 19 personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Grums kommun
Ladda ner i fler format

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Grums högre än i Värmland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 3,4 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Grums kommun och Värmlands län
Ladda ner i fler format

19 annonser om lediga jobb just nu

Den 17 januari fanns det sammanlagt 19 arbetsplatsannonser i Grums kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 50 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Grums kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering120
Personliga assistenter513
Vårdare, boendestödjare18
Transportledare och transportsamordnare12
Brandingenjörer och byggnadsinspektörer m.fl.11
Fysioterapeuter och sjukgymnaster11
Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik11
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete11
Operatörer inom sågverk, hyvleri och plywood m.m.11*
Pizzabagare m.fl.11

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 17 januari av utannonserade jobb där Grums kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i december
GrumsVärmlands länHela landet
Hela arbetskraften7,7 %−1,3 % 6,5 %−0,8 % 6,6 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda21,1 %−5,1 % 20,2 %−1,9 % 16,6 %−1,2 % 
Bland ungdomar12,2 %−3,0 % 8,8 %−1,6 % 8,1 %−0,6 % 
Total arbetslöshet i Värmlands län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Arvika4,7 %−1,0 % 
Eda7,0 %−0,7 % 
Filipstad10,7 %+0,3 % 
Forshaga6,3 %−1,0 % 
Grums7,7 %−1,3 % 
Hagfors5,8 %−1,1 % 
Hammarö3,6 %−0,7 % 
Karlstad6,8 %−0,5 % 
Kil5,3 %−0,7 % 
Kristinehamn8,3 %−1,1 % 
Munkfors8,2 %−1,3 % 
Storfors7,1 %−1,6 % 
Sunne4,9 %−0,7 % 
Säffle9,0 %−1,7 % 
Torsby5,2 %−0,6 % 
Årjäng4,5 %−1,4 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Värmlands län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Arvika14,8 %−2,1 % 
Eda15,6 %−2,1 % 
Filipstad32,0 %+0,5 % 
Forshaga20,8 %+0,4 % 
Grums21,1 %−5,1 % 
Hagfors17,0 %−0,5 % 
Hammarö12,6 %−1,2 % 
Karlstad19,8 %−1,3 % 
Kil19,7 %+0,4 % 
Kristinehamn26,6 %−3,0 % 
Munkfors25,1 %−3,1 % 
Storfors17,4 %−0,2 % 
Sunne19,1 %−2,3 % 
Säffle31,0 %−5,8 % 
Torsby17,1 %−1,4 % 
Årjäng13,2 %−4,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Värmlands län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Arvika6,5 %−1,9 % 
Eda11,2 %+2,1 % 
Filipstad14,8 %+2,5 % 
Forshaga10,8 %−5,2 % 
Grums12,2 %−3,0 % 
Hagfors8,9 %−2,3 % 
Hammarö9,1 %−1,8 % 
Karlstad8,0 %−0,8 % 
Kil9,5 %−3,0 % 
Kristinehamn13,0 %−0,3 % 
Munkfors12,2 %−1,3 % 
Storfors8,2 %−6,9 % 
Sunne6,1 %−0,7 % 
Säffle10,3 %−6,5 % 
Torsby7,6 %−2,2 % 
Årjäng3,9 %−3,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.