Arbetslösheten sjunker i 13 av 15 kommuner i Dalarna

Dalarnas län Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

En stor andel av kommunerna i Dalarna såg under december månad en minskande arbetslöshet. Även i länet som helhet minskar arbetslösheten.

Under december månad rapporterade Dalarnas län en total arbetslöshet på 6,1 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,3 procentenheter). Även i Sverige sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 8 034 av 131 705 invånare i åldern 16 till 64 år i Dalarnas län var inskrivna som arbetssökande (567 färre än i december i fjol).

Det är 20:e månaden i följd som arbetslösheten i Dalarna är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 7,2 till 6,1 procent.

Graf: Arbetslöshet i Dalarnas län och Sverige
Ladda ner i fler format

Dalarna är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i Norrbotten, Västernorrland och Västmanland, där arbetslösheten sjunker med 1,0 procentenheter.

Dalarna hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Sverige och nu växer klyftan (6,1 procent i länet, jämfört med 6,6 procent i hela riket). Västerbotten har den lägsta arbetslösheten i riket (4,1 procent), medan Södermanland har den högsta (9,0 procent). För att Dalarna skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Västerbotten skulle 2 634 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i december jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 265 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,2 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 20,8 procent i Dalarna under december månad, motsvarande 4 047 av 19 457 personer. Det är 1,0 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−239 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 23:e månaden i följd. Sedan januari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 24,4 till 20,8 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 14,7 procentenheter i Dalarna. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,7 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Dalarnas län
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Dalarna om man jämför med andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,2 procentenheter). I december var 7,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 985 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 83 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Dalarna sjunkit 20 månader i följd (ner från 9,8 procent i april 2021 till 7,9 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Dalarnas län
Ladda ner i fler format

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Dalarna lägre än i Sverige som helhet. Skillnaden mellan länet och riket är 0,2 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Dalarnas län och Sverige
Ladda ner i fler format

1 274 annonser om lediga jobb just nu

Den 17 januari fanns det sammanlagt 1 274 arbetsplatsannonser i Dalarnas län i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 2 650 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Dalarnas län
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Undersköterskor, vård- och specialavdelning och mottagning44215
Grundutbildade sjuksköterskor90203
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering34199*
Vårdbiträden32157*
Personliga assistenter5299
Företagssäljare4262
Skötare861
Reklamutdelare och tidningsdistributörer452
Restaurang- och köksbiträden m.fl.1951
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.3545

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 17 januari av utannonserade jobb där Dalarnas län angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i december
DalarnaSverige
Hela arbetskraften6,1 %−0,3 % 6,6 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda20,8 %−1,0 % 16,6 %−1,2 % 
Bland ungdomar7,9 %−0,2 % 8,1 %−0,6 % 
Total arbetslöshet i Dalarnas län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Avesta8,7 %−0,2 % 
Borlänge8,6 %+0,1 % 
Falun4,5 %−0,4 % 
Gagnef3,5 %−0,2 % 
Hedemora7,3 %−0,2 % 
Leksand4,2 %−0,1 % 
Ludvika8,4 %−1,0 % 
Malung-Sälen3,9 %−0,4 % 
Mora4,5 %−0,1 % 
Orsa6,4 %−0,2 % 
Rättvik4,1 %−0,7 % 
Smedjebacken5,0 %−0,8 % 
Säter3,9 %−0,1 % 
Vansbro4,3 %−0,2 % 
Älvdalen5,3 %±0,0 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Dalarnas län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Avesta28,2 %−1,5 % 
Borlänge25,6 %+0,4 % 
Falun14,5 %−1,4 % 
Gagnef12,8 %−0,4 % 
Hedemora21,7 %−1,5 % 
Leksand12,8 %−2,8 % 
Ludvika24,3 %−3,3 % 
Malung-Sälen15,3 %+0,4 % 
Mora15,2 %−0,1 % 
Orsa18,5 %+0,1 % 
Rättvik11,9 %−1,1 % 
Smedjebacken18,9 %−2,0 % 
Säter17,5 %+0,2 % 
Vansbro17,6 %−0,6 % 
Älvdalen18,3 %−2,5 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Dalarnas län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Avesta9,8 %+0,9 % 
Borlänge9,0 %−1,0 % 
Falun6,5 %+0,4 % 
Gagnef7,6 %+2,6 % 
Hedemora9,5 %−0,6 % 
Leksand5,3 %+0,6 % 
Ludvika11,1 %−1,8 % 
Malung-Sälen4,4 %−0,6 % 
Mora9,9 %+1,8 % 
Orsa7,2 %−2,1 % 
Rättvik4,8 %+1,1 % 
Smedjebacken9,7 %−1,0 % 
Säter6,5 %+0,3 % 
Vansbro4,2 %−1,2 % 
Älvdalen7,0 %−0,7 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.