Arbetslösheten sjunker för 21:a månaden i följd i Ljusdal

Ljusdals kommun Arbetslöshet
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan mars 2021 har arbetslösheten i Ljusdals kommun minskat. I december fortsatte den utvecklingen.

Under december månad rapporterade Ljusdals kommun en total arbetslöshet på 7,4 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,1 procentenheter). Även i Gävleborgs län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 633 av 8 554 invånare i åldern 16 till 64 år i Ljusdals kommun var inskrivna som arbetssökande (108 färre än i december i fjol).

Det är 21:a månaden i följd som arbetslösheten i Ljusdal är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 10,1 till 7,4 procent.

Graf: Arbetslöshet i Ljusdals kommun och Gävleborgs län
Ladda ner i fler format

Ljusdal är inte den enda kommunen i Gävleborg där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i nio av tio kommuner. Störst är minskningen i Hofors och Ovanåker, där arbetslösheten sjunker med 1,3 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Ljusdal hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Gävleborgs län och nu växer klyftan (7,4 procent i kommunen, jämfört med 8,8 procent i hela länet). Hudiksvall har den lägsta arbetslösheten i länet (5,9 procent), medan Sandviken har den högsta (10,7 procent). För att Ljusdal skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Hudiksvall skulle 128 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i december jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 265 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,2 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 23,7 procent i Ljusdal under december månad, motsvarande 253 av 1 068 personer. Det är 2,9 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−33 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan juli 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 31,4 till 23,7 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 16,3 procentenheter i Ljusdal. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,8 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Ljusdals kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Ljusdal om man jämför med andra kommuner i Gävleborg. Sandviken har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Ovanåker har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,5 procentenheter). I december var 11,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 93 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med tio personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Ljusdal sjunkit 22 månader i följd (ner från 16,0 procent i februari 2021 till 11,2 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Ljusdals kommun
Ladda ner i fler format

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Ljusdal lägre än i Gävleborg som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,8 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Ljusdals kommun och Gävleborgs län
Ladda ner i fler format

65 annonser om lediga jobb just nu

Den 17 januari fanns det sammanlagt 65 arbetsplatsannonser i Ljusdals kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 80 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Ljusdals kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Övriga läkare1010
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.26
Pizzabagare m.fl.15
Personliga assistenter15
Företagssäljare34
Specialistläkare44
Hovmästare och servitörer23
Arbetsförmedlare33
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.22
Kockar och kallskänkor22

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 17 januari av utannonserade jobb där Ljusdals kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i december
LjusdalGävleborgs länHela landet
Hela arbetskraften7,4 %−1,1 % 8,8 %−0,5 % 6,6 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda23,7 %−2,9 % 25,9 %−2,0 % 16,6 %−1,2 % 
Bland ungdomar11,2 %−0,5 % 13,0 %−0,4 % 8,1 %−0,6 % 
Total arbetslöshet i Gävleborgs län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Bollnäs10,0 %+0,1 % 
Gävle9,3 %−0,4 % 
Hofors8,3 %−1,3 % 
Hudiksvall5,9 %−0,8 % 
Ljusdal7,4 %−1,1 % 
Nordanstig6,4 %−0,6 % 
Ockelbo7,7 %−0,6 % 
Ovanåker6,5 %−1,3 % 
Sandviken10,7 %−0,2 % 
Söderhamn9,8 %−0,8 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Gävleborgs län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Bollnäs32,9 %+1,9 % 
Gävle25,1 %−2,0 % 
Hofors23,0 %−5,7 % 
Hudiksvall17,0 %−4,2 % 
Ljusdal23,7 %−2,9 % 
Nordanstig18,9 %−2,4 % 
Ockelbo24,6 %−3,0 % 
Ovanåker25,0 %−5,5 % 
Sandviken28,7 %−2,0 % 
Söderhamn30,9 %−1,9 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Gävleborgs län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Bollnäs14,3 %+1,2 % 
Gävle12,4 %−0,4 % 
Hofors12,2 %−3,2 % 
Hudiksvall11,8 %+0,2 % 
Ljusdal11,2 %−0,5 % 
Nordanstig12,7 %+3,5 % 
Ockelbo9,2 %−5,3 % 
Ovanåker11,2 %−2,5 % 
Sandviken14,9 %−0,6 % 
Söderhamn16,6 %−1,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.