Arbetslösheten sjunker för 21:a månaden i följd på Gotland

Region Gotland Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan mars 2021 har arbetslösheten i Region Gotland minskat. I december fortsatte den utvecklingen.

Under december månad rapporterade Region Gotland en total arbetslöshet på 4,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,8 procentenheter). Även i Gotlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 297 av 27 596 invånare i åldern 16 till 64 år i Region Gotland var inskrivna som arbetssökande (240 färre än i december i fjol).

Det är 21:a månaden i följd som arbetslösheten på Gotland är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,9 till 4,7 procent.

Graf: Arbetslöshet i Region Gotland och Gotlands län
Ladda ner i fler format

Den minskande arbetslösheten gör att Region Gotland nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Gotlands län. Region Gotland har därmed även den högsta arbetslöshetsnivån i länet. Gotland har den lägsta (4,7 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i december jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 265 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,2 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 14,8 procent på Gotland under december månad, motsvarande 358 av 2 419 personer. Det är 3,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−61 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 22:a månaden i följd. Sedan februari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 21,4 till 14,8 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,1 procentenheter på Gotland. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,3 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Region Gotland
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten på Gotland om man jämför med andra kommuner i Gotlands län.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,2 procentenheter). I december var 7,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 174 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 37 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet på Gotland sjunkit 20 månader i följd (ner från 10,8 procent i april 2021 till 7,0 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Region Gotland
Ladda ner i fler format

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten på Gotland på i stort sett samma nivå som i Gotlands län som helhet.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Region Gotland och Gotlands län
Ladda ner i fler format

417 annonser om lediga jobb just nu

Den 17 januari fanns det sammanlagt 417 arbetsplatsannonser i Region Gotland i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 1 090 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Region Gotland
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor80196*
Restaurang- och köksbiträden m.fl.1780*
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering2069*
Städare1142*
Kockar och kallskänkor1040
Personliga assistenter2536
Hovmästare och servitörer1132
Övriga läkare1028
Undersköterskor, vård- och specialavdelning och mottagning1225*
Tull- och kustbevakningstjänstemän124

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 17 januari av utannonserade jobb där Region Gotland angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i december
Region GotlandGotlands länHela landet
Hela arbetskraften4,7 %−0,8 % 4,7 %−0,8 % 6,6 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda14,8 %−3,1 % 14,8 %−3,1 % 16,6 %−1,2 % 
Bland ungdomar7,0 %−1,2 % 7,0 %−1,2 % 8,1 %−0,6 % 
Total arbetslöshet i Gotlands län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Gotland4,7 %−0,8 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Gotlands län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Gotland14,8 %−3,1 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Gotlands län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Gotland7,0 %−1,2 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.