Älvkarleby: Lägsta långtidsarbetslösheten sedan januari 2015

Älvkarleby kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Inte sedan januari 2015 har andelen långtidsarbetslösa varit så låg i Älvkarleby. Det visar Arbetsförmedlingens senaste månadsstatistik.

I november hade 163 Älvkarlebybor varit arbetslösa i minst ett år, vilket är 13 färre än månaden innan. Det är den första månaden sedan maj 2022 som antalet arbetslösa minskar. 163 personer motsvarar 3,8 procent av arbetskraften i kommunen – andelen långtidsarbetslösa är 0,2 procentenheter lägre än samma månad i fjol.

Graf: Andel arbetslösa i Älvkarleby som varit utan arbete i minst 12 månader
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Antalet som står allra längst från arbetsmarknaden – som varit utan arbete utan i minst två år – har minskat jämfört med samma månad i fjol: från 100 till 90, eller 2,1 procent av arbetskraften i november 2022.

Andelen långtidsarbetslösa i Älvkarleby är den högsta i Uppsala län. I Knivsta finns länets lägsta långtidsarbetslöshet, 1,6 procent. I Uppsala län som helhet hade 5 115 personer (2,7 procent) varit arbetslösa i minst ett år i november. Det är 204 personer färre än månaden innan, och det är den trettonde månaden i rad som antalet sjunkit.

Andel långtidsarbetslösa per kommun i Uppsala län november 2022
KommunArbetslösa i minst 12 månaderFörändring sedan oktober 2022 (procentenheter)Förändring sedan november 2021 (procentenheter)
Älvkarleby3,8 %−0,2 −0,2 
Tierp3,2 %−0,1 −1,0 
Enköping3,1 %−0,1 −0,5 
Heby3,0 %±0,0 −0,3 
Uppsala2,8 %−0,1 −0,5 
Östhammar1,9 %+0,1 +0,1 
Håbo1,7 %±0,0 −0,5 
Knivsta1,6 %−0,2 −0,6 

Totalt i riket hade omkring 149 000 personer varit utan arbete i minst ett år i november. Det motsvarar 3,0 procent av arbetskraften, vilket är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med ett år sedan.

Högre andel yngre långtidsarbetslösa

Av de 163 personerna som varit arbetslösa i mer än ett år i Älvkarleby kommun är 48 personer mellan 55 och 64 år och 16 är mellan 18 och 24 år.För den yngre gruppen är andelen arbetslösa 4,8 procent medan den bland yngre gruppen är 4,7. I riket som helhet är andelen långtidsarbetslösa högre i den äldre gruppen.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat i åldersgrupper i Älvkarleby
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

92 av de långtidsarbetslösa i Älvkarleby är födda i Sverige, medan 71 är födda utomlands. Det innebär att långtidsarbetslösheten bland Sverigefödda är 2,5 procent, medan den är fyra gånger så hög – 10,3 procent – bland födda utomlands. Även i riket som helhet är arbetslösheten högre bland utrikesfödda.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat på födelseland i Älvkarleby
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Även när det gäller utbildningsnivå är skillnaderna stora. 72 av de som varit arbetslösa i minst ett år har inte någon gymnasieutbildning, vilket motsvarar en långtidsarbetslöhet på 11,0 procent. Det kan jämföras med 2,4 procent bland dem som gått ut gymnasiet och 2,8 procent bland dem som studerat vidare efter gymnasiet.

Graf över andel långtidsarbetslösa i Älvkarleby uppdelat på utbildningsnivå
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp
Långtidsarbetslöshet i Älvkarleby i november 2022
November 2022Förändring sedan oktober 2022Förändring sedan november 2021
Antal arbetslösa i minst ett år163−13 −14 
varav arbetslösa i minst två år90 −8 −10 
Antal födda utomlands71−9 −15 
Antal födda i Sverige92−4 +1 
Antal utan gymnasieutbildning72−6 −10 
Antal med gymnasieutbildning59−3 −4 
Antal med eftergymnasial utbildning32−4 ±0 
Antal 18-24 år16−2 −4 
Antal 55-64 år48−1 −9 
Andel arbetslösa i minst ett år
ÄlvkarlebyUppsala länRiket
Andel arbetslösa i minst ett år3,8 %2,7 % 3,0 %
Andel arbetslösa i minst två år2,1 %1,6 % 1,8 %
Andel födda utomlands10,3 %7,9 % 8,1 %
Andel födda i Sverige2,5 %1,2 % 1,4 %
Andel utan gymnasieutbildning11,0 %10,6 % 10,7 %
Andel med gymnasieutbildning2,4 %2,1 %2,3 %
Andel med eftergymnasial utbildning2,8 %1,6 % 1,7 %
Andel 18-24 år4,8 %2,1 %1,8 %
Andel 55-64 år4,7 %3,2 % 3,9 %

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.