Vilhelmina: Lägsta långtidsarbetslösheten sedan augusti 2019

Vilhelmina kommun Arbetslöshet
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Inte sedan augusti 2019 har andelen långtidsarbetslösa varit så låg i Vilhelmina. Det visar Arbetsförmedlingens senaste månadsstatistik.

I november hade 66 Vilhelminabor varit arbetslösa i minst ett år, vilket är en färre än månaden innan. 66 personer motsvarar 2,2 procent av arbetskraften i kommunen – andelen långtidsarbetslösa är 0,5 procentenheter lägre än samma månad i fjol.

Graf: Andel arbetslösa i Vilhelmina som varit utan arbete i minst 12 månader
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Antalet som står allra längst från arbetsmarknaden – som varit utan arbete utan i minst två år – har minskat jämfört med samma månad i fjol: från 36 till 34, eller 1,1 procent av arbetskraften i november 2022.

I Åsele finns länets högsta långtidsarbetslöshet, 3,1 procent, medan Malå har lägst (0,9 procent). I Västerbotten som helhet hade 2 157 personer (1,6 procent) varit arbetslösa i minst ett år i november. Det är 34 personer färre än månaden innan, och det är den nittonde månaden i rad som antalet sjunkit.

Andel långtidsarbetslösa per kommun i Västerbottens län november 2022
KommunArbetslösa i minst 12 månaderFörändring sedan oktober 2022 (procentenheter)Förändring sedan november 2021 (procentenheter)
Åsele3,1 %−0,1 −0,7 
Bjurholm2,3 %+0,2 +0,2 
Lycksele2,2 %±0,0 −0,3 
Vilhelmina2,2 %±0,0 −0,5 
Norsjö2,1 %+0,1 +0,3 
Nordmaling2,0 %−0,2 −0,8 
Vännäs1,9 %−0,1 −0,3 
Umeå1,8 %±0,0 −0,4 
Dorotea1,6 %±0,0 −0,3 
Robertsfors1,6 %+0,1 −0,4 
Storuman1,6 %−0,1 −0,7 
Vindeln1,4 %−0,1 −0,8 
Sorsele1,3 %+0,1 +0,3 
Skellefteå1,2 %±0,0 −0,4 
Malå0,9 %−0,1 −0,8 

Totalt i riket hade omkring 149 000 personer varit utan arbete i minst ett år i november. Det motsvarar 3,0 procent av arbetskraften, vilket är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med ett år sedan.

Högre andel äldre långtidsarbetslösa

Av de 66 personerna som varit arbetslösa i mer än ett år i Vilhelmina kommun är 17 personer mellan 55 och 64 år och sju är mellan 18 och 24 år.För den äldre gruppen är andelen arbetslösa 2,3 procent medan den i den yngre gruppen är 2,1 procent. Även i riket som helhet är långtidsarbetslösheten högre i gruppen äldre.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat i åldersgrupper i Vilhelmina
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

43 av de långtidsarbetslösa i Vilhelmina är födda i Sverige, medan 23 är födda utomlands. Det innebär att långtidsarbetslösheten bland Sverigefödda är 1,6 procent, medan den är fem gånger så hög – 8,1 procent – bland födda utomlands. Även i riket som helhet är arbetslösheten högre bland utrikesfödda.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat på födelseland i Vilhelmina
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Även när det gäller utbildningsnivå är skillnaderna stora. 28 av de som varit arbetslösa i minst ett år har inte någon gymnasieutbildning, vilket motsvarar en långtidsarbetslöhet på 8,5 procent. Det kan jämföras med 1,6 procent bland dem som gått ut gymnasiet och 1,1 procent bland dem som studerat vidare efter gymnasiet.

Graf över andel långtidsarbetslösa i Vilhelmina uppdelat på utbildningsnivå
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp
Långtidsarbetslöshet i Vilhelmina i november 2022
November 2022Förändring sedan oktober 2022Förändring sedan november 2021
Antal arbetslösa i minst ett år66−1 −18 
varav arbetslösa i minst två år34 ±0 −2 
Antal födda utomlands23+1 +7 
Antal födda i Sverige43−2 −25 
Antal utan gymnasieutbildning28±0 +4 
Antal med gymnasieutbildning30−1 −19 
Antal med eftergymnasial utbildning8±0 −3 
Antal 18-24 år7+1 −3 
Antal 55-64 år17−2 −8 
Andel arbetslösa i minst ett år
VilhelminaVästerbottens länRiket
Andel arbetslösa i minst ett år2,2 %1,6 % 3,0 %
Andel arbetslösa i minst två år1,1 %0,9 % 1,8 %
Andel födda utomlands8,1 %4,9 % 8,1 %
Andel födda i Sverige1,6 %1,2 % 1,4 %
Andel utan gymnasieutbildning8,5 %6,5 % 10,7 %
Andel med gymnasieutbildning1,6 %1,4 %2,3 %
Andel med eftergymnasial utbildning1,1 %1,0 % 1,7 %
Andel 18-24 år2,1 %1,4 %1,8 %
Andel 55-64 år2,3 %2,0 % 3,9 %

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.