Västernorrland: Lägsta långtidsarbetslösheten sedan december 2009

Västernorrlands län Arbetslöshet
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Inte sedan december 2009 har andelen långtidsarbetslösa varit så låg i Västernorrland. Det visar Arbetsförmedlingens senaste månadsstatistik.

I november hade 3 641 Västernorrlandsbor varit arbetslösa i minst ett år, vilket är 68 färre än månaden innan. 3 641 personer motsvarar 3,1 procent av arbetskraften i länet – andelen långtidsarbetslösa är 0,6 procentenheter lägre än samma månad i fjol.

Graf: Andel arbetslösa i Västernorrland som varit utan arbete i minst 12 månader
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Antalet som står allra längst från arbetsmarknaden – som varit utan arbete utan i minst två år – har minskat jämfört med samma månad i fjol: från 2 639 till 2 335, eller 2,0 procent av arbetskraften i november 2022.

Högst andel långtidsarbetslösa bland kommunerna i Västernorrland hade Härnösand, 4,5 procent, i november. Lägst andel fanns i Ånge (2,3 procent).

Andel långtidsarbetslösa per kommun i Västernorrlands län november 2022
KommunArbetslösa i minst 12 månaderFörändring sedan oktober 2022 (procentenheter)Förändring sedan november 2021 (procentenheter)
Härnösand4,5 %±0,0 −0,9 
Kramfors3,6 %−0,2 −0,6 
Timrå3,6 %−0,1 ±0,0 
Sundsvall3,0 %−0,1 −0,6 
Sollefteå2,8 %−0,1 −0,9 
Örnsköldsvik2,8 %±0,0 −0,7 
Ånge2,3 %−0,1 −0,2 

Totalt i riket hade omkring 149 000 personer varit utan arbete i minst ett år i november. Det motsvarar 3,0 procent av arbetskraften, vilket är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med ett år sedan.

Högre andel äldre långtidsarbetslösa

Av de 3 641 personerna som varit arbetslösa i mer än ett år i Västernorrlands län är 937 personer mellan 55 och 64 år och 260 är mellan 18 och 24 år.För den äldre gruppen är andelen arbetslösa 3,6 procent medan den i den yngre gruppen är 2,4 procent. Även i riket som helhet är långtidsarbetslösheten högre i gruppen äldre.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat i åldersgrupper i Västernorrland
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

1 916 av de långtidsarbetslösa i Västernorrland är födda i Sverige, medan 1 725 är födda utomlands. Det innebär att långtidsarbetslösheten bland Sverigefödda är 1,9 procent, medan den är sex gånger så hög – 10,9 procent – bland födda utomlands. Även i riket som helhet är arbetslösheten högre bland utrikesfödda.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat på födelseland i Västernorrland
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Även när det gäller utbildningsnivå är skillnaderna stora. 1 469 av de som varit arbetslösa i minst ett år har inte någon gymnasieutbildning, vilket motsvarar en långtidsarbetslöhet på 11,6 procent. Det kan jämföras med 2,4 procent bland dem som gått ut gymnasiet och 1,8 procent bland dem som studerat vidare efter gymnasiet.

Graf över andel långtidsarbetslösa i Västernorrland uppdelat på utbildningsnivå
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp
Långtidsarbetslöshet i Västernorrland i november 2022
November 2022Förändring sedan oktober 2022Förändring sedan november 2021
Antal arbetslösa i minst ett år3 641−68 −778 
varav arbetslösa i minst två år2 335 −20 −304 
Antal födda utomlands1 725−52 −340 
Antal födda i Sverige1 916−16 −438 
Antal utan gymnasieutbildning1 469−22 −209 
Antal med gymnasieutbildning1 424−35 −408 
Antal med eftergymnasial utbildning748−11 −161 
Antal 18-24 år260−8 −87 
Antal 55-64 år937−3 −132 
Andel arbetslösa i minst ett år
VästernorrlandRiket
Andel arbetslösa i minst ett år3,1 %3,0 %
Andel arbetslösa i minst två år2,0 %1,8 %
Andel födda utomlands10,9 %8,1 %
Andel födda i Sverige1,9 %1,4 %
Andel utan gymnasieutbildning11,6 %10,7 %
Andel med gymnasieutbildning2,4 %2,3 %
Andel med eftergymnasial utbildning1,8 %1,7 %
Andel 18-24 år2,4 %1,8 %
Andel 55-64 år3,6 %3,9 %

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.