Uppsala län: Lägsta långtidsarbetslösheten sedan februari 2021

Uppsala län Arbetslöshet
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Inte sedan februari 2021 har andelen långtidsarbetslösa varit så låg i Uppsala län. Det visar Arbetsförmedlingens senaste månadsstatistik.

I november hade 5 115 Uppsalabor varit arbetslösa i minst ett år, vilket är 204 färre än månaden innan. Det är den trettonde månaden i rad med minskande antal långtidsarbetslösa. 5 115 personer motsvarar 2,7 procent av arbetskraften i länet – andelen långtidsarbetslösa är 0,5 procentenheter lägre än samma månad i fjol.

Graf: Andel arbetslösa i Uppsala län som varit utan arbete i minst 12 månader
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Antalet som står allra längst från arbetsmarknaden – som varit utan arbete utan i minst två år – har ökat jämfört med samma månad i fjol: från 2 966 till 3 027, eller 1,6 procent av arbetskraften i november 2022.

Högst andel långtidsarbetslösa bland kommunerna i Uppsala län hade Älvkarleby, 3,8 procent, i november. Lägst andel fanns i Knivsta (1,6 procent).

Andel långtidsarbetslösa per kommun i Uppsala län november 2022
KommunArbetslösa i minst 12 månaderFörändring sedan oktober 2022 (procentenheter)Förändring sedan november 2021 (procentenheter)
Älvkarleby3,8 %−0,2 −0,2 
Tierp3,2 %−0,1 −1,0 
Enköping3,1 %−0,1 −0,5 
Heby3,0 %±0,0 −0,3 
Uppsala2,8 %−0,1 −0,5 
Östhammar1,9 %+0,1 +0,1 
Håbo1,7 %±0,0 −0,5 
Knivsta1,6 %−0,2 −0,6 

Totalt i riket hade omkring 149 000 personer varit utan arbete i minst ett år i november. Det motsvarar 3,0 procent av arbetskraften, vilket är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med ett år sedan.

Högre andel äldre långtidsarbetslösa

Av de 5 115 personerna som varit arbetslösa i mer än ett år i Uppsala län är 1 148 personer mellan 55 och 64 år och 406 är mellan 18 och 24 år.För den äldre gruppen är andelen arbetslösa 3,2 procent medan den i den yngre gruppen är 2,1 procent. Även i riket som helhet är långtidsarbetslösheten högre i gruppen äldre.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat i åldersgrupper i Uppsala län
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

1 806 av de långtidsarbetslösa i Uppsala län är födda i Sverige, medan 3 309 är födda utomlands. Det innebär att långtidsarbetslösheten bland Sverigefödda är 1,2 procent, medan den är sju gånger så hög – 7,9 procent – bland födda utomlands. Även i riket som helhet är arbetslösheten högre bland utrikesfödda.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat på födelseland i Uppsala län
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Även när det gäller utbildningsnivå är skillnaderna stora. 2 040 av de som varit arbetslösa i minst ett år har inte någon gymnasieutbildning, vilket motsvarar en långtidsarbetslöhet på 10,6 procent. Det kan jämföras med 2,1 procent bland dem som gått ut gymnasiet och 1,6 procent bland dem som studerat vidare efter gymnasiet.

Graf över andel långtidsarbetslösa i Uppsala län uppdelat på utbildningsnivå
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp
Långtidsarbetslöshet i Uppsala län i november 2022
November 2022Förändring sedan oktober 2022Förändring sedan november 2021
Antal arbetslösa i minst ett år5 115−204 −1 022 
varav arbetslösa i minst två år3 027 −62 +61 
Antal födda utomlands3 309−134 −616 
Antal födda i Sverige1 806−70 −406 
Antal utan gymnasieutbildning2 040−87 −338 
Antal med gymnasieutbildning1 696−64 −380 
Antal med eftergymnasial utbildning1 379−53 −304 
Antal 18-24 år406−32 −166 
Antal 55-64 år1 148−39 −152 
Andel arbetslösa i minst ett år
Uppsala länRiket
Andel arbetslösa i minst ett år2,7 %3,0 %
Andel arbetslösa i minst två år1,6 %1,8 %
Andel födda utomlands7,9 %8,1 %
Andel födda i Sverige1,2 %1,4 %
Andel utan gymnasieutbildning10,6 %10,7 %
Andel med gymnasieutbildning2,1 %2,3 %
Andel med eftergymnasial utbildning1,6 %1,7 %
Andel 18-24 år2,1 %1,8 %
Andel 55-64 år3,2 %3,9 %

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.