Gotland: Lägsta långtidsarbetslösheten sedan april 2009

Gotlands län Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Inte sedan april 2009 har andelen långtidsarbetslösa varit så låg på Gotland. Det visar Arbetsförmedlingens senaste månadsstatistik.

I november hade 414 Gotlandsbor varit arbetslösa i minst ett år, vilket är två färre än månaden innan. Det är den tionde månaden i rad med minskande antal långtidsarbetslösa. 414 personer motsvarar 1,5 procent av arbetskraften i länet – andelen långtidsarbetslösa är 0,7 procentenheter lägre än samma månad i fjol. Gotland hade lägst andel långtidsarbetslösa i landet i november.

Graf: Andel arbetslösa på Gotland som varit utan arbete i minst 12 månader
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Antalet som står allra längst från arbetsmarknaden – som varit utan arbete utan i minst två år – har minskat jämfört med samma månad i fjol: från 312 till 240, eller 0,9 procent av arbetskraften i november 2022.

Totalt i riket hade omkring 149 000 personer varit utan arbete i minst ett år i november. Det motsvarar 3,0 procent av arbetskraften, vilket är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med ett år sedan.

Högre andel äldre långtidsarbetslösa

Av de 414 personerna som varit arbetslösa i mer än ett år i Gotlands län är 144 personer mellan 55 och 64 år och 26 är mellan 18 och 24 år.För den äldre gruppen är andelen arbetslösa 2,1 procent medan den i den yngre gruppen är 1,1 procent. Även i riket som helhet är långtidsarbetslösheten högre i gruppen äldre.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat i åldersgrupper på Gotland
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

297 av de långtidsarbetslösa på Gotland är födda i Sverige, medan 117 är födda utomlands. Det innebär att långtidsarbetslösheten bland Sverigefödda är 1,2 procent, medan den är fyra gånger så hög – 4,8 procent – bland födda utomlands. Även i riket som helhet är arbetslösheten högre bland utrikesfödda.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat på födelseland på Gotland
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Även när det gäller utbildningsnivå är skillnaderna stora. 137 av de som varit arbetslösa i minst ett år har inte någon gymnasieutbildning, vilket motsvarar en långtidsarbetslöhet på 4,7 procent. Det kan jämföras med 1,1 procent bland dem som gått ut gymnasiet och 1,1 procent bland dem som studerat vidare efter gymnasiet.

Graf över andel långtidsarbetslösa på Gotland uppdelat på utbildningsnivå
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp
Långtidsarbetslöshet på Gotland i november 2022
November 2022Förändring sedan oktober 2022Förändring sedan november 2021
Antal arbetslösa i minst ett år414−2 −209 
varav arbetslösa i minst två år240 +3 −72 
Antal födda utomlands117−1 −73 
Antal födda i Sverige297−1 −136 
Antal utan gymnasieutbildning137−3 −57 
Antal med gymnasieutbildning166+1 −80 
Antal med eftergymnasial utbildning111±0 −72 
Antal 18-24 år26−1 −20 
Antal 55-64 år144+4 −42 
Andel arbetslösa i minst ett år
GotlandRiket
Andel arbetslösa i minst ett år1,5 %3,0 %
Andel arbetslösa i minst två år0,9 %1,8 %
Andel födda utomlands4,8 %8,1 %
Andel födda i Sverige1,2 %1,4 %
Andel utan gymnasieutbildning4,7 %10,7 %
Andel med gymnasieutbildning1,1 %2,3 %
Andel med eftergymnasial utbildning1,1 %1,7 %
Andel 18-24 år1,1 %1,8 %
Andel 55-64 år2,1 %3,9 %

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.