Blekinge: Lägsta långtidsarbetslösheten sedan mars 2010

Blekinge län Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Inte sedan mars 2010 har andelen långtidsarbetslösa varit så låg i Blekinge. Det visar Arbetsförmedlingens senaste månadsstatistik.

I november hade 2 695 Blekingebor varit arbetslösa i minst ett år, vilket är 24 färre än månaden innan. Det är den nittonde månaden i rad med minskande antal långtidsarbetslösa. 2 695 personer motsvarar 3,7 procent av arbetskraften i länet – andelen långtidsarbetslösa är 0,6 procentenheter lägre än samma månad i fjol.

Graf: Andel arbetslösa i Blekinge som varit utan arbete i minst 12 månader
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Antalet som står allra längst från arbetsmarknaden – som varit utan arbete utan i minst två år – har minskat jämfört med samma månad i fjol: från 1 947 till 1 761, eller 2,4 procent av arbetskraften i november 2022.

Högst andel långtidsarbetslösa bland kommunerna i Blekinge hade Ronneby, 5,8 procent, i november. Lägst andel fanns i Sölvesborg (2,2 procent).

Andel långtidsarbetslösa per kommun i Blekinge län november 2022
KommunArbetslösa i minst 12 månaderFörändring sedan oktober 2022 (procentenheter)Förändring sedan november 2021 (procentenheter)
Ronneby5,8 %±0,0 −0,7 
Karlshamn3,7 %−0,1 −0,8 
Olofström3,6 %±0,0 −0,9 
Karlskrona3,2 %+0,1 −0,5 
Sölvesborg2,2 %−0,1 −0,8 

Totalt i riket hade omkring 149 000 personer varit utan arbete i minst ett år i november. Det motsvarar 3,0 procent av arbetskraften, vilket är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med ett år sedan.

Högre andel äldre långtidsarbetslösa

Av de 2 695 personerna som varit arbetslösa i mer än ett år i Blekinge län är 714 personer mellan 55 och 64 år och 181 är mellan 18 och 24 år.För den äldre gruppen är andelen arbetslösa 4,5 procent medan den i den yngre gruppen är 2,6 procent. Även i riket som helhet är långtidsarbetslösheten högre i gruppen äldre.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat i åldersgrupper i Blekinge
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

1 264 av de långtidsarbetslösa i Blekinge är födda i Sverige, medan 1 431 är födda utomlands. Det innebär att långtidsarbetslösheten bland Sverigefödda är 2,1 procent, medan den är fem gånger så hög – 11,4 procent – bland födda utomlands. Även i riket som helhet är arbetslösheten högre bland utrikesfödda.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat på födelseland i Blekinge
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Även när det gäller utbildningsnivå är skillnaderna stora. 1 066 av de som varit arbetslösa i minst ett år har inte någon gymnasieutbildning, vilket motsvarar en långtidsarbetslöhet på 13,4 procent. Det kan jämföras med 2,7 procent bland dem som gått ut gymnasiet och 2,3 procent bland dem som studerat vidare efter gymnasiet.

Graf över andel långtidsarbetslösa i Blekinge uppdelat på utbildningsnivå
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp
Långtidsarbetslöshet i Blekinge i november 2022
November 2022Förändring sedan oktober 2022Förändring sedan november 2021
Antal arbetslösa i minst ett år2 695−24 −563 
varav arbetslösa i minst två år1 761 +3 −186 
Antal födda utomlands1 431−6 −265 
Antal födda i Sverige1 264−18 −298 
Antal utan gymnasieutbildning1 066−3 −201 
Antal med gymnasieutbildning983−18 −257 
Antal med eftergymnasial utbildning646−3 −105 
Antal 18-24 år181±0 −62 
Antal 55-64 år714+3 −127 
Andel arbetslösa i minst ett år
BlekingeRiket
Andel arbetslösa i minst ett år3,7 %3,0 %
Andel arbetslösa i minst två år2,4 %1,8 %
Andel födda utomlands11,4 %8,1 %
Andel födda i Sverige2,1 %1,4 %
Andel utan gymnasieutbildning13,4 %10,7 %
Andel med gymnasieutbildning2,7 %2,3 %
Andel med eftergymnasial utbildning2,3 %1,7 %
Andel 18-24 år2,6 %1,8 %
Andel 55-64 år4,5 %3,9 %

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.