Alvesta: Lägsta långtidsarbetslösheten sedan juni 2020

Alvesta kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Inte sedan juni 2020 har andelen långtidsarbetslösa varit så låg i Alvesta. Det visar Arbetsförmedlingens senaste månadsstatistik.

I november hade 367 Alvestabor varit arbetslösa i minst ett år, vilket är elva färre än månaden innan. Det är den fjärde månaden i rad med minskande antal långtidsarbetslösa. 367 personer motsvarar 3,9 procent av arbetskraften i kommunen – andelen långtidsarbetslösa är 0,9 procentenheter lägre än samma månad i fjol.

Graf: Andel arbetslösa i Alvesta som varit utan arbete i minst 12 månader
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Antalet som står allra längst från arbetsmarknaden – som varit utan arbete utan i minst två år – har minskat jämfört med samma månad i fjol: från 261 till 238, eller 2,5 procent av arbetskraften i november 2022.

I Lessebo finns länets högsta långtidsarbetslöshet, 6,1 procent, medan Ljungby har lägst (2,5 procent). I Kronoberg som helhet hade 3 460 personer (3,6 procent) varit arbetslösa i minst ett år i november. Det är 106 personer färre än månaden innan, och det är den sextonde månaden i rad som antalet sjunkit.

Andel långtidsarbetslösa per kommun i Kronobergs län november 2022
KommunArbetslösa i minst 12 månaderFörändring sedan oktober 2022 (procentenheter)Förändring sedan november 2021 (procentenheter)
Lessebo6,1 %−0,1 −0,9 
Uppvidinge4,2 %±0,0 −0,8 
Alvesta3,9 %−0,1 −0,9 
Markaryd3,9 %±0,0 −0,5 
Älmhult3,7 %−0,1 −0,8 
Växjö3,6 %−0,1 −0,7 
Tingsryd3,0 %−0,2 −0,9 
Ljungby2,5 %−0,1 −0,4 

Totalt i riket hade omkring 149 000 personer varit utan arbete i minst ett år i november. Det motsvarar 3,0 procent av arbetskraften, vilket är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med ett år sedan.

Högre andel äldre långtidsarbetslösa

Av de 367 personerna som varit arbetslösa i mer än ett år i Alvesta kommun är 93 personer mellan 55 och 64 år och 29 är mellan 18 och 24 år.För den äldre gruppen är andelen arbetslösa 4,5 procent medan den i den yngre gruppen är 3,5 procent. Även i riket som helhet är långtidsarbetslösheten högre i gruppen äldre.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat i åldersgrupper i Alvesta
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

100 av de långtidsarbetslösa i Alvesta är födda i Sverige, medan 267 är födda utomlands. Det innebär att långtidsarbetslösheten bland Sverigefödda är 1,4 procent, medan den är åtta gånger så hög – 11,5 procent – bland födda utomlands. Även i riket som helhet är arbetslösheten högre bland utrikesfödda.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat på födelseland i Alvesta
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Även när det gäller utbildningsnivå är skillnaderna stora. 193 av de som varit arbetslösa i minst ett år har inte någon gymnasieutbildning, vilket motsvarar en långtidsarbetslöhet på 12,7 procent. Det kan jämföras med 2,3 procent bland dem som gått ut gymnasiet och 2,1 procent bland dem som studerat vidare efter gymnasiet.

Graf över andel långtidsarbetslösa i Alvesta uppdelat på utbildningsnivå
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp
Långtidsarbetslöshet i Alvesta i november 2022
November 2022Förändring sedan oktober 2022Förändring sedan november 2021
Antal arbetslösa i minst ett år367−11 −97 
varav arbetslösa i minst två år238 −1 −23 
Antal födda utomlands267−7 −53 
Antal födda i Sverige100−4 −44 
Antal utan gymnasieutbildning193−6 −44 
Antal med gymnasieutbildning117−1 −33 
Antal med eftergymnasial utbildning57−4 −20 
Antal 18-24 år29−4 −16 
Antal 55-64 år93−1 −17 
Andel arbetslösa i minst ett år
AlvestaKronobergs länRiket
Andel arbetslösa i minst ett år3,9 %3,6 % 3,0 %
Andel arbetslösa i minst två år2,5 %2,4 % 1,8 %
Andel födda utomlands11,5 %10,2 % 8,1 %
Andel födda i Sverige1,4 %1,5 % 1,4 %
Andel utan gymnasieutbildning12,7 %13,2 % 10,7 %
Andel med gymnasieutbildning2,3 %2,4 %2,3 %
Andel med eftergymnasial utbildning2,1 %2,2 % 1,7 %
Andel 18-24 år3,5 %2,4 %1,8 %
Andel 55-64 år4,5 %4,1 % 3,9 %

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.