Så många är långtidsarbetslösa i Askersund

Askersunds kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Andelen som varit utan arbete i minst ett år i Askersund var ungefär lika stor i november jämfört med samma månad i fjol. Det visar Arbetsfömedlingens senaste månadsstatistik.

I november hade 101 Askersundsbor varit arbetslösa i minst ett år, vilket är 19 färre än månaden innan. 101 personer motsvarar 2,0 procent av arbetskraften i kommunen – andelen långtidsarbetslösa är ungefär på samma nivå som för ett år sedan.

Graf: Andel arbetslösa i Askersund som varit utan arbete i minst 12 månader
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Antalet som står allra längst från arbetsmarknaden – som varit utan arbete utan i minst två år – har ökat jämfört med samma månad i fjol: från 59 till 61, eller 1,2 procent av arbetskraften i november 2022.

Andelen långtidsarbetslösa i Askersund är den näst lägsta i Örebro län, bara i Lekeberg är andelen lägre (1,4 procent). I Hällefors och Örebro finns länets högsta långtidsarbetslöshet, 3,8 procent. I Örebro län som helhet hade 4 748 personer (3,3 procent) varit arbetslösa i minst ett år i november. Det är 102 personer färre än månaden innan, och det är den sextonde månaden i rad som antalet sjunkit.

Andel långtidsarbetslösa per kommun i Örebro län november 2022
KommunArbetslösa i minst 12 månaderFörändring sedan oktober 2022 (procentenheter)Förändring sedan november 2021 (procentenheter)
Hällefors3,8 %−0,1 −2,3 
Örebro3,8 %−0,1 −0,8 
Degerfors3,3 %−0,2 −0,6 
Laxå3,1 %+0,1 −0,1 
Ljusnarsberg3,1 %+0,2 −0,5 
Nora3,0 %+0,1 ±0,0 
Hallsberg2,8 %+0,1 −0,8 
Karlskoga2,8 %−0,1 −0,2 
Lindesberg2,8 %−0,1 −0,6 
Kumla2,2 %−0,1 −0,7 
Askersund2,0 %−0,3 ±0,0 
Lekeberg1,4 %±0,0 −0,7 

Totalt i riket hade omkring 149 000 personer varit utan arbete i minst ett år i november. Det motsvarar 3,0 procent av arbetskraften, vilket är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med ett år sedan.

Lägre andel bland yngre och äldre

Av de 101 personerna som varit arbetslösa i mer än ett år i Askersunds kommun är 23 personer mellan 55 och 64 år och nio är mellan 18 och 24 år.Som andel av arbetskraften innebär det att långtidsarbetslöheten är lägre i de båda grupperna än i arbetskraften totalt.I riket som helhet är andelen långtidsarbetslösa högre i den äldre gruppen.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat i åldersgrupper i Askersund
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

55 av de långtidsarbetslösa i Askersund är födda i Sverige, medan 46 är födda utomlands. Det innebär att långtidsarbetslösheten bland Sverigefödda är 1,2 procent, medan den är sju gånger så hög – 8,7 procent – bland födda utomlands. Även i riket som helhet är arbetslösheten högre bland utrikesfödda.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat på födelseland i Askersund
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Även när det gäller utbildningsnivå är skillnaderna stora. 41 av de som varit arbetslösa i minst ett år har inte någon gymnasieutbildning, vilket motsvarar en långtidsarbetslöhet på 6,3 procent. Det kan jämföras med 1,3 procent bland dem som gått ut gymnasiet och 1,4 procent bland dem som studerat vidare efter gymnasiet.

Graf över andel långtidsarbetslösa i Askersund uppdelat på utbildningsnivå
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp
Långtidsarbetslöshet i Askersund i november 2022
November 2022Förändring sedan oktober 2022Förändring sedan november 2021
Antal arbetslösa i minst ett år101−19 −4 
varav arbetslösa i minst två år61 −12 +2 
Antal födda utomlands46−15 +1 
Antal födda i Sverige55−4 −5 
Antal utan gymnasieutbildning41−9 ±0 
Antal med gymnasieutbildning42−4 +6 
Antal med eftergymnasial utbildning18−6 −10 
Antal 18-24 år9−4 +3 
Antal 55-64 år23±0 −3 
Andel arbetslösa i minst ett år
AskersundÖrebro länRiket
Andel arbetslösa i minst ett år2,0 %3,3 % 3,0 %
Andel arbetslösa i minst två år1,2 %2,1 % 1,8 %
Andel födda utomlands8,7 %10,7 % 8,1 %
Andel födda i Sverige1,2 %1,4 % 1,4 %
Andel utan gymnasieutbildning6,3 %13,3 % 10,7 %
Andel med gymnasieutbildning1,3 %2,2 %2,3 %
Andel med eftergymnasial utbildning1,4 %1,7 % 1,7 %
Andel 18-24 år1,8 %1,9 %1,8 %
Andel 55-64 år1,7 %3,7 % 3,9 %

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.