Så många är långtidsarbetslösa i Katrineholm

Katrineholms kommun Arbetslöshet
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Andelen som varit utan arbete i minst ett år i Katrineholm var ungefär lika stor i november jämfört med samma månad i fjol. Det visar Arbetsfömedlingens senaste månadsstatistik.

I november hade 669 Katrineholmsbor varit arbetslösa i minst ett år, vilket är sju färre än månaden innan. 669 personer motsvarar 4,2 procent av arbetskraften i kommunen – andelen långtidsarbetslösa är ungefär på samma nivå som för ett år sedan.

Graf: Andel arbetslösa i Katrineholm som varit utan arbete i minst 12 månader
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Antalet som står allra längst från arbetsmarknaden – som varit utan arbete utan i minst två år – har ökat jämfört med samma månad i fjol: från 353 till 375, eller 2,4 procent av arbetskraften i november 2022.

I Flen finns länets högsta långtidsarbetslöshet, 6,7 procent, medan Trosa har lägst (1,6 procent). I Värmland som helhet hade 4 024 personer (3,1 procent) varit arbetslösa i minst ett år i november. Det är 56 personer färre än månaden innan, och det är den tionde månaden i rad som antalet sjunkit.

Andel långtidsarbetslösa per kommun i Värmlands län november 2022
KommunArbetslösa i minst 12 månaderFörändring sedan oktober 2022 (procentenheter)Förändring sedan november 2021 (procentenheter)
Filipstad5,1 %±0,0 −0,2 
Säffle4,9 %±0,0 −0,5 
Katrineholm4,2 %±0,0 −0,1 
Kristinehamn4,1 %±0,0 −0,5 
Grums3,9 %−0,1 ±0,0 
Munkfors3,6 %−0,1 +0,3 
Eda3,3 %−0,2 ±0,0 
Karlstad3,2 %−0,1 −0,3 
Storfors3,2 %−0,3 −0,8 
Hagfors3,1 %±0,0 −0,2 
Forshaga2,8 %±0,0 −0,2 
Kil2,5 %−0,1 −0,2 
Torsby2,4 %+0,1 −0,1 
Sunne2,3 %−0,1 +0,1 
Arvika2,2 %±0,0 −0,1 
Årjäng2,1 %−0,1 −0,4 
Hammarö1,6 %±0,0 −0,4 

Totalt i riket hade omkring 149 000 personer varit utan arbete i minst ett år i november. Det motsvarar 3,0 procent av arbetskraften, vilket är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med ett år sedan.

Högre andel äldre långtidsarbetslösa

Av de 669 personerna som varit arbetslösa i mer än ett år i Katrineholms kommun är 151 personer mellan 55 och 64 år och 69 är mellan 18 och 24 år.För den äldre gruppen är andelen arbetslösa 4,4 procent medan den i den yngre gruppen är 4,0 procent. Även i riket som helhet är långtidsarbetslösheten högre i gruppen äldre.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat i åldersgrupper i Katrineholm
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

226 av de långtidsarbetslösa i Katrineholm är födda i Sverige, medan 443 är födda utomlands. Det innebär att långtidsarbetslösheten bland Sverigefödda är 1,9 procent, medan den är sex gånger så hög – 11,8 procent – bland födda utomlands. Även i riket som helhet är arbetslösheten högre bland utrikesfödda.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat på födelseland i Katrineholm
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Även när det gäller utbildningsnivå är skillnaderna stora. 360 av de som varit arbetslösa i minst ett år har inte någon gymnasieutbildning, vilket motsvarar en långtidsarbetslöhet på 13,8 procent. Det kan jämföras med 2,3 procent bland dem som gått ut gymnasiet och 2,3 procent bland dem som studerat vidare efter gymnasiet.

Graf över andel långtidsarbetslösa i Katrineholm uppdelat på utbildningsnivå
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp
Långtidsarbetslöshet i Katrineholm i november 2022
November 2022Förändring sedan oktober 2022Förändring sedan november 2021
Antal arbetslösa i minst ett år669−7 −19 
varav arbetslösa i minst två år375 +8 +22 
Antal födda utomlands443+1 +1 
Antal födda i Sverige226−8 −20 
Antal utan gymnasieutbildning360−5 −6 
Antal med gymnasieutbildning199+2 ±0 
Antal med eftergymnasial utbildning110−4 −13 
Antal 18-24 år69−2 −5 
Antal 55-64 år151−2 −18 
Andel arbetslösa i minst ett år
KatrineholmVärmlands länRiket
Andel arbetslösa i minst ett år4,2 %3,1 % 3,0 %
Andel arbetslösa i minst två år2,4 %1,9 % 1,8 %
Andel födda utomlands11,8 %10,7 % 8,1 %
Andel födda i Sverige1,9 %1,8 % 1,4 %
Andel utan gymnasieutbildning13,8 %12,0 % 10,7 %
Andel med gymnasieutbildning2,3 %2,4 %2,3 %
Andel med eftergymnasial utbildning2,3 %1,9 % 1,7 %
Andel 18-24 år4,0 %2,3 %1,8 %
Andel 55-64 år4,4 %3,4 % 3,9 %

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.