För första gången på 15 månader – fler långtidsarbetslösa i Karlskrona

Karlskrona kommun Arbetslöshet
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Antalet långtidsarbetslösa i Karlskrona ökade i november 2022 jämfört med månaden innan. Det är första gången sedan juli 2021 som antalet ökar.

I november hade 995 Karlskronabor varit arbetslösa i minst ett år, vilket är 15 fler än månaden innan. Det är den första månaden sedan juli 2021 som antalet arbetslösa ökar. 995 personer motsvarar 3,2 procent av arbetskraften i kommunen – andelen långtidsarbetslösa är 0,5 procentenheter lägre än samma månad i fjol.

Graf: Andel arbetslösa i Karlskrona som varit utan arbete i minst 12 månader
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Antalet som står allra längst från arbetsmarknaden – som varit utan arbete utan i minst två år – har minskat jämfört med samma månad i fjol: från 670 till 660, eller 2,1 procent av arbetskraften i november 2022.

Andelen långtidsarbetslösa i Karlskrona är den näst lägsta i Blekinge län, bara i Sölvesborg är andelen lägre (2,2 procent). I Ronneby finns länets högsta långtidsarbetslöshet, 5,8 procent. I Blekinge som helhet hade 2 695 personer (3,7 procent) varit arbetslösa i minst ett år i november. Det är 24 personer färre än månaden innan, och det är den nittonde månaden i rad som antalet sjunkit.

Andel långtidsarbetslösa per kommun i Blekinge län november 2022
KommunArbetslösa i minst 12 månaderFörändring sedan oktober 2022 (procentenheter)Förändring sedan november 2021 (procentenheter)
Ronneby5,8 %±0,0 −0,7 
Karlshamn3,7 %−0,1 −0,8 
Olofström3,6 %±0,0 −0,9 
Karlskrona3,2 %+0,1 −0,5 
Sölvesborg2,2 %−0,1 −0,8 

Totalt i riket hade omkring 149 000 personer varit utan arbete i minst ett år i november. Det motsvarar 3,0 procent av arbetskraften, vilket är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med ett år sedan.

Högre andel äldre långtidsarbetslösa

Av de 995 personerna som varit arbetslösa i mer än ett år i Karlskrona kommun är 244 personer mellan 55 och 64 år och 75 är mellan 18 och 24 år.För den äldre gruppen är andelen arbetslösa 3,9 procent medan den i den yngre gruppen är 2,5 procent. Även i riket som helhet är långtidsarbetslösheten högre i gruppen äldre.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat i åldersgrupper i Karlskrona
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

497 av de långtidsarbetslösa i Karlskrona är födda i Sverige, medan 498 är födda utomlands. Det innebär att långtidsarbetslösheten bland Sverigefödda är 1,9 procent, medan den är fem gånger så hög – 10,4 procent – bland födda utomlands. Även i riket som helhet är arbetslösheten högre bland utrikesfödda.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat på födelseland i Karlskrona
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Även när det gäller utbildningsnivå är skillnaderna stora. 343 av de som varit arbetslösa i minst ett år har inte någon gymnasieutbildning, vilket motsvarar en långtidsarbetslöhet på 12,9 procent. Det kan jämföras med 2,7 procent bland dem som gått ut gymnasiet och 1,8 procent bland dem som studerat vidare efter gymnasiet.

Graf över andel långtidsarbetslösa i Karlskrona uppdelat på utbildningsnivå
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp
Långtidsarbetslöshet i Karlskrona i november 2022
November 2022Förändring sedan oktober 2022Förändring sedan november 2021
Antal arbetslösa i minst ett år995+15 −177 
varav arbetslösa i minst två år660 +17 −10 
Antal födda utomlands498±0 −91 
Antal födda i Sverige497+15 −86 
Antal utan gymnasieutbildning343+6 −74 
Antal med gymnasieutbildning388+1 −75 
Antal med eftergymnasial utbildning264+8 −28 
Antal 18-24 år75±0 −40 
Antal 55-64 år244+9 −41 
Andel arbetslösa i minst ett år
KarlskronaBlekinge länRiket
Andel arbetslösa i minst ett år3,2 %3,7 % 3,0 %
Andel arbetslösa i minst två år2,1 %2,4 % 1,8 %
Andel födda utomlands10,4 %11,4 % 8,1 %
Andel födda i Sverige1,9 %2,1 % 1,4 %
Andel utan gymnasieutbildning12,9 %13,4 % 10,7 %
Andel med gymnasieutbildning2,7 %2,7 %2,3 %
Andel med eftergymnasial utbildning1,8 %2,3 % 1,7 %
Andel 18-24 år2,5 %2,6 %1,8 %
Andel 55-64 år3,9 %4,5 % 3,9 %

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.