För första gången på fyra månader: varsel på Gotland

Gotlands län Arbetsmarknad
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

För första gången sedan oktober rapporteras varsel på Gotland i november. Det visar Arbetsförmedlingens senaste statistik.

Efter fyra månader utan rapporterade varsel i länet varslades fem personer på Gotland under november 2022. Varken förra månaden eller i november i fjol rapporterades några varsel i länet. För att arbetsgivare ska vara skyldiga att rapportera varsel krävs att minst fem personer berörs i länet – det kan alltså ha skett varsel som inte syns i statistiken. I början av pandemin, i april 2020, varslades som mest 106 personer under en månad på Gotland.

Ladda ner i fler format

Flest varsel i Stockholms län

I hela riket varslades 5 678 personer under november 2022, vilket är knappt 3 800 fler än i fjol. Gotland tillhör inte de värst drabbade länen. De flesta varslen rapporteras istället i Stockholms län – även med hänsyn tagen till folkmängd. Det ska sägas att länstillhörigheten bygger på organisationsnumret hos arbetsgivaren, vilket gör att en hel del varsel registreras i det län där huvudkontoret är beläget. Och många huvudkontor finns just i Stockholm, även om varslen egentligen kan beröra andra län.

Varsel per län under november 2022
LänVarsel november 2022Per 10 000 invånare*Varsel oktoberVarsel november 2021
Blekinge343380
Dalarna7038120
Gotland5100
Gävleborg492112124
Halland13367731
Jämtland162340
Jönköping2198237108
Kalmar20212290
Kronoberg95712656
Norrbotten61312013
Skåne3183377147
Stockholm2 903162 717798
Södermanland251810
Uppsala19174328
Värmland281519
Västerbotten7147931
Västernorrland1518634
Västmanland5031950
Västra Götaland9157333338
Örebro14978876
Östergötland129415451

*Här baserat på befolkningen 15-74 år.

Störst andel av varslen, 1 178 stycken, lades inom industrin1. Det är den högsta siffran i branschen sedan november 2020. Näst flest varsel den senaste månaden lades inom information och kommunikation2, där varslen berörde 977 personer. Det är den högsta siffran i branschen sedan juni 2020.

Om man räknar samman alla varsel det senaste året finns flest berörda inom handeln – 5 554 personer – vilket motsvarar ungefär en femtedel av alla lagda varsel under året.

Varsel per näringsgren november 2022
BranschVarsel november 2022Varsel oktoberVarsel november 2021
Tillverkning1 1781 117269
Informations- och kommunikationsverksamhet977240264
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar7951 273126
Byggverksamhet65652299
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster525719377
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik426231156
Hotell- och restaurangverksamhet42514419
Transport och magasinering404207147
Vård och omsorg; sociala tjänster1703466
Finans- och försäkringsverksamhet46718
Fastighetsverksamhet323966
Kultur, nöje och fritid302717
Jordbruk, skogsbruk och fiske900
Utbildning550193
Utvinning av mineral0013
Försörjning av el, gas, värme och kyla000
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering04854
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring000
Annan serviceverksamhet02810
Övrigt000
Ladda ner i fler format

Rapporteringen av länstillhörighet har förändrats och historiska siffror är inte helt jämförbara på länsnivå, men i hela landet finns några tydliga toppar under de tre senaste decennierna: Krisen i början av 1990-talet, finanskrisen i slutet av 00-talet och nu senast Corona-våren 2020. Så även på Gotland. Och i absoluta tal lades flest varsel i länet i mars 2005, knappt 500, jämfört med knappt 400 i september 1995 och drygt 100 i april 2020.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.