Högsta antalet varslade sedan september 2020 i Västra Götaland

Västra Götalands län Arbetsmarknad
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

915 personer varslades i Västra Götaland i november. Det är den högsta siffran sedan september 2020.

915 personer berördes av varsel i Västra Götaland under november 2022. Det är 577 fler än motsvarande månad i fjol och den högsta siffran sedan september 2020. Däremot är det fortfarande betydligt färre än i början av pandemin, i mars 2020, då 6 999 personer varslades i Västra Götaland.

Ladda ner i fler format

Flest varsel i Stockholms län

I hela riket varslades 5 678 personer under november 2022, vilket är den högsta noteringen sedan oktober 2020 och knappt 3 800 fler än november i fjol. Västra Götaland är det län där fjärde flest varsel rapporterats under månaden. Det ska sägas att länstillhörigheten bygger på organisationsnumret hos arbetsgivaren, vilket gör att en hel del varsel registreras i det län där huvudkontoret är beläget. Och många huvudkontor finns just i Stockholm, även om varslen egentligen kan beröra andra län.

Varsel per län under november 2022
LänVarsel november 2022Per 10 000 invånare*Varsel oktoberVarsel november 2021
Blekinge343380
Dalarna7038120
Gotland5100
Gävleborg492112124
Halland13367731
Jämtland162340
Jönköping2198237108
Kalmar20212290
Kronoberg95712656
Norrbotten61312013
Skåne3183377147
Stockholm2 903162 717798
Södermanland251810
Uppsala19174328
Värmland281519
Västerbotten7147931
Västernorrland1518634
Västmanland5031950
Västra Götaland9157333338
Örebro14978876
Östergötland129415451

*Här baserat på befolkningen 15-74 år.

Störst andel av varslen, 1 178 stycken, lades inom industrin1. Det är den högsta siffran i branschen sedan november 2020. Näst flest varsel den senaste månaden lades inom information och kommunikation2, där varslen berörde 977 personer. Det är den högsta siffran i branschen sedan juni 2020.

Om man räknar samman alla varsel det senaste året finns flest berörda inom handeln – 5 554 personer – vilket motsvarar ungefär en femtedel av alla lagda varsel under året.

Varsel per näringsgren november 2022
BranschVarsel november 2022Varsel oktoberVarsel november 2021
Tillverkning1 1781 117269
Informations- och kommunikationsverksamhet977240264
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar7951 273126
Byggverksamhet65652299
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster525719377
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik426231156
Hotell- och restaurangverksamhet42514419
Transport och magasinering404207147
Vård och omsorg; sociala tjänster1703466
Finans- och försäkringsverksamhet46718
Fastighetsverksamhet323966
Kultur, nöje och fritid302717
Jordbruk, skogsbruk och fiske900
Utbildning550193
Utvinning av mineral0013
Försörjning av el, gas, värme och kyla000
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering04854
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring000
Annan serviceverksamhet02810
Övrigt000
Ladda ner i fler format

Rapporteringen av länstillhörighet har förändrats och historiska siffror är inte helt jämförbara på länsnivå, men i hela landet finns några tydliga toppar under de tre senaste decennierna: Krisen i början av 1990-talet, finanskrisen i slutet av 00-talet och nu senast Corona-våren 2020. Så även i Västra Götaland. Och i absoluta tal lades flest varsel i länet i november 1992, knappt 7 300, jämfört med omkring 6 100 i oktober 2008 och omkring 7 000 i mars 2020.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.