Villor i Östhammar mot högre elräkningar än i sydligaste Sverige – men lägre stöd

Östhammars kommun Elmarknaden
Elledning mot blå himmel
Martin Olsson, Newsworthy

Villahushåll i Östhammars kommun kan komma att få högre elräkning än åtta av tio kommuner i elområde 4. Trots det får Östhammarborna lägre elprisstöd än i grannområdet. Notan i december kan landa på nästan 13 000 kronor om de höga priserna håller i sig.

December månads elräkning kan bli en chock för många hushåll. I elområde 3, som Östhammars kommun tillhör, har det så kallade spotpriset legat på 3,93 kronor per kilowattimme så här långt under månaden.

Om priset ligger kvar på samma nivå månaden ut skulle det innebära att en eluppvärmd villa med årsförbrukning på 20 000 kilowattimmar kan vänta sig en elräkning på uppemot 13 000 kronor efter skatter och påslag.

Spotpriset hittills i december har varit mer än dubbelt så högt som i fjol då snittet för hela månaden landade på 1,81 kronor. Motsvarande villa hade haft en räkning på knappt 5 900 kronor förra året med samma förbrukning.

Högre spotpriser vägs upp av lägre konsumtion

Elpriserna i södra Sverige har, som väntat, varit högre än i norra Sverige, men hushåll i norr använder generellt mer el än i söder, vilket gör att många av de saftigaste elräkningarna kommer landa i norr. Det visar Newsworthys analys av förbrukningsdata från SCB.

I Östhammars kommun förbrukar villahushåll i snitt knappt 12 400 kilowattimmar per år (i snittet ingår både el- och fjärrvärmda hus). Det är i linje med rikssnittet och ungefär lika mycket som snittet i elområde 3.

ElområdeElpris i decemberGenomsnittlig elförbrukning per villahushåll
SE13,23 kr15 000 kWh
SE23,23 kr13 300 kWh
SE33,93 kr12 500 kWh
SE43,96 kr11 100 kWh
Läs mer om hur vi räknar i metoddelen.

Om vi väger samman månadens elpris och historisk förbrukning kommer elräkningarna i december vara kännbara i Östhammar. Snittvillan kommer ha högre elräkning än i 191 av 290 kommuner. Bland åtta kommuner i Uppsala län uppskattas Östhammars villaägare få de tredje högsta räkningarna (se siffror kommun för kommun i slutet av artikeln).

Det är flera faktorer som styr hur mycket el ett typiskt villahushåll konsumerar: klimat, husets storlek och uppvärmningskälla. Vår kartläggning visar att det är några kommuntyper och områden som sticker ut med särskilt hög elförbrukning. Det handlar dels om välbärgade orter i närheten av storstäderna, dels om en rad kommuner i Norrbotten, Dalarna och Bohuslän.

Vi ser att det finns stora regionala skillnader. I Uppsala län beräknas Håbos villaägares samlade elräkningar bli 50 procent högre än Tierps.

Elstödet äts upp snabbt

Regeringens elprisstöd kommer, som det ser ut nu, att gå till hushåll och företag i elområdena 3 och 4 i södra Sverige. Hushåll i Östhammar har rätt till en ersättning motsvarande 50 öre per kilowattimme för den förbrukning som hushållet hade mellan oktober 2021 och september 2022. Exempelvillan med en årsförbrukning på 20 000 kilowattimmar skulle alltså få 10 000 kr i bidrag.

I det sydligaste elområdet skulle motsvarande villa få 13 400 kronor i stöd. Trots det går 52 av 62 kommuner i elområde 4 mot lägre elräkningar än Östhammars genomsnittliga villahushåll om vi beaktar historisk förbrukning.

Stödet utformades utifrån dynamiken som rådde på elmarknaden under slutet av 2021 och början av 2022 då priserna ofta skilde sig markant mellan söder och norr. Men under den senaste månaden har skillnaderna inte varit lika kännbara. Prissnittet för december ligger på 3,23 kronor i område 1 i nordligaste Sverige, jämfört med 3,96 i område 4 i syd.

– Norra Sverige kom relativt lindrigt undan förra vintern. Det är först nu som elpriserna har blivit riktigt höga i norr. Med tanke på att elstödet i grund och botten syftar till att hjälpa elanvändarna betala sina elräkningar så vore det rimligt att det nu även gäller norra Sverige, säger Björn Björnson, som är chef för affärsutveckling på Godel.

Han tror att priserna ändå kommer att gå ner i elområde 1 och 2 under vintern.

– En viktig förklaring är att det blåst väldigt dåligt den senaste månaden, samtidigt som isläggningen har tagit tid. Det är svårt att säga vart priserna tar vägen, men förhoppningvis är det vi ser nu något av en tillfällig pristopp i norr.

Kommun för kommun i Uppsala län – här väntas högst elräkningar i december
Kommun (och riksrankning för elräkning)Elförbrukning per småhushushållMotsvarande elräkning med nuvarande pris
17. Håbo16 000 kWh10 200 kr
99. Älvkarleby12 400 kWh7 900 kr
99. Östhammar12 400 kWh7 900 kr
141. Knivsta11 800 kWh7 500 kr
141. Uppsala11 800 kWh7 500 kr
168. Enköping11 400 kWh7 200 kr
191. Heby10 900 kWh6 900 kr
202. Tierp10 800 kWh6 800 kr

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.