Arbetslösheten sjunker för 21:a månaden i följd i Mjölby

Mjölby kommun Arbetslöshet
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan februari 2021 har arbetslösheten i Mjölby kommun minskat. I november fortsatte den utvecklingen.

Under november månad rapporterade Mjölby kommun en total arbetslöshet på 5,2 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,2 procentenheter). Även i Östergötlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 710 av 13 654 invånare i åldern 16 till 64 år i Mjölby kommun var inskrivna som arbetssökande (31 färre än i november i fjol).

Det är 21:a månaden i följd som arbetslösheten i Mjölby är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan februari 2021 har arbetslösheten gått ner från 7,2 till 5,2 procent.

Graf: Arbetslöshet i Mjölby kommun och Östergötlands län
Ladda ner i fler format

Mjölby är inte den enda kommunen i Östergötland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i tolv av 13 kommuner. Störst är minskningen i Norrköping, där arbetslösheten sjunker med 1,1 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Mjölby hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Östergötlands län och nu växer klyftan (5,2 procent i kommunen, jämfört med 6,9 procent i hela länet). Ydre har den lägsta arbetslösheten i länet (4,0 procent), medan Norrköping har den högsta (9,1 procent). För att Mjölby skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Ydre skulle 164 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 274 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Öckerö har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 17,4 procent i Mjölby under november månad, motsvarande 331 av 1 902 personer. Det är 0,9 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−5 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan juli 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 25,5 till 17,4 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 12,2 procentenheter i Mjölby. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,7 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Mjölby kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Mjölby som i andra kommuner i Östergötland. Norrköping har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Ydre har den största.

Ungdomsarbetslöshet ökar något

Till skillnad från den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+0,1 procentenheter). I november var 7,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 108 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med fyra personer på ett års sikt.

Det är första gången på 21 månader som arbetslösheten bland unga ökar.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Mjölby kommun
Ladda ner i fler format

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Mjölby lägre än i Östergötland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,4 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Mjölby kommun och Östergötlands län
Ladda ner i fler format

143 annonser om lediga jobb just nu

Den 15 december fanns det sammanlagt 143 arbetsplatsannonser i Mjölby kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 210 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Mjölby kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Kriminalvårdare312*
Truckförare310
Idrottstränare och instruktörer m.fl.110
Kundtjänstpersonal29
Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik48
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.88
Personliga assistenter56
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.66
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer56
Marknadsanalytiker och marknadsförare m.fl.26

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 15 december av utannonserade jobb där Mjölby kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
MjölbyÖstergötlands länHela landet
Hela arbetskraften5,2 %−0,2 % 6,9 %−0,6 % 6,6 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda17,4 %−0,9 % 20,2 %−1,8 % 16,5 %−1,3 % 
Bland ungdomar7,9 %+0,1 % 9,3 %−0,7 % 8,1 %−0,8 % 
Total arbetslöshet i Östergötlands län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Boxholm4,7 %−0,5 % 
Finspång8,1 %−0,8 % 
Kinda4,8 %−0,1 % 
Linköping5,9 %−0,3 % 
Mjölby5,2 %−0,2 % 
Motala7,2 %−0,5 % 
Norrköping9,1 %−1,1 % 
Söderköping4,8 %−0,3 % 
Vadstena5,1 %−0,1 % 
Valdemarsvik6,0 %−1,0 % 
Ydre4,0 %+0,1 % 
Åtvidaberg4,4 %−0,3 % 
Ödeshög4,7 %−0,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Östergötlands län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Boxholm20,8 %−0,2 % 
Finspång21,7 %−3,4 % 
Kinda23,6 %−1,8 % 
Linköping18,2 %−0,7 % 
Mjölby17,4 %−0,9 % 
Motala20,5 %−3,0 % 
Norrköping22,5 %−2,5 % 
Söderköping18,6 %+0,3 % 
Vadstena17,9 %−0,8 % 
Valdemarsvik19,2 %−4,2 % 
Ydre20,4 %+3,0 % 
Åtvidaberg16,2 %−1,3 % 
Ödeshög14,4 %−2,9 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Östergötlands län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Boxholm9,3 %−1,0 % 
Finspång10,6 %−3,0 % 
Kinda6,0 %−1,3 % 
Linköping7,7 %±0,0 % 
Mjölby7,9 %+0,1 % 
Motala11,7 %−1,8 % 
Norrköping10,8 %−1,3 % 
Söderköping9,9 %−0,2 % 
Vadstena9,9 %−1,4 % 
Valdemarsvik8,3 %−0,4 % 
Ydre11,1 %+4,0 % 
Åtvidaberg8,9 %+0,2 % 
Ödeshög4,5 %−3,0 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.