Arbetslösheten stiger i Askersund – medan den sjunker i Örebro

Askersunds kommun Arbetslöshet
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Askersunds kommun såg under november en svagare utveckling på arbetsmarknaden än länet. Skillnaden i arbetslöshet mellan kommunen och Örebro län växer.

Under november månad rapporterade Askersunds kommun en total arbetslöshet på 5,1 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+0,6 procentenheter). I Örebro län däremot sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 262 av 5 137 invånare i åldern 16 till 64 år i Askersunds kommun var inskrivna som arbetssökande (29 fler än i november i fjol).

Graf: Arbetslöshet i Askersunds kommun och Örebro län
Ladda ner i fler format

Askersund går därmed mot strömmen i förhållande till andra kommuner i Örebro län. I de flesta andra kommuner i länet går arbetslösheten nedåt. Störst är minskningen i Hällefors, där arbetslösheten sjunker med 2,7 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Askersund alltså ökar, så ligger den fortfarande under snittet i hela Örebro län (5,1 procent i kommunen, jämfört med 6,9 procent i hela länet). Lekeberg har den lägsta arbetslösheten i länet (3,9 procent), medan Ljusnarsberg har den högsta (8,7 procent). För att Askersund skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lekeberg skulle 62 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 274 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Öckerö har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda stiger betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 20,7 procent i Askersund under november månad, motsvarande 109 av 527 personer. Det är 1,6 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (+21 om man räknar personer).

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 15,6 procentenheter i Askersund. Det är en större skillnad än för ett år sedan (+1,0 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Askersunds kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Askersund om man jämför med andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Till skillnad från den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,6 procentenheter). I november var 6,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 34 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med fyra personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Askersunds kommun
Ladda ner i fler format

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Askersund lägre än i Örebro som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,7 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Askersunds kommun och Örebro län
Ladda ner i fler format

47 annonser om lediga jobb just nu

Den 15 december fanns det sammanlagt 47 arbetsplatsannonser i Askersunds kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 80 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Askersunds kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Barnskötare429
Förskollärare49
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering47
Personliga assistenter34
Telefonförsäljare m.fl.22
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete22
Arbetsmiljöingenjörer, yrkes- och miljöhygieniker22
Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik22
Grundutbildade sjuksköterskor12
Lager- och terminalpersonal12

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 15 december av utannonserade jobb där Askersunds kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
AskersundÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften5,1 %+0,6 % 6,9 %−0,7 % 6,6 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda20,7 %+1,6 % 20,1 %−2,0 % 16,5 %−1,3 % 
Bland ungdomar6,8 %−0,6 % 7,5 %−1,5 % 8,1 %−0,8 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Askersund5,1 %+0,6 % 
Degerfors8,1 %−0,5 % 
Hallsberg6,3 %−0,8 % 
Hällefors8,0 %−2,7 % 
Karlskoga6,3 %−0,7 % 
Kumla5,4 %−0,4 % 
Laxå6,9 %+0,1 % 
Lekeberg3,9 %−0,6 % 
Lindesberg6,6 %−0,9 % 
Ljusnarsberg8,7 %−0,1 % 
Nora6,5 %−0,1 % 
Örebro7,5 %−0,8 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Askersund20,7 %+1,6 % 
Degerfors26,5 %−0,4 % 
Hallsberg18,1 %−2,2 % 
Hällefors23,8 %−8,8 % 
Karlskoga20,7 %−1,4 % 
Kumla16,6 %−0,7 % 
Laxå20,0 %−1,3 % 
Lekeberg14,7 %−2,7 % 
Lindesberg18,5 %−3,1 % 
Ljusnarsberg21,4 %+1,2 % 
Nora20,5 %+0,5 % 
Örebro20,5 %−2,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Askersund6,8 %−0,6 % 
Degerfors10,7 %−4,3 % 
Hallsberg8,2 %−2,4 % 
Hällefors9,4 %−2,3 % 
Karlskoga7,5 %−1,9 % 
Kumla8,2 %−0,3 % 
Laxå7,9 %−1,4 % 
Lekeberg9,7 %+2,6 % 
Lindesberg7,1 %−2,6 % 
Ljusnarsberg12,8 %−2,1 % 
Nora9,7 %−1,0 % 
Örebro7,1 %−1,4 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.