Arbetslösheten sjunker för 20:e månaden i följd i Vadstena

Vadstena kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan mars 2021 har arbetslösheten i Vadstena kommun minskat. I november fortsatte den utvecklingen.

Under november månad rapporterade Vadstena kommun en total arbetslöshet på 5,1 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,1 procentenheter). Även i Östergötlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 163 av 3 196 invånare i åldern 16 till 64 år i Vadstena kommun var inskrivna som arbetssökande (fem färre än i november i fjol).

Det är 20:e månaden i följd som arbetslösheten i Vadstena är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,8 till 5,1 procent.

Graf: Arbetslöshet i Vadstena kommun och Östergötlands län
Ladda ner i fler format

Vadstena är inte den enda kommunen i Östergötland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i tolv av 13 kommuner. Störst är minskningen i Norrköping, där arbetslösheten sjunker med 1,1 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Vadstena hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Östergötlands län och nu växer klyftan (5,1 procent i kommunen, jämfört med 6,9 procent i hela länet). Ydre har den lägsta arbetslösheten i länet (4,0 procent), medan Norrköping har den högsta (9,1 procent). För att Vadstena skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Ydre skulle 35 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 274 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Öckerö har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 17,9 procent i Vadstena under november månad, motsvarande 59 av 330 personer. Det är 0,8 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−2 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan september 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 26,3 till 17,9 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 12,8 procentenheter i Vadstena. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,7 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Vadstena kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Vadstena som i andra kommuner i Östergötland. Norrköping har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Ydre har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,4 procentenheter). I november var 9,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 27 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med nio personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Vadstena sjunkit tio månader i följd (ner från 11,8 procent i januari till 9,9 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Vadstena kommun
Ladda ner i fler format

Medan Vadstena har lägre total arbetslöshet än Östergötland, ligger ungdomsarbetslösheten 0,6 procentenheter högre i Vadstena.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Vadstena kommun och Östergötlands län
Ladda ner i fler format

37 annonser om lediga jobb just nu

Den 15 december fanns det sammanlagt 37 arbetsplatsannonser i Vadstena kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 40 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Vadstena kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor1420
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering34
Övrig bevaknings- och säkerhetspersonal13
Psykiatrisjuksköterskor23
Övriga läkare22
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.22
Telefonförsäljare m.fl.22
Specialistläkare22
Speciallärare och specialpedagoger m.fl.11
Vårdare, boendestödjare11

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 15 december av utannonserade jobb där Vadstena kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
VadstenaÖstergötlands länHela landet
Hela arbetskraften5,1 %−0,1 % 6,9 %−0,6 % 6,6 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda17,9 %−0,8 % 20,2 %−1,8 % 16,5 %−1,3 % 
Bland ungdomar9,9 %−1,4 % 9,3 %−0,7 % 8,1 %−0,8 % 
Total arbetslöshet i Östergötlands län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Boxholm4,7 %−0,5 % 
Finspång8,1 %−0,8 % 
Kinda4,8 %−0,1 % 
Linköping5,9 %−0,3 % 
Mjölby5,2 %−0,2 % 
Motala7,2 %−0,5 % 
Norrköping9,1 %−1,1 % 
Söderköping4,8 %−0,3 % 
Vadstena5,1 %−0,1 % 
Valdemarsvik6,0 %−1,0 % 
Ydre4,0 %+0,1 % 
Åtvidaberg4,4 %−0,3 % 
Ödeshög4,7 %−0,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Östergötlands län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Boxholm20,8 %−0,2 % 
Finspång21,7 %−3,4 % 
Kinda23,6 %−1,8 % 
Linköping18,2 %−0,7 % 
Mjölby17,4 %−0,9 % 
Motala20,5 %−3,0 % 
Norrköping22,5 %−2,5 % 
Söderköping18,6 %+0,3 % 
Vadstena17,9 %−0,8 % 
Valdemarsvik19,2 %−4,2 % 
Ydre20,4 %+3,0 % 
Åtvidaberg16,2 %−1,3 % 
Ödeshög14,4 %−2,9 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Östergötlands län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Boxholm9,3 %−1,0 % 
Finspång10,6 %−3,0 % 
Kinda6,0 %−1,3 % 
Linköping7,7 %±0,0 % 
Mjölby7,9 %+0,1 % 
Motala11,7 %−1,8 % 
Norrköping10,8 %−1,3 % 
Söderköping9,9 %−0,2 % 
Vadstena9,9 %−1,4 % 
Valdemarsvik8,3 %−0,4 % 
Ydre11,1 %+4,0 % 
Åtvidaberg8,9 %+0,2 % 
Ödeshög4,5 %−3,0 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.