Arbetslösheten sjunker för 20:e månaden i följd i Norrköping

Norrköpings kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan mars 2021 har arbetslösheten i Norrköpings kommun minskat. I november fortsatte den utvecklingen.

Under november månad rapporterade Norrköpings kommun en total arbetslöshet på 9,1 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,1 procentenheter). Även i Östergötlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 6 493 av 71 352 invånare i åldern 16 till 64 år i Norrköpings kommun var inskrivna som arbetssökande (886 färre än i november i fjol).

Det är 20:e månaden i följd som arbetslösheten i Norrköping är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 11,3 till 9,1 procent.

Graf: Arbetslöshet i Norrköpings kommun och Östergötlands län
Ladda ner i fler format

Norrköping är inte den enda kommunen i Östergötland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i tolv av 13 kommuner. Störst är minskningen i just Norrköping. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Norrköping alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Östergötlands län (9,1 procent i kommunen, jämfört med 6,9 procent i hela länet). Norrköping har därmed även den högsta arbetslöshetsnivån i länet. Ydre har den lägsta (4,0 procent). För att Norrköping skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Ydre skulle 3 639 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 274 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Öckerö har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 22,5 procent i Norrköping under november månad, motsvarande 3 903 av 17 347 personer. Det är 2,5 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−525 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan oktober 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 28,5 till 22,5 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,4 procentenheter i Norrköping. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,4 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Norrköpings kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Norrköping om man jämför med andra kommuner i Östergötland.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,3 procentenheter). I november var 10,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 784 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 149 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Norrköping sjunkit 20 månader i följd (ner från 14,3 procent i mars 2021 till 10,8 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Norrköpings kommun
Ladda ner i fler format

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Norrköping högre än i Östergötland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,5 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Norrköpings kommun och Östergötlands län
Ladda ner i fler format

784 annonser om lediga jobb just nu

Den 15 december fanns det sammanlagt 784 arbetsplatsannonser i Norrköpings kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 1 230 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Norrköpings kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor96129
Kundtjänstpersonal1988
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.2540
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering1339
Grundskollärare3034
Specialistläkare2229
Städare1328
Undersköterskor, vård- och specialavdelning och mottagning725*
Personliga assistenter1521
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.2020

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 15 december av utannonserade jobb där Norrköpings kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
NorrköpingÖstergötlands länHela landet
Hela arbetskraften9,1 %−1,1 % 6,9 %−0,6 % 6,6 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda22,5 %−2,5 % 20,2 %−1,8 % 16,5 %−1,3 % 
Bland ungdomar10,8 %−1,3 % 9,3 %−0,7 % 8,1 %−0,8 % 
Total arbetslöshet i Östergötlands län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Boxholm4,7 %−0,5 % 
Finspång8,1 %−0,8 % 
Kinda4,8 %−0,1 % 
Linköping5,9 %−0,3 % 
Mjölby5,2 %−0,2 % 
Motala7,2 %−0,5 % 
Norrköping9,1 %−1,1 % 
Söderköping4,8 %−0,3 % 
Vadstena5,1 %−0,1 % 
Valdemarsvik6,0 %−1,0 % 
Ydre4,0 %+0,1 % 
Åtvidaberg4,4 %−0,3 % 
Ödeshög4,7 %−0,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Östergötlands län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Boxholm20,8 %−0,2 % 
Finspång21,7 %−3,4 % 
Kinda23,6 %−1,8 % 
Linköping18,2 %−0,7 % 
Mjölby17,4 %−0,9 % 
Motala20,5 %−3,0 % 
Norrköping22,5 %−2,5 % 
Söderköping18,6 %+0,3 % 
Vadstena17,9 %−0,8 % 
Valdemarsvik19,2 %−4,2 % 
Ydre20,4 %+3,0 % 
Åtvidaberg16,2 %−1,3 % 
Ödeshög14,4 %−2,9 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Östergötlands län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Boxholm9,3 %−1,0 % 
Finspång10,6 %−3,0 % 
Kinda6,0 %−1,3 % 
Linköping7,7 %±0,0 % 
Mjölby7,9 %+0,1 % 
Motala11,7 %−1,8 % 
Norrköping10,8 %−1,3 % 
Söderköping9,9 %−0,2 % 
Vadstena9,9 %−1,4 % 
Valdemarsvik8,3 %−0,4 % 
Ydre11,1 %+4,0 % 
Åtvidaberg8,9 %+0,2 % 
Ödeshög4,5 %−3,0 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.