Över två års nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda fortsätter i Åtvidaberg

Åtvidabergs kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan augusti 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Åtvidabergs kommun minskat. I november fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Åtvidabergs kommun med 1,3 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i november på 16,2 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar

Under november månad rapporterade Åtvidabergs kommun en total arbetslöshet på 4,4 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,3 procentenheter). Även i Östergötlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 235 av 5 341 invånare i åldern 16 till 64 år i Åtvidabergs kommun var inskrivna som arbetssökande (17 färre än i november i fjol).

Den senaste månadens nedgång innebär ett trendbrott. Under de föregående ett månaderna var arbetslösheten högre än motsvarande tidpunkt året innan, men nu ser vi alltså en minskning.
Graf: Arbetslöshet i Åtvidabergs kommun och Östergötlands län
Ladda ner i fler format

Åtvidaberg är inte den enda kommunen i Östergötland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i tolv av 13 kommuner. Störst är minskningen i Norrköping, där arbetslösheten sjunker med 1,1 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Åtvidaberg hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Östergötlands län och nu växer klyftan (4,4 procent i kommunen, jämfört med 6,9 procent i hela länet). Ydre har den lägsta arbetslösheten i länet (4,0 procent), medan Norrköping har den högsta (9,1 procent). För att Åtvidaberg skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Ydre skulle 21 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 274 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Öckerö har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 16,2 procent i Åtvidaberg under november månad, motsvarande 80 av 494 personer. Det är 1,3 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−5 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan augusti 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 22,7 till 16,2 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 11,8 procentenheter i Åtvidaberg. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,0 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Åtvidabergs kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Åtvidaberg om man jämför med andra kommuner i Östergötland. Norrköping har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Ydre har den största.

Ungdomsarbetslöshet ökar

Till skillnad från den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+0,2 procentenheter). I november var 8,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 42 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med fyra personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Åtvidabergs kommun
Ladda ner i fler format

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Åtvidaberg lägre än i Östergötland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,4 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Åtvidabergs kommun och Östergötlands län
Ladda ner i fler format

30 annonser om lediga jobb just nu

Den 15 december fanns det sammanlagt 30 arbetsplatsannonser i Åtvidabergs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 30 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Åtvidabergs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Elevassistenter m.fl.12
Företagssäljare12
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering22*
Tryckare12
Telefonförsäljare m.fl.22
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete22
Montörer, elektrisk och elektronisk utrustning12
Specialistläkare22
Barnskötare11
Restaurang- och köksbiträden m.fl.11

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 15 december av utannonserade jobb där Åtvidabergs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
ÅtvidabergÖstergötlands länHela landet
Hela arbetskraften4,4 %−0,3 % 6,9 %−0,6 % 6,6 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda16,2 %−1,3 % 20,2 %−1,8 % 16,5 %−1,3 % 
Bland ungdomar8,9 %+0,2 % 9,3 %−0,7 % 8,1 %−0,8 % 
Total arbetslöshet i Östergötlands län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Boxholm4,7 %−0,5 % 
Finspång8,1 %−0,8 % 
Kinda4,8 %−0,1 % 
Linköping5,9 %−0,3 % 
Mjölby5,2 %−0,2 % 
Motala7,2 %−0,5 % 
Norrköping9,1 %−1,1 % 
Söderköping4,8 %−0,3 % 
Vadstena5,1 %−0,1 % 
Valdemarsvik6,0 %−1,0 % 
Ydre4,0 %+0,1 % 
Åtvidaberg4,4 %−0,3 % 
Ödeshög4,7 %−0,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Östergötlands län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Boxholm20,8 %−0,2 % 
Finspång21,7 %−3,4 % 
Kinda23,6 %−1,8 % 
Linköping18,2 %−0,7 % 
Mjölby17,4 %−0,9 % 
Motala20,5 %−3,0 % 
Norrköping22,5 %−2,5 % 
Söderköping18,6 %+0,3 % 
Vadstena17,9 %−0,8 % 
Valdemarsvik19,2 %−4,2 % 
Ydre20,4 %+3,0 % 
Åtvidaberg16,2 %−1,3 % 
Ödeshög14,4 %−2,9 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Östergötlands län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Boxholm9,3 %−1,0 % 
Finspång10,6 %−3,0 % 
Kinda6,0 %−1,3 % 
Linköping7,7 %±0,0 % 
Mjölby7,9 %+0,1 % 
Motala11,7 %−1,8 % 
Norrköping10,8 %−1,3 % 
Söderköping9,9 %−0,2 % 
Vadstena9,9 %−1,4 % 
Valdemarsvik8,3 %−0,4 % 
Ydre11,1 %+4,0 % 
Åtvidaberg8,9 %+0,2 % 
Ödeshög4,5 %−3,0 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.