Arbetslösheten sjunker för 20:e månaden i följd i Finspång

Finspångs kommun Arbetslöshet
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan mars 2021 har arbetslösheten i Finspångs kommun minskat. I november fortsatte den utvecklingen.

Under november månad rapporterade Finspångs kommun en total arbetslöshet på 8,1 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,8 procentenheter). Även i Östergötlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 830 av 10 247 invånare i åldern 16 till 64 år i Finspångs kommun var inskrivna som arbetssökande (99 färre än i november i fjol).

Det är 20:e månaden i följd som arbetslösheten i Finspång är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 9,4 till 8,1 procent.

Graf: Arbetslöshet i Finspångs kommun och Östergötlands län
Ladda ner i fler format

Finspång är inte den enda kommunen i Östergötland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i tolv av 13 kommuner. Störst är minskningen i Norrköping, där arbetslösheten sjunker med 1,1 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Finspång alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Östergötlands län (8,1 procent i kommunen, jämfört med 6,9 procent i hela länet). Ydre har den lägsta arbetslösheten i länet (4,0 procent), medan Norrköping har den högsta (9,1 procent). För att Finspång skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Ydre skulle 420 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 274 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Öckerö har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 21,7 procent i Finspång under november månad, motsvarande 402 av 1 853 personer. Det är 3,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−67 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan oktober 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 28,6 till 21,7 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,6 procentenheter i Finspång. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,6 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Finspångs kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Finspång om man jämför med andra kommuner i Östergötland. Norrköping har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Ydre har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3 procentenheter). I november var 10,6 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 100 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 36 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Finspång sjunkit 20 månader i följd (ner från 15,5 procent i mars 2021 till 10,6 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Finspångs kommun
Ladda ner i fler format

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Finspång högre än i Östergötland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,3 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Finspångs kommun och Östergötlands län
Ladda ner i fler format

149 annonser om lediga jobb just nu

Den 15 december fanns det sammanlagt 149 arbetsplatsannonser i Finspångs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 210 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Finspångs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Civilingenjörsyrken inom maskinteknik1419
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete713
Vårdare, boendestödjare110
Grundutbildade sjuksköterskor710
Svetsare och gasskärare59
Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik68
Övriga maskin- och processoperatörer vid stål- och metallverk27
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter37
Installations- och serviceelektriker37
Företagssäljare67

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 15 december av utannonserade jobb där Finspångs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
FinspångÖstergötlands länHela landet
Hela arbetskraften8,1 %−0,8 % 6,9 %−0,6 % 6,6 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda21,7 %−3,4 % 20,2 %−1,8 % 16,5 %−1,3 % 
Bland ungdomar10,6 %−3,0 % 9,3 %−0,7 % 8,1 %−0,8 % 
Total arbetslöshet i Östergötlands län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Boxholm4,7 %−0,5 % 
Finspång8,1 %−0,8 % 
Kinda4,8 %−0,1 % 
Linköping5,9 %−0,3 % 
Mjölby5,2 %−0,2 % 
Motala7,2 %−0,5 % 
Norrköping9,1 %−1,1 % 
Söderköping4,8 %−0,3 % 
Vadstena5,1 %−0,1 % 
Valdemarsvik6,0 %−1,0 % 
Ydre4,0 %+0,1 % 
Åtvidaberg4,4 %−0,3 % 
Ödeshög4,7 %−0,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Östergötlands län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Boxholm20,8 %−0,2 % 
Finspång21,7 %−3,4 % 
Kinda23,6 %−1,8 % 
Linköping18,2 %−0,7 % 
Mjölby17,4 %−0,9 % 
Motala20,5 %−3,0 % 
Norrköping22,5 %−2,5 % 
Söderköping18,6 %+0,3 % 
Vadstena17,9 %−0,8 % 
Valdemarsvik19,2 %−4,2 % 
Ydre20,4 %+3,0 % 
Åtvidaberg16,2 %−1,3 % 
Ödeshög14,4 %−2,9 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Östergötlands län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Boxholm9,3 %−1,0 % 
Finspång10,6 %−3,0 % 
Kinda6,0 %−1,3 % 
Linköping7,7 %±0,0 % 
Mjölby7,9 %+0,1 % 
Motala11,7 %−1,8 % 
Norrköping10,8 %−1,3 % 
Söderköping9,9 %−0,2 % 
Vadstena9,9 %−1,4 % 
Valdemarsvik8,3 %−0,4 % 
Ydre11,1 %+4,0 % 
Åtvidaberg8,9 %+0,2 % 
Ödeshög4,5 %−3,0 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.