Högsta antalet varslade sedan november 2020 i Jönköpings län

Jönköpings län Arbetsmarknad
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

237 personer varslades i Jönköpings län i oktober. Det är den högsta siffran sedan november 2020.

237 personer berördes av varsel i Jönköpings län under oktober 2022. Det är 182 fler än motsvarande månad i fjol och den högsta siffran sedan november 2020. Däremot är det fortfarande betydligt färre än i början av pandemin, i mars 2020, då 1 729 personer varslades i Jönköpings län.

Flest varsel i Stockholms län

I hela riket varslades 4 939 personer under oktober 2022, vilket är den högsta noteringen sedan november 2020 och drygt 2 100 fler än oktober i fjol. Med hänsyn tagen till befolkningen är Jönköping det län som hade tredje flest varsel i landet under oktober. Flest – både per invånare och i absoluta tal – hade Stockholms län där 2 717 personer berördes. Det ska sägas att länstillhörigheten bygger på organisationsnumret hos arbetsgivaren, vilket gör att en hel del varsel registreras i det län där huvudkontoret är beläget. Och många huvudkontor finns just i Stockholm, även om varslen egentligen kan beröra andra län.

Varsel per län under oktober 2022
LänVarsel oktober 2022Per 10 000 invånare*Varsel septemberVarsel oktober 2021
Blekinge38308
Dalarna814023
Gotland0006
Gävleborg1125029
Halland7731091
Jämtland34400
Jönköping23792555
Kalmar2923743
Kronoberg1269560
Norrbotten120787
Skåne3774187210
Stockholm2 717158721 816
Södermanland80014
Uppsala431317
Värmland50023
Västerbotten7941240
Västernorrland865525
Västmanland1951029013
Västra Götaland3333267334
Örebro8842678
Östergötland1545678

*Här baserat på befolkningen 15-74 år.

Störst andel av varslen, 1 273 stycken, lades inom handeln1. Det är den fjärde högsta månadssiffran för branschen de senaste åren – i april 2020 varslades 3 640 personer. Näst flest varsel den senaste månaden lades inom industrin2, där varslen berörde 1 117 personer. Det är den högsta siffran i branschen sedan november 2020.

Även när räknar samman alla varsel det senaste året finns flest berörda inom handeln – 5 029 personer – vilket motsvarar ungefär en femtedel av alla lagda varsel under året.

Varsel per näringsgren oktober 2022
BranschVarsel oktober 2022Varsel septemberVarsel oktober 2021
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar1 273213270
Tillverkning1 117212556
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster719116190
Byggverksamhet522279241
Annan serviceverksamhet2812433
Informations- och kommunikationsverksamhet24011623
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik23171458
Transport och magasinering207201745
Hotell- och restaurangverksamhet1444029
Utbildning506081
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering4800
Fastighetsverksamhet391028
Vård och omsorg; sociala tjänster34434113
Kultur, nöje och fritid2707
Finans- och försäkringsverksamhet78024
Jordbruk, skogsbruk och fiske006
Utvinning av mineral008
Försörjning av el, gas, värme och kyla0250
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring01218
Övrigt000

Rapporteringen av länstillhörighet har förändrats och historiska siffror är inte helt jämförbara på länsnivå, men i hela landet finns några tydliga toppar under de tre senaste decennierna: Krisen i början av 1990-talet, finanskrisen i slutet av 00-talet och nu senast Corona-våren 2020. Så även i Jönköpings län. Och i absoluta tal lades flest varsel i länet i mars 2020, drygt 1 700, jämfört med drygt 900 i oktober 1992 och drygt 1 100 i december 2008.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.