Arbetslösheten i Arvidsjaur faller mer än i andra kommuner i Norrbotten

Arvidsjaurs kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

13 av 14 kommuner i Norrbottens län såg en minskande arbetslöshet i oktober. Arvidsjaur var en av de kommuner i länet där nedgången var störst.

Under oktober månad rapporterade Arvidsjaurs kommun en total arbetslöshet på 4,8 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−2,1 procentenheter). Även i Norrbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 137 av 2 854 invånare i åldern 16 till 64 år i Arvidsjaurs kommun var inskrivna som arbetssökande (71 färre än i oktober i fjol).

Det är 18:e månaden i följd som arbetslösheten i Arvidsjaur är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 9,3 till 4,8 procent.

Graf: Arbetslöshet i Arvidsjaurs kommun och Norrbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Arvidsjaur är inte den enda kommunen i Norrbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i 13 av 14 kommuner. Störst är minskningen i Pajala, där arbetslösheten sjunker med 2,2 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Arvidsjaur alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Norrbottens län (4,8 procent i kommunen, jämfört med 4,5 procent i hela länet). Kiruna och Pajala har den lägsta arbetslösheten i länet (2,6 procent), medan Haparanda har den högsta (8,5 procent). För att Arvidsjaur skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Kiruna och Pajala skulle 63 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i oktober jämfört med året innan (−0,7 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 271 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,5 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka, Pajala och Öckerö har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som png

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 16,1 procent i Arvidsjaur under oktober månad, motsvarande 50 av 311 personer. Det är 3,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−14 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 19:e månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 26,3 till 16,1 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 11,3 procentenheter i Arvidsjaur. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,3 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Arvidsjaurs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Arvidsjaur om man jämför med andra kommuner i Norrbotten. Haparanda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,3 procentenheter). I oktober var 6,4 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 19 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med tolv personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Arvidsjaur sjunkit 15 månader i följd (ner från 11,7 procent i juli 2021 till 6,4 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Arvidsjaurs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Arvidsjaur högre än i Norrbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,3 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Arvidsjaurs kommun och Norrbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

38 annonser om lediga jobb just nu

Den 15 november fanns det sammanlagt 38 arbetsplatsannonser i Arvidsjaurs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 50 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Arvidsjaurs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Arbetsförmedlare110
Grundutbildade sjuksköterskor47
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering33
Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva22
Övriga handläggare11
Övriga administrations- och servicechefer11
Väktare och ordningsvakter11
Tandsköterskor11
Pizzabagare m.fl.11
Säkerhetsinspektörer m.fl.11

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 15 november av utannonserade jobb där Arvidsjaurs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i oktober
ArvidsjaurNorrbottens länHela landet
Hela arbetskraften4,8 %−2,1 % 4,5 %−0,9 % 6,6 %−0,7 % 
Bland utlandsfödda16,1 %−3,4 % 11,5 %−2,4 % 16,3 %−1,8 % 
Bland ungdomar6,4 %−3,3 % 6,1 %−1,6 % 8,3 %−1,0 % 
Total arbetslöshet i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Arjeplog3,9 %±0,0 % 
Arvidsjaur4,8 %−2,1 % 
Boden5,0 %−1,5 % 
Gällivare3,0 %−0,5 % 
Haparanda8,5 %−0,8 % 
Jokkmokk3,4 %−0,1 % 
Kalix4,7 %−1,0 % 
Kiruna2,6 %−0,8 % 
Luleå4,9 %−0,9 % 
Pajala2,6 %−2,2 % 
Piteå4,7 %−0,5 % 
Älvsbyn5,2 %−1,7 % 
Överkalix4,8 %−0,5 % 
Övertorneå4,3 %−2,0 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Arjeplog12,1 %+0,5 % 
Arvidsjaur16,1 %−3,4 % 
Boden14,4 %−3,8 % 
Gällivare9,1 %−2,6 % 
Haparanda11,5 %±0,0 % 
Jokkmokk9,6 %−1,5 % 
Kalix12,9 %−1,7 % 
Kiruna4,9 %−4,0 % 
Luleå12,6 %−2,2 % 
Pajala4,1 %−4,3 % 
Piteå13,8 %−0,9 % 
Älvsbyn14,8 %−4,1 % 
Överkalix11,0 %−3,6 % 
Övertorneå7,4 %−3,9 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Arjeplog8,0 %+2,7 % 
Arvidsjaur6,4 %−3,3 % 
Boden6,4 %−3,3 % 
Gällivare3,7 %−1,4 % 
Haparanda12,0 %−0,1 % 
Jokkmokk6,0 %−1,6 % 
Kalix7,3 %−1,8 % 
Kiruna4,1 %−1,6 % 
Luleå5,9 %−1,3 % 
Pajala3,2 %−3,6 % 
Piteå8,0 %±0,0 % 
Älvsbyn6,0 %−2,8 % 
Överkalix4,1 %−3,0 % 
Övertorneå3,1 %−4,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.