Arbetslösheten sjunker för 19:e månaden i följd i Lindesberg

Lindesbergs kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan mars 2021 har arbetslösheten i Lindesbergs kommun minskat. I oktober fortsatte den utvecklingen.

Under oktober månad rapporterade Lindesbergs kommun en total arbetslöshet på 6,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,8 procentenheter). Även i Örebro län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 722 av 10 776 invånare i åldern 16 till 64 år i Lindesbergs kommun var inskrivna som arbetssökande (93 färre än i oktober i fjol).

Det är 19:e månaden i följd som arbetslösheten i Lindesberg är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,5 till 6,7 procent.

Graf: Arbetslöshet i Lindesbergs kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Lindesberg är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i tio av tolv kommuner. Störst är minskningen i Hällefors, där arbetslösheten sjunker med 2,6 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Lindesberg hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Örebro län och nu växer klyftan (6,7 procent i kommunen, jämfört med 7,0 procent i hela länet). Lekeberg har den lägsta arbetslösheten i länet (3,8 procent), medan Ljusnarsberg har den högsta (8,5 procent). För att Lindesberg skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lekeberg skulle 313 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i oktober jämfört med året innan (−0,7 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 271 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,5 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka, Pajala och Öckerö har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som png

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 18,7 procent i Lindesberg under oktober månad, motsvarande 338 av 1 807 personer. Det är 2,7 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−61 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan juli 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 27,7 till 18,7 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 12,0 procentenheter i Lindesberg. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,9 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Lindesbergs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Lindesberg om man jämför med andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,4 procentenheter). I oktober var 8,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 86 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 24 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Lindesberg sjunkit 19 månader i följd (ner från 12,2 procent i mars 2021 till 8,0 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Lindesbergs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Medan Lindesberg har lägre total arbetslöshet än Örebro, ligger ungdomsarbetslösheten 0,2 procentenheter högre i Lindesberg.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Lindesbergs kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

76 annonser om lediga jobb just nu

Den 15 november fanns det sammanlagt 76 arbetsplatsannonser i Lindesbergs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 90 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Lindesbergs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor1011
Övriga maskin- och processoperatörer vid stål- och metallverk210
Företagssäljare36
Undersköterskor, vård- och specialavdelning och mottagning34
Personliga assistenter44
Psykologer23
Kundtjänstpersonal23
Grundskollärare33
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer33
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.33

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 15 november av utannonserade jobb där Lindesbergs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i oktober
LindesbergÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften6,7 %−0,8 % 7,0 %−0,7 % 6,6 %−0,7 % 
Bland utlandsfödda18,7 %−2,7 % 20,4 %−2,0 % 16,3 %−1,8 % 
Bland ungdomar8,0 %−1,4 % 7,8 %−1,8 % 8,3 %−1,0 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Askersund5,8 %+1,4 % 
Degerfors8,2 %−0,5 % 
Hallsberg6,1 %−1,1 % 
Hällefors8,1 %−2,6 % 
Karlskoga6,6 %−0,4 % 
Kumla5,5 %−0,6 % 
Laxå6,8 %+0,2 % 
Lekeberg3,8 %−0,9 % 
Lindesberg6,7 %−0,8 % 
Ljusnarsberg8,5 %−0,5 % 
Nora6,2 %−0,4 % 
Örebro7,6 %−0,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Askersund25,0 %+6,3 % 
Degerfors26,2 %−1,6 % 
Hallsberg17,8 %−2,6 % 
Hällefors25,0 %−7,3 % 
Karlskoga21,1 %−1,0 % 
Kumla17,2 %−0,5 % 
Laxå20,1 %−1,2 % 
Lekeberg14,9 %−3,2 % 
Lindesberg18,7 %−2,7 % 
Ljusnarsberg20,7 %±0,0 % 
Nora19,7 %−0,4 % 
Örebro20,6 %−2,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Askersund9,6 %+1,9 % 
Degerfors11,6 %−3,4 % 
Hallsberg8,9 %−2,6 % 
Hällefors9,1 %−1,4 % 
Karlskoga8,3 %−1,1 % 
Kumla8,7 %−1,1 % 
Laxå8,3 %−3,2 % 
Lekeberg7,2 %−1,3 % 
Lindesberg8,0 %−1,4 % 
Ljusnarsberg13,9 %−1,0 % 
Nora9,7 %−1,2 % 
Örebro7,1 %−2,0 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.