Lägsta arbetslösheten på 14 år i Åsele

Åsele kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Åsele kommun noterar i oktober den lägsta arbetslösheten sedan juli 2008.

Under oktober månad rapporterade Åsele kommun en total arbetslöshet på 6,3 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,3 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 76 av 1 206 invånare i åldern 16 till 64 år i Åsele kommun var inskrivna som arbetssökande (17 färre än i oktober i fjol).

Graf: Arbetslöshet i Åsele kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Åsele är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i 14 av 15 kommuner. Störst är minskningen i Storuman, där arbetslösheten sjunker med 1,4 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Åsele alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Västerbottens län (6,3 procent i kommunen, jämfört med 4,2 procent i hela länet). Åsele har därmed även den högsta arbetslöshetsnivån i länet. Skellefteå har den lägsta (3,5 procent). För att Åsele skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Skellefteå skulle 34 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i oktober jämfört med året innan (−0,7 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 271 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,5 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka, Pajala och Öckerö har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som png

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 11,4 procent i Åsele under oktober månad, motsvarande 20 av 175 personer. Det är 3,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−5 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan januari 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 22,0 till 11,4 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 5,1 procentenheter i Åsele. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,8 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Åsele kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Åsele om man jämför med andra kommuner i Västerbotten.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,4 procentenheter). I oktober var 8,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande elva personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med fem personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Åsele sjunkit nio månader i följd (ner från 12,6 procent i januari till 8,1 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Åsele kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Åsele högre än i Västerbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,0 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Åsele kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

15 annonser om lediga jobb just nu

Den 15 november fanns det sammanlagt 15 arbetsplatsannonser i Åsele kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 20 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Åsele kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor710
Distriktssköterskor36
Specialistläkare22
Underhållsmekaniker och maskinreparatörer22
Biståndsbedömare m.fl.11

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 15 november av utannonserade jobb där Åsele kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i oktober
ÅseleVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften6,3 %−1,3 % 4,2 %−0,8 % 6,6 %−0,7 % 
Bland utlandsfödda11,4 %−3,1 % 12,2 %−2,5 % 16,3 %−1,8 % 
Bland ungdomar8,1 %−3,4 % 6,1 %−1,2 % 8,3 %−1,0 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Bjurholm4,9 %−0,6 % 
Dorotea4,8 %+0,6 % 
Lycksele5,1 %−0,8 % 
Malå4,4 %−0,9 % 
Nordmaling4,9 %−1,1 % 
Norsjö4,7 %−0,8 % 
Robertsfors3,7 %−1,0 % 
Skellefteå3,5 %−1,1 % 
Sorsele5,0 %−0,1 % 
Storuman4,5 %−1,4 % 
Umeå4,2 %−0,8 % 
Vilhelmina5,2 %−1,1 % 
Vindeln4,1 %−0,7 % 
Vännäs4,4 %−0,3 % 
Åsele6,3 %−1,3 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Bjurholm14,7 %−0,4 % 
Dorotea14,6 %+0,9 % 
Lycksele14,9 %−3,0 % 
Malå14,8 %−3,1 % 
Nordmaling16,1 %−3,5 % 
Norsjö16,7 %−3,0 % 
Robertsfors11,5 %−4,7 % 
Skellefteå11,9 %−2,5 % 
Sorsele13,9 %+3,1 % 
Storuman17,8 %−3,2 % 
Umeå11,3 %−2,7 % 
Vilhelmina17,0 %±0,0 % 
Vindeln12,7 %+1,2 % 
Vännäs16,3 %+0,4 % 
Åsele11,4 %−3,1 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Bjurholm5,1 %−0,1 % 
Dorotea2,0 %−2,8 % 
Lycksele7,6 %+0,1 % 
Malå8,6 %−2,9 % 
Nordmaling8,3 %−2,2 % 
Norsjö5,0 %−3,2 % 
Robertsfors8,3 %−2,3 % 
Skellefteå5,2 %−2,0 % 
Sorsele5,7 %−0,6 % 
Storuman5,7 %−2,5 % 
Umeå6,2 %−0,6 % 
Vilhelmina6,7 %−3,8 % 
Vindeln6,2 %−5,0 % 
Vännäs6,8 %+0,5 % 
Åsele8,1 %−3,4 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.