Arbetslösheten minskar i Tingsryd

Tingsryds kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Tingsryds kommun. Även i hela Kronoberg sjunker arbetslösheten.

Under oktober månad rapporterade Tingsryds kommun en total arbetslöshet på 6,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,5 procentenheter). Även i Kronobergs län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 369 av 5 507 invånare i åldern 16 till 64 år i Tingsryds kommun var inskrivna som arbetssökande (36 färre än i oktober i fjol).

Det är 17:e månaden i följd som arbetslösheten i Tingsryd är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan maj 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,0 till 6,7 procent.

Graf: Arbetslöshet i Tingsryds kommun och Kronobergs län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Tingsryd är inte den enda kommunen i Kronoberg där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Lessebo, där arbetslösheten sjunker med 1,6 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Tingsryd hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Kronobergs län och nu växer klyftan (6,7 procent i kommunen, jämfört med 7,2 procent i hela länet). Ljungby har den lägsta arbetslösheten i länet (5,5 procent), medan Lessebo har den högsta (11,1 procent). För att Tingsryd skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Ljungby skulle 66 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i oktober jämfört med året innan (−0,7 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 271 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,5 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka, Pajala och Öckerö har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som png

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 19,0 procent i Tingsryd under oktober månad, motsvarande 203 av 1 068 personer. Det är 1,9 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−13 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 18:e månaden i följd. Sedan april 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 24,1 till 19,0 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 12,3 procentenheter i Tingsryd. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,4 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Tingsryds kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Tingsryd om man jämför med andra kommuner i Kronoberg. Markaryd har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,4 procentenheter). I oktober var 9,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 53 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med tre personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Tingsryd sjunkit 16 månader i följd (ner från 12,3 procent i juni 2021 till 9,1 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Tingsryds kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Tingsryd lägre än i Kronoberg som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,2 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Tingsryds kommun och Kronobergs län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

39 annonser om lediga jobb just nu

Den 15 november fanns det sammanlagt 39 arbetsplatsannonser i Tingsryds kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 50 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Tingsryds kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Installations- och serviceelektriker37
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete56
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering25
Företagssäljare35
Industrielektriker35
Montörer, elektrisk och elektronisk utrustning24
Truckförare22
Elevassistenter m.fl.12
Förskollärare12
Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik12

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 15 november av utannonserade jobb där Tingsryds kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i oktober
TingsrydKronobergs länHela landet
Hela arbetskraften6,7 %−0,5 % 7,2 %−0,7 % 6,6 %−0,7 % 
Bland utlandsfödda19,0 %−1,9 % 18,9 %−2,7 % 16,3 %−1,8 % 
Bland ungdomar9,1 %−0,4 % 9,3 %−0,8 % 8,3 %−1,0 % 
Total arbetslöshet i Kronobergs län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Alvesta8,2 %−0,8 % 
Lessebo11,1 %−1,6 % 
Ljungby5,5 %−0,5 % 
Markaryd7,2 %−0,9 % 
Tingsryd6,7 %−0,5 % 
Uppvidinge7,5 %−0,8 % 
Växjö7,1 %−0,7 % 
Älmhult7,3 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Kronobergs län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Alvesta22,6 %−2,2 % 
Lessebo26,5 %−4,5 % 
Ljungby12,8 %−2,2 % 
Markaryd16,3 %−3,8 % 
Tingsryd19,0 %−1,9 % 
Uppvidinge20,1 %−3,3 % 
Växjö19,6 %−2,5 % 
Älmhult17,1 %−2,9 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Kronobergs län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Alvesta13,4 %±0,0 % 
Lessebo13,3 %−2,5 % 
Ljungby7,3 %−2,2 % 
Markaryd7,0 %−0,3 % 
Tingsryd9,1 %−0,4 % 
Uppvidinge10,4 %+2,0 % 
Växjö8,8 %−0,6 % 
Älmhult10,6 %−3,0 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.