Arbetslösheten i Upplands-Bro faller, men inte lika mycket som i andra kommuner i Stockholms län

Upplands-Bro kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

25 av 26 kommuner i Stockholms län såg en minskande arbetslöshet i oktober. Så även i Upplands-Bro, även om minskningen var mindre än i andra kommuner i länet.

Under oktober månad rapporterade Upplands-Bro kommun en total arbetslöshet på 7,9 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,1 procentenheter). Även i Stockholms län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 207 av 15 278 invånare i åldern 16 till 64 år i Upplands-Bro kommun var inskrivna som arbetssökande (nio färre än i oktober i fjol).

Det är 17:e månaden i följd som arbetslösheten i Upplands-Bro är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Upplands-Bro kommun och Stockholms län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Upplands-Bro är inte den enda kommunen i Stockholms län där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i 25 av 26 kommuner. Störst är minskningen i Södertälje, där arbetslösheten sjunker med 1,2 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Upplands-Bro alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Stockholms län (7,9 procent i kommunen, jämfört med 6,4 procent i hela länet). Ekerö har den lägsta arbetslösheten i länet (3,2 procent), medan Botkyrka har den högsta (11,3 procent). För att Upplands-Bro skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Ekerö skulle 718 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i oktober jämfört med året innan (−0,7 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 271 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,5 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka, Pajala och Öckerö har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som png

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 14,7 procent i Upplands-Bro under oktober månad, motsvarande 854 av 5 810 personer. Det är 0,3 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (+32 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 14:e månaden i följd. Sedan augusti 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 16,0 till 14,7 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 6,8 procentenheter i Upplands-Bro.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Upplands-Bro kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Upplands-Bro om man jämför med andra kommuner i Stockholms län. Botkyrka har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Vaxholm har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,9 procentenheter). I oktober var 10,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 154 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 20 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Upplands-Bro sjunkit elva månader i följd (ner från 10,2 procent i november 2021 till 10,3 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Upplands-Bro kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Upplands-Bro högre än i Stockholms län som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 3,1 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Upplands-Bro kommun och Stockholms län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

216 annonser om lediga jobb just nu

Den 15 november fanns det sammanlagt 216 arbetsplatsannonser i Upplands-Bro kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 350 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Upplands-Bro kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering535
Övriga bil-, motorcykel- och cykelförare1133
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer2323
Montörer, elektrisk och elektronisk utrustning722
Personliga assistenter922
Lager- och terminalpersonal821
Truckförare514
Företagssäljare913
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter611
Lastbilsförare m.fl.811*

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 15 november av utannonserade jobb där Upplands-Bro kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i oktober
Upplands-BroStockholms länHela landet
Hela arbetskraften7,9 %−0,1 % 6,4 %−0,5 % 6,6 %−0,7 % 
Bland utlandsfödda14,7 %−0,3 % 12,9 %−1,1 % 16,3 %−1,8 % 
Bland ungdomar10,3 %−0,9 % 7,2 %−0,4 % 8,3 %−1,0 % 
Total arbetslöshet i Stockholms län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Botkyrka11,3 %−0,8 % 
Danderyd3,5 %−0,1 % 
Ekerö3,2 %−0,4 % 
Haninge7,3 %−0,4 % 
Huddinge7,2 %−0,6 % 
Järfälla8,3 %−0,4 % 
Lidingö4,0 %−0,4 % 
Nacka4,0 %−0,6 % 
Norrtälje5,1 %−0,4 % 
Nykvarn3,9 %−0,6 % 
Nynäshamn6,9 %+0,1 % 
Salem5,3 %−0,5 % 
Sigtuna8,9 %−1,1 % 
Sollentuna6,0 %−0,5 % 
Solna4,4 %−0,6 % 
Stockholm6,3 %−0,5 % 
Sundbyberg6,3 %−0,7 % 
Södertälje11,1 %−1,2 % 
Tyresö4,8 %−0,5 % 
Täby3,5 %−0,3 % 
Upplands Väsby7,6 %−0,5 % 
Upplands-Bro7,9 %−0,1 % 
Vallentuna3,5 %−0,3 % 
Vaxholm3,3 %−0,6 % 
Värmdö3,7 %−0,3 % 
Österåker3,9 %−0,6 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Stockholms län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Botkyrka16,2 %−1,3 % 
Danderyd9,2 %−0,1 % 
Ekerö8,1 %−0,8 % 
Haninge12,6 %−0,9 % 
Huddinge13,3 %−1,1 % 
Järfälla14,5 %−1,2 % 
Lidingö9,8 %−0,5 % 
Nacka8,9 %−1,1 % 
Norrtälje14,0 %−1,2 % 
Nykvarn11,4 %−0,2 % 
Nynäshamn16,1 %+1,3 % 
Salem9,8 %−1,2 % 
Sigtuna15,0 %−2,4 % 
Sollentuna12,5 %−0,8 % 
Solna7,3 %−1,3 % 
Stockholm12,9 %−1,0 % 
Sundbyberg11,8 %−1,2 % 
Södertälje17,3 %−2,0 % 
Tyresö11,1 %−1,1 % 
Täby8,1 %−0,6 % 
Upplands Väsby13,2 %−1,1 % 
Upplands-Bro14,7 %−0,3 % 
Vallentuna8,1 %±0,0 % 
Vaxholm9,8 %−0,7 % 
Värmdö8,9 %−1,0 % 
Österåker9,5 %−0,5 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Stockholms län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Botkyrka9,4 %−0,6 % 
Danderyd4,1 %+1,2 % 
Ekerö4,8 %−0,8 % 
Haninge8,7 %−0,9 % 
Huddinge6,8 %−0,5 % 
Järfälla9,0 %−0,2 % 
Lidingö3,8 %+0,2 % 
Nacka4,7 %−0,3 % 
Norrtälje7,3 %−0,3 % 
Nykvarn7,3 %−3,5 % 
Nynäshamn9,4 %−0,8 % 
Salem6,3 %−3,0 % 
Sigtuna10,3 %+0,3 % 
Sollentuna6,7 %−1,2 % 
Solna6,1 %+0,5 % 
Stockholm7,1 %−0,4 % 
Sundbyberg6,8 %−1,6 % 
Södertälje8,9 %−1,0 % 
Tyresö7,3 %−0,5 % 
Täby4,4 %+0,4 % 
Upplands Väsby10,2 %+1,7 % 
Upplands-Bro10,3 %−0,9 % 
Vallentuna5,2 %−0,8 % 
Vaxholm5,3 %−1,2 % 
Värmdö6,0 %+0,8 % 
Österåker5,6 %−0,1 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.