Arbetslösheten sjunker för 19:e månaden i följd i Arboga

Arboga kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan mars 2021 har arbetslösheten i Arboga kommun minskat. I oktober fortsatte den utvecklingen.

Under oktober månad rapporterade Arboga kommun en total arbetslöshet på 7,3 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,0 procentenheter). Även i Västmanlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 464 av 6 356 invånare i åldern 16 till 64 år i Arboga kommun var inskrivna som arbetssökande (83 färre än i oktober i fjol).

Det är 19:e månaden i följd som arbetslösheten i Arboga är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 9,3 till 7,3 procent.

Graf: Arbetslöshet i Arboga kommun och Västmanlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Arboga är inte den enda kommunen i Västmanland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Norberg, där arbetslösheten sjunker med 2,8 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Arboga hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Västmanlands län och nu växer klyftan (7,3 procent i kommunen, jämfört med 8,1 procent i hela länet). Surahammar har den lägsta arbetslösheten i länet (6,3 procent), medan Fagersta har den högsta (10,6 procent). För att Arboga skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Surahammar skulle 64 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i oktober jämfört med året innan (−0,7 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 271 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,5 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka, Pajala och Öckerö har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som png

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 21,0 procent i Arboga under oktober månad, motsvarande 223 av 1 062 personer. Det är 1,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−16 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 24:e månaden i följd. Sedan oktober 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 27,1 till 21,0 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,7 procentenheter i Arboga.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Arboga kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Arboga om man jämför med andra kommuner i Västmanland. Surahammar har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Norberg har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,7 procentenheter). I oktober var 8,5 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 55 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 23 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Arboga sjunkit tolv månader i följd (ner från 11,2 procent i oktober 2021 till 8,5 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Arboga kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Arboga lägre än i Västmanland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,1 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Arboga kommun och Västmanlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

76 annonser om lediga jobb just nu

Den 15 november fanns det sammanlagt 76 arbetsplatsannonser i Arboga kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 130 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Arboga kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Drifttekniker, IT620
Grundskollärare211
Förskollärare110
Personliga assistenter47
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering27
Företagssäljare46
Grundutbildade sjuksköterskor35
Vårdare, boendestödjare15
Restaurang- och köksbiträden m.fl.24
Planerare och utredare m.fl.23

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 15 november av utannonserade jobb där Arboga kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i oktober
ArbogaVästmanlands länHela landet
Hela arbetskraften7,3 %−1,0 % 8,1 %−1,2 % 6,6 %−0,7 % 
Bland utlandsfödda21,0 %−1,4 % 19,9 %−2,9 % 16,3 %−1,8 % 
Bland ungdomar8,5 %−2,7 % 10,6 %−2,1 % 8,3 %−1,0 % 
Total arbetslöshet i Västmanlands län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Arboga7,3 %−1,0 % 
Fagersta10,6 %−0,7 % 
Hallstahammar7,1 %−1,0 % 
Kungsör8,2 %−1,8 % 
Köping8,4 %−1,0 % 
Norberg7,3 %−2,8 % 
Sala6,8 %−1,2 % 
Skinnskatteberg6,7 %−0,9 % 
Surahammar6,3 %−1,2 % 
Västerås8,3 %−1,2 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västmanlands län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Arboga21,0 %−1,4 % 
Fagersta25,9 %−0,7 % 
Hallstahammar16,7 %−4,2 % 
Kungsör22,9 %−5,5 % 
Köping20,4 %−3,0 % 
Norberg22,2 %−10,1 % 
Sala19,6 %−3,9 % 
Skinnskatteberg14,8 %−2,8 % 
Surahammar13,5 %−2,3 % 
Västerås19,7 %−2,7 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västmanlands län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Arboga8,5 %−2,7 % 
Fagersta15,5 %+0,8 % 
Hallstahammar11,6 %−1,1 % 
Kungsör10,9 %−3,0 % 
Köping11,5 %−0,7 % 
Norberg9,5 %−6,3 % 
Sala9,5 %−4,9 % 
Skinnskatteberg10,6 %−0,4 % 
Surahammar10,0 %−4,0 % 
Västerås10,4 %−2,0 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.