Arbetslösheten minskar i Kalix

Kalix kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Kalix kommun. Även i hela Norrbotten sjunker arbetslösheten.

Under oktober månad rapporterade Kalix kommun en total arbetslöshet på 4,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,0 procentenheter). Även i Norrbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 335 av 7 128 invånare i åldern 16 till 64 år i Kalix kommun var inskrivna som arbetssökande (86 färre än i oktober i fjol).

Det är 18:e månaden i följd som arbetslösheten i Kalix är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,6 till 4,7 procent.

Graf: Arbetslöshet i Kalix kommun och Norrbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Kalix är inte den enda kommunen i Norrbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i 13 av 14 kommuner. Störst är minskningen i Pajala, där arbetslösheten sjunker med 2,2 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Kalix alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Norrbottens län (4,7 procent i kommunen, jämfört med 4,5 procent i hela länet). Kiruna och Pajala har den lägsta arbetslösheten i länet (2,6 procent), medan Haparanda har den högsta (8,5 procent). För att Kalix skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Kiruna och Pajala skulle 150 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i oktober jämfört med året innan (−0,7 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 271 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,5 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka, Pajala och Öckerö har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som png

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 12,9 procent i Kalix under oktober månad, motsvarande 106 av 822 personer. Det är 1,7 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−14 om man räknar personer).

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 8,2 procentenheter i Kalix. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,7 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Kalix kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Kalix som i andra kommuner i Norrbotten. Haparanda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Arvidsjaur har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,8 procentenheter). I oktober var 7,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 49 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 19 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Kalix sjunkit 17 månader i följd (ner från 9,0 procent i maj 2021 till 7,3 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Kalix kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Kalix högre än i Norrbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,2 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Kalix kommun och Norrbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

78 annonser om lediga jobb just nu

Den 15 november fanns det sammanlagt 78 arbetsplatsannonser i Kalix kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 90 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Kalix kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor1417
Företagssäljare18
Specialistläkare37
Butikssäljare, fackhandel67
Förskollärare55
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.15
Intensivvårdssjuksköterskor44
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering33
Personliga assistenter33
Reklamutdelare och tidningsdistributörer12

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 15 november av utannonserade jobb där Kalix kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i oktober
KalixNorrbottens länHela landet
Hela arbetskraften4,7 %−1,0 % 4,5 %−0,9 % 6,6 %−0,7 % 
Bland utlandsfödda12,9 %−1,7 % 11,5 %−2,4 % 16,3 %−1,8 % 
Bland ungdomar7,3 %−1,8 % 6,1 %−1,6 % 8,3 %−1,0 % 
Total arbetslöshet i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Arjeplog3,9 %±0,0 % 
Arvidsjaur4,8 %−2,1 % 
Boden5,0 %−1,5 % 
Gällivare3,0 %−0,5 % 
Haparanda8,5 %−0,8 % 
Jokkmokk3,4 %−0,1 % 
Kalix4,7 %−1,0 % 
Kiruna2,6 %−0,8 % 
Luleå4,9 %−0,9 % 
Pajala2,6 %−2,2 % 
Piteå4,7 %−0,5 % 
Älvsbyn5,2 %−1,7 % 
Överkalix4,8 %−0,5 % 
Övertorneå4,3 %−2,0 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Arjeplog12,1 %+0,5 % 
Arvidsjaur16,1 %−3,4 % 
Boden14,4 %−3,8 % 
Gällivare9,1 %−2,6 % 
Haparanda11,5 %±0,0 % 
Jokkmokk9,6 %−1,5 % 
Kalix12,9 %−1,7 % 
Kiruna4,9 %−4,0 % 
Luleå12,6 %−2,2 % 
Pajala4,1 %−4,3 % 
Piteå13,8 %−0,9 % 
Älvsbyn14,8 %−4,1 % 
Överkalix11,0 %−3,6 % 
Övertorneå7,4 %−3,9 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Arjeplog8,0 %+2,7 % 
Arvidsjaur6,4 %−3,3 % 
Boden6,4 %−3,3 % 
Gällivare3,7 %−1,4 % 
Haparanda12,0 %−0,1 % 
Jokkmokk6,0 %−1,6 % 
Kalix7,3 %−1,8 % 
Kiruna4,1 %−1,6 % 
Luleå5,9 %−1,3 % 
Pajala3,2 %−3,6 % 
Piteå8,0 %±0,0 % 
Älvsbyn6,0 %−2,8 % 
Överkalix4,1 %−3,0 % 
Övertorneå3,1 %−4,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.