Arbetslösheten i Berg faller, men inte lika mycket som i andra kommuner i Jämtland

Bergs kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Samtliga kommuner i Jämtlands län såg en minskande arbetslöshet i oktober. Så även i Berg, även om minskningen var mindre än i andra kommuner i länet.

Under oktober månad rapporterade Bergs kommun en total arbetslöshet på 5,2 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,2 procentenheter). Även i Jämtlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 164 av 3 154 invånare i åldern 16 till 64 år i Bergs kommun var inskrivna som arbetssökande (åtta färre än i oktober i fjol).

Graf: Arbetslöshet i Bergs kommun och Jämtlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Berg är inte den enda kommunen i Jämtland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Åre, där arbetslösheten sjunker med 1,9 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Berg alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Jämtlands län (5,2 procent i kommunen, jämfört med 4,6 procent i hela länet). Krokom har den lägsta arbetslösheten i länet (3,1 procent), medan Bräcke har den högsta (6,0 procent). För att Berg skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Krokom skulle 66 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i oktober jämfört med året innan (−0,7 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 271 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,5 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka, Pajala och Öckerö har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som png

Arbetslösheten bland utlandsfödda stiger betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 19,4 procent i Berg under oktober månad, motsvarande 61 av 314 personer. Det är 1,7 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (+6 om man räknar personer). Den senaste månadens uppgång innebär ett trendbrott. Under de 21 föregående månaderna hade arbetslösheten bland utlandsfödda varit lägre än motsvarande tidpunkt året innan.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 14,2 procentenheter i Berg. Det är en betydligt större skillnad än för ett år sedan (+1,9 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Bergs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Berg om man jämför med andra kommuner i Jämtland. Ragunda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Krokom har den största.

Medan arbetslösheten bland utlandsfödda alltså ökar i Berg så minskar den i Jämtland. Jämfört med oktober förra året har andelen arbetslösa utlandsfödda i länet minskat med 3,2 procentenheter (till 14,6 procent).

Graf: Arbetslöshet bland utrikesfödda i Bergs kommun och Jämtlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Efter uppgången i arbetslöshet bland utlandsfödda har Berg nu den högsta arbetslösheten i Jämtland. Krokom har lägst arbetslöshet i länet bland personer födda i ett annat land (11,7 procent).

Ungdomsarbetslöshet ökar betydligt

Till skillnad från den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+1,5 procentenheter). I oktober var 11,4 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 32 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med fyra personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Bergs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Berg högre än i Jämtland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 3,4 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Bergs kommun och Jämtlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

26 annonser om lediga jobb just nu

Den 15 november fanns det sammanlagt 26 arbetsplatsannonser i Bergs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 50 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Bergs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Kockar och kallskänkor614
Städare112
Renhållnings- och återvinningsarbetare16
Vårdbiträden15
Hovmästare och servitörer34
Förskollärare12
Vaktmästare m.fl.11
Uthyrare11
Städledare och husfruar11
Speciallärare och specialpedagoger m.fl.11

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 15 november av utannonserade jobb där Bergs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i oktober
BergJämtlands länHela landet
Hela arbetskraften5,2 %−0,2 % 4,6 %−1,0 % 6,6 %−0,7 % 
Bland utlandsfödda19,4 %+1,7 % 14,6 %−3,2 % 16,3 %−1,8 % 
Bland ungdomar11,4 %+1,5 % 8,0 %−1,2 % 8,3 %−1,0 % 
Total arbetslöshet i Jämtlands län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Berg5,2 %−0,2 % 
Bräcke6,0 %−0,7 % 
Härjedalen4,5 %−0,4 % 
Krokom3,1 %−0,9 % 
Ragunda5,3 %−1,4 % 
Strömsund5,8 %−1,2 % 
Åre4,3 %−1,9 % 
Östersund4,7 %−0,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Jämtlands län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Berg19,4 %+1,7 % 
Bräcke15,4 %−4,7 % 
Härjedalen13,2 %−3,4 % 
Krokom11,7 %−3,9 % 
Ragunda12,6 %−4,6 % 
Strömsund17,2 %−3,7 % 
Åre12,9 %−6,2 % 
Östersund14,8 %−2,6 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Jämtlands län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Berg11,4 %+1,5 % 
Bräcke11,3 %−2,2 % 
Härjedalen7,1 %−0,5 % 
Krokom6,5 %−1,5 % 
Ragunda10,3 %−2,7 % 
Strömsund7,6 %−3,6 % 
Åre5,9 %−1,5 % 
Östersund8,1 %−0,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.