Arbetslösheten sjunker för 19:e månaden i följd i Östersund

Östersunds kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan mars 2021 har arbetslösheten i Östersunds kommun minskat. I oktober fortsatte den utvecklingen.

Under oktober månad rapporterade Östersunds kommun en total arbetslöshet på 4,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,9 procentenheter). Även i Jämtlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 463 av 31 128 invånare i åldern 16 till 64 år i Östersunds kommun var inskrivna som arbetssökande (311 färre än i oktober i fjol).

Det är 19:e månaden i följd som arbetslösheten i Östersund är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,9 till 4,7 procent.

Graf: Arbetslöshet i Östersunds kommun och Jämtlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Östersund är inte den enda kommunen i Jämtland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Åre, där arbetslösheten sjunker med 1,9 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Den minskande arbetslösheten gör att Östersund nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Jämtlands län. Krokom har den lägsta arbetslösheten i länet (3,1 procent), medan Bräcke har den högsta (6,0 procent). För att Östersund skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Krokom skulle 498 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i oktober jämfört med året innan (−0,7 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 271 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,5 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka, Pajala och Öckerö har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som png

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 14,8 procent i Östersund under oktober månad, motsvarande 554 av 3 743 personer. Det är 2,6 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−103 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 19:e månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 20,7 till 14,8 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,1 procentenheter i Östersund. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,7 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Östersunds kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Östersund om man jämför med andra kommuner i Jämtland. Ragunda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Krokom har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,8 procentenheter). I oktober var 8,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 266 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 45 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Östersund sjunkit 18 månader i följd (ner från 10,9 procent i april 2021 till 8,1 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Östersunds kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Östersund på i stort sett samma nivå som i Jämtland som helhet.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Östersunds kommun och Jämtlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

468 annonser om lediga jobb just nu

Den 15 november fanns det sammanlagt 468 arbetsplatsannonser i Östersunds kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 730 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Östersunds kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor5793
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.3146
Kundtjänstpersonal1135
Personliga assistenter2025
Specialistläkare1325
Vårdbiträden221
Städare620
Grundskollärare1616
Undersköterskor, vård- och specialavdelning och mottagning516
Supporttekniker, IT915

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 15 november av utannonserade jobb där Östersunds kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i oktober
ÖstersundJämtlands länHela landet
Hela arbetskraften4,7 %−0,9 % 4,6 %−1,0 % 6,6 %−0,7 % 
Bland utlandsfödda14,8 %−2,6 % 14,6 %−3,2 % 16,3 %−1,8 % 
Bland ungdomar8,1 %−0,8 % 8,0 %−1,2 % 8,3 %−1,0 % 
Total arbetslöshet i Jämtlands län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Berg5,2 %−0,2 % 
Bräcke6,0 %−0,7 % 
Härjedalen4,5 %−0,4 % 
Krokom3,1 %−0,9 % 
Ragunda5,3 %−1,4 % 
Strömsund5,8 %−1,2 % 
Åre4,3 %−1,9 % 
Östersund4,7 %−0,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Jämtlands län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Berg19,4 %+1,7 % 
Bräcke15,4 %−4,7 % 
Härjedalen13,2 %−3,4 % 
Krokom11,7 %−3,9 % 
Ragunda12,6 %−4,6 % 
Strömsund17,2 %−3,7 % 
Åre12,9 %−6,2 % 
Östersund14,8 %−2,6 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Jämtlands län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Berg11,4 %+1,5 % 
Bräcke11,3 %−2,2 % 
Härjedalen7,1 %−0,5 % 
Krokom6,5 %−1,5 % 
Ragunda10,3 %−2,7 % 
Strömsund7,6 %−3,6 % 
Åre5,9 %−1,5 % 
Östersund8,1 %−0,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.