Lägsta ungdoms­arbetslösheten på 14 år i Laxå

Laxå kommun Arbetslöshet
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Laxå kommun noterar i oktober den lägsta ungdoms­arbetslösheten sedan juli 2008.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i ungdoms­arbetslöshet i Laxå kommun med 3,2 procentenheter. Arbetslösheten bland personer i åldern 18–24 år låg i oktober på 8,3 procent.

Läs mer om ungdoms­arbetslösheten längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen uppåt

Under oktober månad rapporterade Laxå kommun en total arbetslöshet på 6,8 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+0,2 procentenheter). I Örebro län däremot sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 168 av 2 471 invånare i åldern 16 till 64 år i Laxå kommun var inskrivna som arbetssökande (tre fler än i oktober i fjol).

Även om den senaste månadens uppgång är förhållandevis liten, så innebär den ett trendbrott. Under de föregående ett månaderna var arbetslösheten lägre än motsvarande tidpunkt året innan, men nu ser vi alltså en ökning.
Graf: Arbetslöshet i Laxå kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Laxå går därmed mot strömmen i förhållande till andra kommuner i Örebro län. I de flesta andra kommuner i länet går arbetslösheten nedåt. Störst är minskningen i Hällefors, där arbetslösheten sjunker med 2,6 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Laxå alltså ökar, så ligger den fortfarande under snittet i hela Örebro län (6,8 procent i kommunen, jämfört med 7,0 procent i hela länet). Lekeberg har den lägsta arbetslösheten i länet (3,8 procent), medan Ljusnarsberg har den högsta (8,5 procent). För att Laxå skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lekeberg skulle 74 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i oktober jämfört med året innan (−0,7 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 271 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,5 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka, Pajala och Öckerö har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som png

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 20,1 procent i Laxå under oktober månad, motsvarande 96 av 478 personer. Det är 1,2 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (+1 om man räknar personer).

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,3 procentenheter i Laxå. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,4 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Laxå kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Laxå om man jämför med andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Till skillnad från den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,2 procentenheter). I oktober var 8,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 19 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med tio personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Laxå sjunkit 15 månader i följd (ner från 13,2 procent i juli 2021 till 8,3 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juli 2008.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Laxå kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Medan Laxå har lägre total arbetslöshet än Örebro, ligger ungdomsarbetslösheten 0,5 procentenheter högre i Laxå.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Laxå kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

42 annonser om lediga jobb just nu

Den 15 november fanns det sammanlagt 42 arbetsplatsannonser i Laxå kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 50 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Laxå kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundskollärare1212
Förskollärare15
Personliga assistenter24
Företagssäljare13
Speciallärare och specialpedagoger m.fl.33
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete22
Fritidspedagoger22
Lager- och terminalpersonal22
Fin-, inrednings- och möbelsnickare12
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter22

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 15 november av utannonserade jobb där Laxå kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i oktober
LaxåÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften6,8 %+0,2 % 7,0 %−0,7 % 6,6 %−0,7 % 
Bland utlandsfödda20,1 %−1,2 % 20,4 %−2,0 % 16,3 %−1,8 % 
Bland ungdomar8,3 %−3,2 % 7,8 %−1,8 % 8,3 %−1,0 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Askersund5,8 %+1,4 % 
Degerfors8,2 %−0,5 % 
Hallsberg6,1 %−1,1 % 
Hällefors8,1 %−2,6 % 
Karlskoga6,6 %−0,4 % 
Kumla5,5 %−0,6 % 
Laxå6,8 %+0,2 % 
Lekeberg3,8 %−0,9 % 
Lindesberg6,7 %−0,8 % 
Ljusnarsberg8,5 %−0,5 % 
Nora6,2 %−0,4 % 
Örebro7,6 %−0,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Askersund25,0 %+6,3 % 
Degerfors26,2 %−1,6 % 
Hallsberg17,8 %−2,6 % 
Hällefors25,0 %−7,3 % 
Karlskoga21,1 %−1,0 % 
Kumla17,2 %−0,5 % 
Laxå20,1 %−1,2 % 
Lekeberg14,9 %−3,2 % 
Lindesberg18,7 %−2,7 % 
Ljusnarsberg20,7 %±0,0 % 
Nora19,7 %−0,4 % 
Örebro20,6 %−2,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Askersund9,6 %+1,9 % 
Degerfors11,6 %−3,4 % 
Hallsberg8,9 %−2,6 % 
Hällefors9,1 %−1,4 % 
Karlskoga8,3 %−1,1 % 
Kumla8,7 %−1,1 % 
Laxå8,3 %−3,2 % 
Lekeberg7,2 %−1,3 % 
Lindesberg8,0 %−1,4 % 
Ljusnarsberg13,9 %−1,0 % 
Nora9,7 %−1,2 % 
Örebro7,1 %−2,0 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.