Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på sex år i Kävlinge

Kävlinge kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Kävlinge kommun noterar i oktober den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan juli 2016.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Kävlinge kommun med 1,7 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i oktober på 13,3 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt

Under oktober månad rapporterade Kävlinge kommun en total arbetslöshet på 4,2 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,8 procentenheter). Även i Skåne län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 655 av 15 595 invånare i åldern 16 till 64 år i Kävlinge kommun var inskrivna som arbetssökande (122 färre än i oktober i fjol).

Det är 18:e månaden i följd som arbetslösheten i Kävlinge är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 5,7 till 4,2 procent.

Graf: Arbetslöshet i Kävlinge kommun och Skåne län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Kävlinge är inte den enda kommunen i Skåne där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Perstorp, där arbetslösheten sjunker med 1,6 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Kävlinge hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Skåne län och nu växer klyftan (4,2 procent i kommunen, jämfört med 8,5 procent i hela länet). Lomma har den lägsta arbetslösheten i länet (3,2 procent), medan Malmö har den högsta (12,2 procent). För att Kävlinge skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lomma skulle 156 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i oktober jämfört med året innan (−0,7 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 271 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,5 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka, Pajala och Öckerö har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som png

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 13,3 procent i Kävlinge under oktober månad, motsvarande 254 av 1 910 personer. Det är 1,7 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−27 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 19:e månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 17,8 till 13,3 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juli 2016.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 9,1 procentenheter i Kävlinge. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,9 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Kävlinge kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Kävlinge om man jämför med andra kommuner i Skåne. Burlöv har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Lomma har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,7 procentenheter). I oktober var 8,6 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 103 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 22 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Kävlinge sjunkit 19 månader i följd (ner från 12,5 procent i mars 2021 till 8,6 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Kävlinge kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Kävlinge lägre än i Skåne som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,6 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Kävlinge kommun och Skåne län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

111 annonser om lediga jobb just nu

Den 15 november fanns det sammanlagt 111 arbetsplatsannonser i Kävlinge kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 200 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Kävlinge kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Träarbetare, snickare m.fl.1448
Företagssäljare618
Trädgårdsodlare115
Anläggningsarbetare312
Personliga assistenter812
Lager- och terminalpersonal212
Butikssäljare, fackhandel910
Kundtjänstpersonal66
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.66
Telefonförsäljare m.fl.55

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 15 november av utannonserade jobb där Kävlinge kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i oktober
KävlingeSkåne länHela landet
Hela arbetskraften4,2 %−0,8 % 8,5 %−0,9 % 6,6 %−0,7 % 
Bland utlandsfödda13,3 %−1,7 % 19,4 %−2,3 % 16,3 %−1,8 % 
Bland ungdomar8,6 %−1,7 % 10,2 %−1,3 % 8,3 %−1,0 % 
Total arbetslöshet i Skåne län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Bjuv8,8 %−0,9 % 
Bromölla8,6 %−0,4 % 
Burlöv10,6 %−0,9 % 
Båstad5,1 %−0,6 % 
Eslöv7,5 %−0,9 % 
Helsingborg10,0 %−0,8 % 
Hässleholm8,6 %−0,5 % 
Höganäs4,9 %−0,6 % 
Hörby5,4 %−1,0 % 
Höör4,9 %−0,5 % 
Klippan6,6 %−1,1 % 
Kristianstad9,3 %−0,8 % 
Kävlinge4,2 %−0,8 % 
Landskrona9,9 %−1,3 % 
Lomma3,2 %−0,2 % 
Lund5,8 %−0,8 % 
Malmö12,2 %−1,3 % 
Osby7,4 %−0,8 % 
Perstorp12,0 %−1,6 % 
Simrishamn5,8 %−0,4 % 
Sjöbo5,1 %−0,7 % 
Skurup6,1 %−0,9 % 
Staffanstorp4,4 %−0,4 % 
Svalöv6,0 %−0,3 % 
Svedala4,7 %−0,6 % 
Tomelilla6,5 %−0,7 % 
Trelleborg7,2 %−0,9 % 
Vellinge3,3 %−0,6 % 
Ystad5,1 %−0,6 % 
Ängelholm4,8 %−0,7 % 
Åstorp9,6 %−0,9 % 
Örkelljunga5,9 %−1,0 % 
Östra Göinge10,1 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Skåne län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Bjuv18,0 %−1,5 % 
Bromölla23,4 %−1,7 % 
Burlöv16,9 %−1,4 % 
Båstad12,2 %−3,3 % 
Eslöv18,5 %−2,7 % 
Helsingborg20,8 %−2,0 % 
Hässleholm21,9 %−2,0 % 
Höganäs12,5 %−1,6 % 
Hörby14,7 %−2,5 % 
Höör11,9 %−2,3 % 
Klippan14,2 %−2,4 % 
Kristianstad25,0 %−2,4 % 
Kävlinge13,3 %−1,7 % 
Landskrona18,8 %−2,3 % 
Lomma12,2 %+0,8 % 
Lund13,8 %−2,0 % 
Malmö21,9 %−2,6 % 
Osby20,5 %−1,8 % 
Perstorp26,9 %−6,2 % 
Simrishamn15,5 %−0,7 % 
Sjöbo12,1 %−2,2 % 
Skurup15,4 %−2,5 % 
Staffanstorp9,5 %−1,7 % 
Svalöv13,1 %+0,2 % 
Svedala12,0 %−1,0 % 
Tomelilla16,9 %−2,0 % 
Trelleborg16,8 %−1,7 % 
Vellinge7,4 %−1,7 % 
Ystad15,3 %−1,7 % 
Ängelholm13,1 %−2,2 % 
Åstorp18,7 %−2,8 % 
Örkelljunga14,2 %−3,0 % 
Östra Göinge26,6 %−7,1 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Skåne län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Bjuv12,4 %−1,6 % 
Bromölla16,2 %−0,6 % 
Burlöv10,4 %−4,1 % 
Båstad8,1 %+0,7 % 
Eslöv10,5 %−0,7 % 
Helsingborg11,2 %−0,5 % 
Hässleholm11,9 %−1,0 % 
Höganäs8,8 %+0,3 % 
Hörby9,3 %−1,6 % 
Höör8,4 %−1,8 % 
Klippan10,0 %+0,3 % 
Kristianstad12,1 %−1,9 % 
Kävlinge8,6 %−1,7 % 
Landskrona12,6 %−1,0 % 
Lomma6,6 %+1,1 % 
Lund5,8 %−0,6 % 
Malmö12,1 %−2,2 % 
Osby10,6 %−2,0 % 
Perstorp12,5 %−4,3 % 
Simrishamn5,9 %−1,3 % 
Sjöbo8,3 %−1,5 % 
Skurup8,9 %−2,5 % 
Staffanstorp7,8 %−0,1 % 
Svalöv11,6 %+0,9 % 
Svedala8,4 %−1,2 % 
Tomelilla8,6 %+0,5 % 
Trelleborg9,0 %−2,0 % 
Vellinge4,7 %−1,0 % 
Ystad7,7 %−0,6 % 
Ängelholm6,2 %−0,9 % 
Åstorp16,2 %+1,6 % 
Örkelljunga5,6 %−2,8 % 
Östra Göinge14,1 %−3,9 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.