Arbetslösheten ökar mer i Dorotea än i andra kommuner i Västerbotten

Dorotea kommun Arbetslöshet
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

14 av 15 kommuner i Västerbottens län såg en minskande arbetslöshet i oktober. i Dorotea däremot ökar den.

Under oktober månad rapporterade Dorotea kommun en total arbetslöshet på 4,8 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+0,6 procentenheter). I Västerbottens län däremot sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 53 av 1 104 invånare i åldern 16 till 64 år i Dorotea kommun var inskrivna som arbetssökande (sex fler än i oktober i fjol).

Graf: Arbetslöshet i Dorotea kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Dorotea går därmed mot strömmen i förhållande till andra kommuner i Västerbottens län. I de flesta andra kommuner i länet går arbetslösheten nedåt. Störst är minskningen i Storuman, där arbetslösheten sjunker med 1,4 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Dorotea hade redan tidigare högre arbetslöshet än snittet i hela Västerbottens län och nu växer klyftan (4,8 procent i kommunen, jämfört med 4,2 procent i hela länet). Skellefteå har den lägsta arbetslösheten i länet (3,5 procent), medan Åsele har den högsta (6,3 procent). För att Dorotea skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Skellefteå skulle 14 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i oktober jämfört med året innan (−0,7 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 271 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,5 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka, Pajala och Öckerö har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som png

Arbetslösheten bland utlandsfödda stiger

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 14,6 procent i Dorotea under oktober månad, motsvarande 15 av 103 personer. Det är 0,9 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (+1 om man räknar personer). Den senaste månadens uppgång innebär ett trendbrott. Under de ett föregående månaderna hade arbetslösheten bland utlandsfödda varit lägre än motsvarande tidpunkt året innan.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 9,8 procentenheter i Dorotea.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Dorotea kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Dorotea om man jämför med andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Storuman har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Till skillnad från den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,8 procentenheter). I oktober var 2,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande två personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med tre personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Dorotea kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Medan Dorotea har högre total arbetslöshet än Västerbotten, ligger ungdomsarbetslösheten 4,1 procentenheter lägre i Dorotea.

Efter den senaste månadens nedgång har Dorotea nu den lägsta ungdomsarbetslösheten i hela landet.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Dorotea kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

22 annonser om lediga jobb just nu

Den 15 november fanns det sammanlagt 22 arbetsplatsannonser i Dorotea kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 40 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Dorotea kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Arbetsförmedlare110
Kundtjänstpersonal110
Grundutbildade sjuksköterskor79
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering33
Distriktssköterskor22
Grundskollärare22
Socialsekreterare12
Bibliotekarier och arkivarier11
Elevassistenter m.fl.11
Medicinska sekreterare, vårdadministratörer m.fl.11

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 15 november av utannonserade jobb där Dorotea kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i oktober
DoroteaVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften4,8 %+0,6 % 4,2 %−0,8 % 6,6 %−0,7 % 
Bland utlandsfödda14,6 %+0,9 % 12,2 %−2,5 % 16,3 %−1,8 % 
Bland ungdomar2,0 %−2,8 % 6,1 %−1,2 % 8,3 %−1,0 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Bjurholm4,9 %−0,6 % 
Dorotea4,8 %+0,6 % 
Lycksele5,1 %−0,8 % 
Malå4,4 %−0,9 % 
Nordmaling4,9 %−1,1 % 
Norsjö4,7 %−0,8 % 
Robertsfors3,7 %−1,0 % 
Skellefteå3,5 %−1,1 % 
Sorsele5,0 %−0,1 % 
Storuman4,5 %−1,4 % 
Umeå4,2 %−0,8 % 
Vilhelmina5,2 %−1,1 % 
Vindeln4,1 %−0,7 % 
Vännäs4,4 %−0,3 % 
Åsele6,3 %−1,3 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Bjurholm14,7 %−0,4 % 
Dorotea14,6 %+0,9 % 
Lycksele14,9 %−3,0 % 
Malå14,8 %−3,1 % 
Nordmaling16,1 %−3,5 % 
Norsjö16,7 %−3,0 % 
Robertsfors11,5 %−4,7 % 
Skellefteå11,9 %−2,5 % 
Sorsele13,9 %+3,1 % 
Storuman17,8 %−3,2 % 
Umeå11,3 %−2,7 % 
Vilhelmina17,0 %±0,0 % 
Vindeln12,7 %+1,2 % 
Vännäs16,3 %+0,4 % 
Åsele11,4 %−3,1 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Bjurholm5,1 %−0,1 % 
Dorotea2,0 %−2,8 % 
Lycksele7,6 %+0,1 % 
Malå8,6 %−2,9 % 
Nordmaling8,3 %−2,2 % 
Norsjö5,0 %−3,2 % 
Robertsfors8,3 %−2,3 % 
Skellefteå5,2 %−2,0 % 
Sorsele5,7 %−0,6 % 
Storuman5,7 %−2,5 % 
Umeå6,2 %−0,6 % 
Vilhelmina6,7 %−3,8 % 
Vindeln6,2 %−5,0 % 
Vännäs6,8 %+0,5 % 
Åsele8,1 %−3,4 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.