Lägsta arbetslösheten på 14 år i Ragunda

Ragunda kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ragunda kommun noterar i oktober den lägsta arbetslösheten sedan juni 2008.

Under oktober månad rapporterade Ragunda kommun en total arbetslöshet på 5,3 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,4 procentenheter). Även i Jämtlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 124 av 2 340 invånare i åldern 16 till 64 år i Ragunda kommun var inskrivna som arbetssökande (33 färre än i oktober i fjol).

Graf: Arbetslöshet i Ragunda kommun och Jämtlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Ragunda är inte den enda kommunen i Jämtland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Åre, där arbetslösheten sjunker med 1,9 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Ragunda alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Jämtlands län (5,3 procent i kommunen, jämfört med 4,6 procent i hela länet). Krokom har den lägsta arbetslösheten i länet (3,1 procent), medan Bräcke har den högsta (6,0 procent). För att Ragunda skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Krokom skulle 51 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i oktober jämfört med året innan (−0,7 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 271 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,5 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka, Pajala och Öckerö har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som png

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 12,6 procent i Ragunda under oktober månad, motsvarande 37 av 294 personer. Det är 4,6 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−13 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan juni 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 28,5 till 12,6 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 7,3 procentenheter i Ragunda. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−3,2 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Ragunda kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Ragunda om man jämför med andra kommuner i Jämtland.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,7 procentenheter). I oktober var 10,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 19 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med sex personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Ragunda kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Ragunda högre än i Jämtland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,3 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Ragunda kommun och Jämtlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

21 annonser om lediga jobb just nu

Den 15 november fanns det sammanlagt 21 arbetsplatsannonser i Ragunda kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 30 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Ragunda kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Barnskötare110
Företagssäljare12
Grundskollärare22
Grundutbildade sjuksköterskor22
Svetsare och gasskärare12
Skadereglerare och värderare11
Övriga handläggare11
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering11
Tandsköterskor11
Tandhygienister11

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 15 november av utannonserade jobb där Ragunda kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i oktober
RagundaJämtlands länHela landet
Hela arbetskraften5,3 %−1,4 % 4,6 %−1,0 % 6,6 %−0,7 % 
Bland utlandsfödda12,6 %−4,6 % 14,6 %−3,2 % 16,3 %−1,8 % 
Bland ungdomar10,3 %−2,7 % 8,0 %−1,2 % 8,3 %−1,0 % 
Total arbetslöshet i Jämtlands län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Berg5,2 %−0,2 % 
Bräcke6,0 %−0,7 % 
Härjedalen4,5 %−0,4 % 
Krokom3,1 %−0,9 % 
Ragunda5,3 %−1,4 % 
Strömsund5,8 %−1,2 % 
Åre4,3 %−1,9 % 
Östersund4,7 %−0,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Jämtlands län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Berg19,4 %+1,7 % 
Bräcke15,4 %−4,7 % 
Härjedalen13,2 %−3,4 % 
Krokom11,7 %−3,9 % 
Ragunda12,6 %−4,6 % 
Strömsund17,2 %−3,7 % 
Åre12,9 %−6,2 % 
Östersund14,8 %−2,6 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Jämtlands län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Berg11,4 %+1,5 % 
Bräcke11,3 %−2,2 % 
Härjedalen7,1 %−0,5 % 
Krokom6,5 %−1,5 % 
Ragunda10,3 %−2,7 % 
Strömsund7,6 %−3,6 % 
Åre5,9 %−1,5 % 
Östersund8,1 %−0,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.