Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker för 19:e månaden i följd i Klippan

Klippans kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Klippans kommun minskat. I oktober fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Klippans kommun med 2,4 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i oktober på 14,2 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar

Under oktober månad rapporterade Klippans kommun en total arbetslöshet på 6,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,1 procentenheter). Även i Skåne län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 541 av 8 197 invånare i åldern 16 till 64 år i Klippans kommun var inskrivna som arbetssökande (102 färre än i oktober i fjol).

Det är 18:e månaden i följd som arbetslösheten i Klippan är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,5 till 6,6 procent.

Graf: Arbetslöshet i Klippans kommun och Skåne län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Klippan är inte den enda kommunen i Skåne där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Perstorp, där arbetslösheten sjunker med 1,6 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Klippan hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Skåne län och nu växer klyftan (6,6 procent i kommunen, jämfört med 8,5 procent i hela länet). Lomma har den lägsta arbetslösheten i länet (3,2 procent), medan Malmö har den högsta (12,2 procent). För att Klippan skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lomma skulle 279 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i oktober jämfört med året innan (−0,7 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 271 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,5 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka, Pajala och Öckerö har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som png

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 14,2 procent i Klippan under oktober månad, motsvarande 238 av 1 676 personer. Det är 2,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−37 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 19:e månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 19,5 till 14,2 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 7,6 procentenheter i Klippan. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,3 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Klippans kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Klippan om man jämför med andra kommuner i Skåne. Burlöv har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Lomma har den största.

Ungdomsarbetslöshet ökar

Till skillnad från den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+0,3 procentenheter). I oktober var 10,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 90 personer). Mäter vi antalet inskrivna har det däremot inte skett någon förändring.

Det är första gången på 17 månader som arbetslösheten bland unga ökar.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Klippans kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Medan Klippan har lägre total arbetslöshet än Skåne, ligger ungdomsarbetslösheten på i stort sett samma nivå.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Klippans kommun och Skåne län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

42 annonser om lediga jobb just nu

Den 15 november fanns det sammanlagt 42 arbetsplatsannonser i Klippans kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 60 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Klippans kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Svetsare och gasskärare211
Företagssäljare27
Grundskollärare45
Personliga assistenter34
Städare14
Industrielektriker22
Prepresstekniker12
Lärare i yrkesämnen12
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.22
Förvaltnings- och planeringschefer22

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 15 november av utannonserade jobb där Klippans kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i oktober
KlippanSkåne länHela landet
Hela arbetskraften6,6 %−1,1 % 8,5 %−0,9 % 6,6 %−0,7 % 
Bland utlandsfödda14,2 %−2,4 % 19,4 %−2,3 % 16,3 %−1,8 % 
Bland ungdomar10,0 %+0,3 % 10,2 %−1,3 % 8,3 %−1,0 % 
Total arbetslöshet i Skåne län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Bjuv8,8 %−0,9 % 
Bromölla8,6 %−0,4 % 
Burlöv10,6 %−0,9 % 
Båstad5,1 %−0,6 % 
Eslöv7,5 %−0,9 % 
Helsingborg10,0 %−0,8 % 
Hässleholm8,6 %−0,5 % 
Höganäs4,9 %−0,6 % 
Hörby5,4 %−1,0 % 
Höör4,9 %−0,5 % 
Klippan6,6 %−1,1 % 
Kristianstad9,3 %−0,8 % 
Kävlinge4,2 %−0,8 % 
Landskrona9,9 %−1,3 % 
Lomma3,2 %−0,2 % 
Lund5,8 %−0,8 % 
Malmö12,2 %−1,3 % 
Osby7,4 %−0,8 % 
Perstorp12,0 %−1,6 % 
Simrishamn5,8 %−0,4 % 
Sjöbo5,1 %−0,7 % 
Skurup6,1 %−0,9 % 
Staffanstorp4,4 %−0,4 % 
Svalöv6,0 %−0,3 % 
Svedala4,7 %−0,6 % 
Tomelilla6,5 %−0,7 % 
Trelleborg7,2 %−0,9 % 
Vellinge3,3 %−0,6 % 
Ystad5,1 %−0,6 % 
Ängelholm4,8 %−0,7 % 
Åstorp9,6 %−0,9 % 
Örkelljunga5,9 %−1,0 % 
Östra Göinge10,1 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Skåne län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Bjuv18,0 %−1,5 % 
Bromölla23,4 %−1,7 % 
Burlöv16,9 %−1,4 % 
Båstad12,2 %−3,3 % 
Eslöv18,5 %−2,7 % 
Helsingborg20,8 %−2,0 % 
Hässleholm21,9 %−2,0 % 
Höganäs12,5 %−1,6 % 
Hörby14,7 %−2,5 % 
Höör11,9 %−2,3 % 
Klippan14,2 %−2,4 % 
Kristianstad25,0 %−2,4 % 
Kävlinge13,3 %−1,7 % 
Landskrona18,8 %−2,3 % 
Lomma12,2 %+0,8 % 
Lund13,8 %−2,0 % 
Malmö21,9 %−2,6 % 
Osby20,5 %−1,8 % 
Perstorp26,9 %−6,2 % 
Simrishamn15,5 %−0,7 % 
Sjöbo12,1 %−2,2 % 
Skurup15,4 %−2,5 % 
Staffanstorp9,5 %−1,7 % 
Svalöv13,1 %+0,2 % 
Svedala12,0 %−1,0 % 
Tomelilla16,9 %−2,0 % 
Trelleborg16,8 %−1,7 % 
Vellinge7,4 %−1,7 % 
Ystad15,3 %−1,7 % 
Ängelholm13,1 %−2,2 % 
Åstorp18,7 %−2,8 % 
Örkelljunga14,2 %−3,0 % 
Östra Göinge26,6 %−7,1 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Skåne län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Bjuv12,4 %−1,6 % 
Bromölla16,2 %−0,6 % 
Burlöv10,4 %−4,1 % 
Båstad8,1 %+0,7 % 
Eslöv10,5 %−0,7 % 
Helsingborg11,2 %−0,5 % 
Hässleholm11,9 %−1,0 % 
Höganäs8,8 %+0,3 % 
Hörby9,3 %−1,6 % 
Höör8,4 %−1,8 % 
Klippan10,0 %+0,3 % 
Kristianstad12,1 %−1,9 % 
Kävlinge8,6 %−1,7 % 
Landskrona12,6 %−1,0 % 
Lomma6,6 %+1,1 % 
Lund5,8 %−0,6 % 
Malmö12,1 %−2,2 % 
Osby10,6 %−2,0 % 
Perstorp12,5 %−4,3 % 
Simrishamn5,9 %−1,3 % 
Sjöbo8,3 %−1,5 % 
Skurup8,9 %−2,5 % 
Staffanstorp7,8 %−0,1 % 
Svalöv11,6 %+0,9 % 
Svedala8,4 %−1,2 % 
Tomelilla8,6 %+0,5 % 
Trelleborg9,0 %−2,0 % 
Vellinge4,7 %−1,0 % 
Ystad7,7 %−0,6 % 
Ängelholm6,2 %−0,9 % 
Åstorp16,2 %+1,6 % 
Örkelljunga5,6 %−2,8 % 
Östra Göinge14,1 %−3,9 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.