Arbetslösheten sjunker för 19:e månaden i följd i Västernorrland

Västernorrlands län Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan mars 2021 har arbetslösheten i Västernorrlands län minskat. I oktober fortsatte den utvecklingen.

Under oktober månad rapporterade Västernorrlands län en total arbetslöshet på 6,8 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,9 procentenheter). Även i Sverige sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 7 830 av 115 147 invånare i åldern 16 till 64 år i Västernorrlands län var inskrivna som arbetssökande (1 249 färre än i oktober i fjol).

Det är 19:e månaden i följd som arbetslösheten i Västernorrland är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,9 till 6,8 procent.

Graf: Arbetslöshet i Västernorrlands län och Sverige
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Västernorrland är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i Västmanland, där arbetslösheten sjunker med 1,2 procentenheter.

Även om arbetslösheten i Västernorrland alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Sverige (6,8 procent i länet, jämfört med 6,6 procent i hela riket). Västerbotten har den lägsta arbetslösheten i riket (4,2 procent), medan Södermanland har den högsta (9,1 procent). För att Västernorrland skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Västerbotten skulle 2 994 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i oktober jämfört med året innan (−0,7 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 271 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,5 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka, Pajala och Öckerö har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som png

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 20,9 procent i Västernorrland under oktober månad, motsvarande 3 301 av 15 794 personer. Det är 3,0 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−470 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan maj 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 28,0 till 20,9 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2009.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 14,1 procentenheter i Västernorrland. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,1 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Västernorrlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Västernorrland om man jämför med andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,1 procentenheter). I oktober var 10,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 1 072 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 302 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Västernorrland sjunkit 19 månader i följd (ner från 13,8 procent i mars 2021 till 10,0 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Västernorrlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Västernorrland högre än i Sverige som helhet. Skillnaden mellan länet och riket är 1,7 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Västernorrlands län och Sverige
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

1 208 annonser om lediga jobb just nu

Den 15 november fanns det sammanlagt 1 208 arbetsplatsannonser i Västernorrlands län i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 1 940 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Västernorrlands län
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor160254
Övriga läkare1191*
Restaurang- och köksbiträden m.fl.1772
Personliga assistenter5471
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering1770
Företagssäljare3652
Tandläkare1243
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.3136
Specialistläkare1735
Barnskötare1233*

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 15 november av utannonserade jobb där Västernorrlands län angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i oktober
VästernorrlandSverige
Hela arbetskraften6,8 %−0,9 % 6,6 %−0,7 % 
Bland utlandsfödda20,9 %−3,0 % 16,3 %−1,8 % 
Bland ungdomar10,0 %−2,1 % 8,3 %−1,0 % 
Total arbetslöshet i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Härnösand9,3 %−0,7 % 
Kramfors7,5 %−0,9 % 
Sollefteå6,7 %−1,0 % 
Sundsvall6,6 %−1,0 % 
Timrå7,7 %−0,1 % 
Ånge5,9 %−1,1 % 
Örnsköldsvik5,6 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Härnösand26,8 %−3,4 % 
Kramfors21,1 %−3,7 % 
Sollefteå20,6 %−3,7 % 
Sundsvall18,8 %−3,0 % 
Timrå21,9 %−1,1 % 
Ånge15,5 %−5,3 % 
Örnsköldsvik22,0 %−2,8 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Härnösand12,6 %−2,3 % 
Kramfors12,5 %−2,1 % 
Sollefteå10,1 %−1,4 % 
Sundsvall9,8 %−2,2 % 
Timrå13,3 %−0,2 % 
Ånge10,0 %+0,3 % 
Örnsköldsvik7,3 %−3,1 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.