Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker för 19:e månaden i följd i Eslöv

Eslövs kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Eslövs kommun minskat. I oktober fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Eslövs kommun med 2,7 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i oktober på 18,5 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker

Under oktober månad rapporterade Eslövs kommun en total arbetslöshet på 7,5 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,9 procentenheter). Även i Skåne län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 245 av 16 600 invånare i åldern 16 till 64 år i Eslövs kommun var inskrivna som arbetssökande (173 färre än i oktober i fjol).

Det är 18:e månaden i följd som arbetslösheten i Eslöv är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 9,4 till 7,5 procent.

Graf: Arbetslöshet i Eslövs kommun och Skåne län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Eslöv är inte den enda kommunen i Skåne där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Perstorp, där arbetslösheten sjunker med 1,6 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Eslöv hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Skåne län och nu växer klyftan (7,5 procent i kommunen, jämfört med 8,5 procent i hela länet). Lomma har den lägsta arbetslösheten i länet (3,2 procent), medan Malmö har den högsta (12,2 procent). För att Eslöv skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lomma skulle 714 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i oktober jämfört med året innan (−0,7 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 271 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,5 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka, Pajala och Öckerö har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som png

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 18,5 procent i Eslöv under oktober månad, motsvarande 716 av 3 870 personer. Det är 2,7 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−89 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 19:e månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 22,7 till 18,5 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 11,0 procentenheter i Eslöv. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,8 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Eslövs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Eslöv som i andra kommuner i Skåne. Burlöv har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Lomma har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,7 procentenheter). I oktober var 10,5 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 167 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 18 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Eslöv sjunkit 19 månader i följd (ner från 13,8 procent i mars 2021 till 10,5 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Eslövs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Medan Eslöv har lägre total arbetslöshet än Skåne, ligger ungdomsarbetslösheten 0,3 procentenheter högre i Eslöv.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Eslövs kommun och Skåne län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

93 annonser om lediga jobb just nu

Den 15 november fanns det sammanlagt 93 arbetsplatsannonser i Eslövs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 110 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Eslövs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Personliga assistenter510
Grundutbildade sjuksköterskor79
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer99
Vårdare, boendestödjare36
Företagssäljare35
Telefonförsäljare m.fl.55
Restaurang- och köksbiträden m.fl.14
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.44
Kundtjänstpersonal33
Inköpare och upphandlare33

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 15 november av utannonserade jobb där Eslövs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i oktober
EslövSkåne länHela landet
Hela arbetskraften7,5 %−0,9 % 8,5 %−0,9 % 6,6 %−0,7 % 
Bland utlandsfödda18,5 %−2,7 % 19,4 %−2,3 % 16,3 %−1,8 % 
Bland ungdomar10,5 %−0,7 % 10,2 %−1,3 % 8,3 %−1,0 % 
Total arbetslöshet i Skåne län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Bjuv8,8 %−0,9 % 
Bromölla8,6 %−0,4 % 
Burlöv10,6 %−0,9 % 
Båstad5,1 %−0,6 % 
Eslöv7,5 %−0,9 % 
Helsingborg10,0 %−0,8 % 
Hässleholm8,6 %−0,5 % 
Höganäs4,9 %−0,6 % 
Hörby5,4 %−1,0 % 
Höör4,9 %−0,5 % 
Klippan6,6 %−1,1 % 
Kristianstad9,3 %−0,8 % 
Kävlinge4,2 %−0,8 % 
Landskrona9,9 %−1,3 % 
Lomma3,2 %−0,2 % 
Lund5,8 %−0,8 % 
Malmö12,2 %−1,3 % 
Osby7,4 %−0,8 % 
Perstorp12,0 %−1,6 % 
Simrishamn5,8 %−0,4 % 
Sjöbo5,1 %−0,7 % 
Skurup6,1 %−0,9 % 
Staffanstorp4,4 %−0,4 % 
Svalöv6,0 %−0,3 % 
Svedala4,7 %−0,6 % 
Tomelilla6,5 %−0,7 % 
Trelleborg7,2 %−0,9 % 
Vellinge3,3 %−0,6 % 
Ystad5,1 %−0,6 % 
Ängelholm4,8 %−0,7 % 
Åstorp9,6 %−0,9 % 
Örkelljunga5,9 %−1,0 % 
Östra Göinge10,1 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Skåne län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Bjuv18,0 %−1,5 % 
Bromölla23,4 %−1,7 % 
Burlöv16,9 %−1,4 % 
Båstad12,2 %−3,3 % 
Eslöv18,5 %−2,7 % 
Helsingborg20,8 %−2,0 % 
Hässleholm21,9 %−2,0 % 
Höganäs12,5 %−1,6 % 
Hörby14,7 %−2,5 % 
Höör11,9 %−2,3 % 
Klippan14,2 %−2,4 % 
Kristianstad25,0 %−2,4 % 
Kävlinge13,3 %−1,7 % 
Landskrona18,8 %−2,3 % 
Lomma12,2 %+0,8 % 
Lund13,8 %−2,0 % 
Malmö21,9 %−2,6 % 
Osby20,5 %−1,8 % 
Perstorp26,9 %−6,2 % 
Simrishamn15,5 %−0,7 % 
Sjöbo12,1 %−2,2 % 
Skurup15,4 %−2,5 % 
Staffanstorp9,5 %−1,7 % 
Svalöv13,1 %+0,2 % 
Svedala12,0 %−1,0 % 
Tomelilla16,9 %−2,0 % 
Trelleborg16,8 %−1,7 % 
Vellinge7,4 %−1,7 % 
Ystad15,3 %−1,7 % 
Ängelholm13,1 %−2,2 % 
Åstorp18,7 %−2,8 % 
Örkelljunga14,2 %−3,0 % 
Östra Göinge26,6 %−7,1 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Skåne län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Bjuv12,4 %−1,6 % 
Bromölla16,2 %−0,6 % 
Burlöv10,4 %−4,1 % 
Båstad8,1 %+0,7 % 
Eslöv10,5 %−0,7 % 
Helsingborg11,2 %−0,5 % 
Hässleholm11,9 %−1,0 % 
Höganäs8,8 %+0,3 % 
Hörby9,3 %−1,6 % 
Höör8,4 %−1,8 % 
Klippan10,0 %+0,3 % 
Kristianstad12,1 %−1,9 % 
Kävlinge8,6 %−1,7 % 
Landskrona12,6 %−1,0 % 
Lomma6,6 %+1,1 % 
Lund5,8 %−0,6 % 
Malmö12,1 %−2,2 % 
Osby10,6 %−2,0 % 
Perstorp12,5 %−4,3 % 
Simrishamn5,9 %−1,3 % 
Sjöbo8,3 %−1,5 % 
Skurup8,9 %−2,5 % 
Staffanstorp7,8 %−0,1 % 
Svalöv11,6 %+0,9 % 
Svedala8,4 %−1,2 % 
Tomelilla8,6 %+0,5 % 
Trelleborg9,0 %−2,0 % 
Vellinge4,7 %−1,0 % 
Ystad7,7 %−0,6 % 
Ängelholm6,2 %−0,9 % 
Åstorp16,2 %+1,6 % 
Örkelljunga5,6 %−2,8 % 
Östra Göinge14,1 %−3,9 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.