Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker för 19:e månaden i följd i Järfälla

Järfälla kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Järfälla kommun minskat. I oktober fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Järfälla kommun med 1,2 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i oktober på 14,5 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar

Under oktober månad rapporterade Järfälla kommun en total arbetslöshet på 8,3 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,4 procentenheter). Även i Stockholms län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 3 441 av 41 458 invånare i åldern 16 till 64 år i Järfälla kommun var inskrivna som arbetssökande (172 färre än i oktober i fjol).

Det är 18:e månaden i följd som arbetslösheten i Järfälla är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Järfälla kommun och Stockholms län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Järfälla är inte den enda kommunen i Stockholms län där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i 25 av 26 kommuner. Störst är minskningen i Södertälje, där arbetslösheten sjunker med 1,2 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Järfälla alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Stockholms län (8,3 procent i kommunen, jämfört med 6,4 procent i hela länet). Ekerö har den lägsta arbetslösheten i länet (3,2 procent), medan Botkyrka har den högsta (11,3 procent). För att Järfälla skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Ekerö skulle 2 114 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i oktober jämfört med året innan (−0,7 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 271 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,5 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka, Pajala och Öckerö har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som png

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 14,5 procent i Järfälla under oktober månad, motsvarande 2 506 av 17 283 personer. Det är 1,2 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−126 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 19:e månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 15,9 till 14,5 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 6,2 procentenheter i Järfälla. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,8 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Järfälla kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Järfälla om man jämför med andra kommuner i Stockholms län. Botkyrka har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Vaxholm har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,2 procentenheter). I oktober var 9,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 340 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 40 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Järfälla sjunkit 18 månader i följd (ner från 9,7 procent i april 2021 till 9,0 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Järfälla kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Järfälla högre än i Stockholms län som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,8 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Järfälla kommun och Stockholms län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

345 annonser om lediga jobb just nu

Den 15 november fanns det sammanlagt 345 arbetsplatsannonser i Järfälla kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 520 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Järfälla kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor2033
Lager- och terminalpersonal1033
Personliga assistenter1829
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer2829
Barnskötare625
Övriga bil-, motorcykel- och cykelförare621*
Butikssäljare, fackhandel1219
Företagssäljare1316
Bilrekonditionerare, fönsterputsare m.fl.616
Städare512

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 15 november av utannonserade jobb där Järfälla kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i oktober
JärfällaStockholms länHela landet
Hela arbetskraften8,3 %−0,4 % 6,4 %−0,5 % 6,6 %−0,7 % 
Bland utlandsfödda14,5 %−1,2 % 12,9 %−1,1 % 16,3 %−1,8 % 
Bland ungdomar9,0 %−0,2 % 7,2 %−0,4 % 8,3 %−1,0 % 
Total arbetslöshet i Stockholms län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Botkyrka11,3 %−0,8 % 
Danderyd3,5 %−0,1 % 
Ekerö3,2 %−0,4 % 
Haninge7,3 %−0,4 % 
Huddinge7,2 %−0,6 % 
Järfälla8,3 %−0,4 % 
Lidingö4,0 %−0,4 % 
Nacka4,0 %−0,6 % 
Norrtälje5,1 %−0,4 % 
Nykvarn3,9 %−0,6 % 
Nynäshamn6,9 %+0,1 % 
Salem5,3 %−0,5 % 
Sigtuna8,9 %−1,1 % 
Sollentuna6,0 %−0,5 % 
Solna4,4 %−0,6 % 
Stockholm6,3 %−0,5 % 
Sundbyberg6,3 %−0,7 % 
Södertälje11,1 %−1,2 % 
Tyresö4,8 %−0,5 % 
Täby3,5 %−0,3 % 
Upplands Väsby7,6 %−0,5 % 
Upplands-Bro7,9 %−0,1 % 
Vallentuna3,5 %−0,3 % 
Vaxholm3,3 %−0,6 % 
Värmdö3,7 %−0,3 % 
Österåker3,9 %−0,6 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Stockholms län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Botkyrka16,2 %−1,3 % 
Danderyd9,2 %−0,1 % 
Ekerö8,1 %−0,8 % 
Haninge12,6 %−0,9 % 
Huddinge13,3 %−1,1 % 
Järfälla14,5 %−1,2 % 
Lidingö9,8 %−0,5 % 
Nacka8,9 %−1,1 % 
Norrtälje14,0 %−1,2 % 
Nykvarn11,4 %−0,2 % 
Nynäshamn16,1 %+1,3 % 
Salem9,8 %−1,2 % 
Sigtuna15,0 %−2,4 % 
Sollentuna12,5 %−0,8 % 
Solna7,3 %−1,3 % 
Stockholm12,9 %−1,0 % 
Sundbyberg11,8 %−1,2 % 
Södertälje17,3 %−2,0 % 
Tyresö11,1 %−1,1 % 
Täby8,1 %−0,6 % 
Upplands Väsby13,2 %−1,1 % 
Upplands-Bro14,7 %−0,3 % 
Vallentuna8,1 %±0,0 % 
Vaxholm9,8 %−0,7 % 
Värmdö8,9 %−1,0 % 
Österåker9,5 %−0,5 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Stockholms län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Botkyrka9,4 %−0,6 % 
Danderyd4,1 %+1,2 % 
Ekerö4,8 %−0,8 % 
Haninge8,7 %−0,9 % 
Huddinge6,8 %−0,5 % 
Järfälla9,0 %−0,2 % 
Lidingö3,8 %+0,2 % 
Nacka4,7 %−0,3 % 
Norrtälje7,3 %−0,3 % 
Nykvarn7,3 %−3,5 % 
Nynäshamn9,4 %−0,8 % 
Salem6,3 %−3,0 % 
Sigtuna10,3 %+0,3 % 
Sollentuna6,7 %−1,2 % 
Solna6,1 %+0,5 % 
Stockholm7,1 %−0,4 % 
Sundbyberg6,8 %−1,6 % 
Södertälje8,9 %−1,0 % 
Tyresö7,3 %−0,5 % 
Täby4,4 %+0,4 % 
Upplands Väsby10,2 %+1,7 % 
Upplands-Bro10,3 %−0,9 % 
Vallentuna5,2 %−0,8 % 
Vaxholm5,3 %−1,2 % 
Värmdö6,0 %+0,8 % 
Österåker5,6 %−0,1 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.